Değerlerimiz

Misyonumuz

Sağlık gibi son derece önem ve özen gerektiren sektörde; yenilikçi, kaliteli tanı ve tedavi hizmetini, çağın gerektirdiği bilgi ve teknolojiyi buluşturarak vermek. Tedavi edici uygulamalar yanında koruyucu sağlık çalışmalarını da kapsayan hizmetlerimizi din, dil, ırk ve cinsiyet ayrımı gözetmeksizin nitelikli personel ve uzman hekim kadrosu ile sunmaktır.

Vizyonumuz

Özel Sen Jorj Avusturya Hastanesi, 1872’den bu yana 3 farklı yüzyıla sığan sağlık hizmeti tecrübesini, bireylerin ve toplumun daha kaliteli bir sağlık hizmeti almasına adamıştır.

Özel Sen Jorj Avusturya Hastanesi olarak İstanbul’da en uzun süreli kesintisiz sağlık hizmeti veren hastanelerden biri olarak ulusal ve uluslararası standartlarda hizmet veren bölgemizin örnek hastanesi olmak.

Değerlerimiz

  • Hasta sağlığını ve memnuniyetini her şeyin üzerinde tutmak,
  • Hasta ve çalışan haklarına saygılı,
  • Kurumsal sosyal sorumluluk ve şeffaflık ilkelerine bağlı kalmak,
  • Evrensellik,
  • Yenilikçi kurum kültürünü korumak ve zenginleştirmek,
  • Hizmette süreklilik ve erişilebilirlik,
  • Saygınlık, dürüst, güvenilir hizmet.