Kullanıcı Giriş
Doç. Dr. Abdulkadir TEPELER
Doç. Dr. Abdulkadir TEPELER
Uzmanlık Alanı : Üroloji
Doğum Yeri / Tarihi : ERZURUM - 1978
Yabancı Dil: İngilizce
Eğitim
2014 University of Wisconsin, Department of Urology, Madison, Wisconsin, USA
2009 Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi / Üroloji Kliniği
2004 İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı
İş Deneyimi
2010-2013 Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı Yardımcı Doçent Dr.
2016 Avusturya Hastanesi, Üroloji Kliniği
2004-2009 Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği – Asistan Dr.
2009-2010 Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesi, Silvan, Diyarbakır- Uzman Dr. (mecburi hizmet)
2002-2004 İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı - Tıpta Uzmanlık öğrencisi (Asistan Dr.)
2014-2016 Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı Doçent Dr.
2013-2014 University of Wisconsin, Department of Urology, Madison, Wisconsin, USA – Araştırma görevlisi
Üyelikler

TÜRK ÜROLOJİ DERNEĞİ

ENDOÜROLOJİ DERNEĞİ

AVRUPA ÜROLOJİ DERNEĞİ (EAU)

AMERİKA ÜROLOJİ DERNEĞİ (AUA)

TÜRK TABİPLER BİRLİĞİ, İSTANBUL TABİP ODASI

Mesleki İlgi Alanları ve Bilimsel Aktiviteler

Dünyanın en prestijli üroloji dergisi European Urology'de yayımlanan makalesini (İngilizce) indirmek için tıklayınız.

Uluslararası bilimsel dergilerde yayınlanmış 90’nın üzerinde, ulusal dergilerde yayınlanmış 30’un üzerinde bilimsel makalesi ve 200 civarında kongre sunumu vardır.

Makale listesi için tıklayınız: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=tepeler

Bu makalelere yapılmış 1438 atıfı vardır. Google scholar H indexi 19’dur.

2014 yılından bu yana Avrupa Üroloji Derneği (EAU) kılavuzlarında Urolithiasis bölümünde yazarlık yapmaktadır.

  • Üriner sistem taş hastalığı (Böbrek, üreter ve mesane taşları)
  • Taş hastalığının modern endoskopik tedavisi (flexible URS, mikro-ultramini-mini ve standart PNL yöntemleri)
  • Çocuk ve anomalili böbreklerde taş tedavisi
  • Taş hastalığının medikal tedavisi
  • Laparoskopik böbrek cerrahisi (böbrek kanseri ve non-fonksiyone böbreklerde)
  • Transüretral prostat cerrahisi (TUR)
  • Prostat ve Mesane kanseri tanı - tedavisi
  • Çocuk Ürolojisi