Oral and Dental Health

Oral and Dental Health

Ağız ve diş sağlığı bölümünde, hastalarımızın temel diş hekimliği ihtiyaçlarını en uygun koşullarda alabilmeleri için titizlikle hizmet verilmektedir.

Radyoloji Bölümü

Hastanemizde ağız ve diş sağlığı ihtiyaçlarına yönelik görüntüleme ve tanı hizmetleri verilmektedir.

Sunduğumuz görüntüleme yöntemleri:

  • Panoramik Röntgen
  • Sefalometrik Röntgen

Periodontoloji

Ağız hijyeni düzeltme ve koruma yöntemleri hakkında hastalar bilgilendirilmektedir. Diş taşı temizliği, küretaj, kök yüzeyi düzleştirme, flap operasyonu ve diş eti greft operasyonları gibi uygulamalar gerçekleştirilmektedir.

Endodonti

Diş kökü kanal tedavileri gerçekleştirilmektedir.

Konservatif Diş Tedavisi

Dolgu, inley, onley  ile ilgili  tedaviler gerçekleştirilmekte, dişler kompozit laminatlarla şekillendirilmektedir.

Pedodonti

Tüm süt dişi dolguları, kanal tedavileri koruyucu tissür örtücü uygulamalar ve flor uygulamaları yapılmaktadır.

Protez

Günümüzde estetiğin çok önemli olduğu özellikle ön grup dişlerde, laminat, full porselen, kuron çalışmaları uygulanmaktadır. Ayrıca normal metalli porselen, hassas bağlantılı protezler, total ve iskelet protez çalışmaları yapılmaktadır.

İmplantoloji

Tüm, tek veya çok diş eksikliklerinde çene kemiğine implant uygulamaları  yapılmaktadır.