Kullanıcı Giriş
Avusturya Hastanesi Enfeksiyon Kontrol Komitesi

AVUSTURYA HASTANESİ ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ


Hastanemiz Enfeksiyon Kontrol Komitesi 2007 yılında kurulmuş olup, sistematik çalışmalarını sürdüren bir birimidir. 2005 yılında yürürlüğe giren ‘’Yataklı Tedavi Kurumları Hastane Enfeksiyonları Kontrol Yönetmeliği’’  ile yasal zemini oluşturulmuş, komitenin tanımı, görevleri, kimlerden oluştuğu, sorumlulukları net bir şekilde ortaya konulmuştur.

Hastane enfeksiyonları ( nozokomiyal enfeksiyonlar ) önemli bir halk sağlığı sorunudur. Neden olduğu mortalite ve morbidite ile beraberinde gelen maliyet artışı hastane enfeksiyonlarını ‘‘sağlık hizmetiyle ilişkili enfeksiyonlar’’ yeni tanımlamasıyla; günümüzde üzerinde yoğun olarak durulan bir konu haline getirmiştir.

Yapılan bir araştırmaya göre hastane enfeksiyonları yılda ABD’de 90.000 ölüme,  4,5 milyar dolar ek harcamaya neden olmaktadır. Hastane enfeksiyonu olan hastalarda 3-33,5 gün arası ek yatış bildirilmiştir. Yine hastane kaynaklı enfeksiyonlar hastalarda fonksiyonel bozukluklara, strese, yaşam kalitesinin düşmesine veya ölüme neden olabilmektedir. Yatış süresinin uzaması, iş kaybının ortaya çıkması, ilaç kullanımının artması, izolasyon ihtiyacı, ekstra tanı yöntemlerinin kullanımı gibi nedenlerle hastane enfeksiyonları ekonomik yükü arttırmaktadır.

AMAÇ

Amacımız hastane enfeksiyonlarını en düşük düzeyde tutabilmek ve hastanemizi hastalar ve çalışanlar için güvenli bir ortam haline getirmektir ( dünya verileri hastane enfeksiyonları sıklığının %3 -%17 arasında olduğunu göstermektedir). Bu amaçla ilgili birimlerde hastane enfeksiyonları sürveyansı yürütülmekte ve yıllık hastane enfeksiyonu hızları hesaplanmaktadır (Hastanemizde 2007.08.09.2010.011 yıllarında Enfeksiyon hızları %0 SIFIRDIR). Sürveyansın yanında personele düzenli eğitimler verilmektedir.
Deneyimli kadromuz ile her türlü sorun ve sorunlarınızda her zaman yanınızda olduğumuzu bilmelisiniz.

FAALİYETLER

Enfeksiyon Kontrol komitemiz yoğun bakımlarda, kliniklerde surveyans yaparak hastane enfeksiyon hızlarını ve invazif alet ilişkili enfeksiyon hızlarını hesaplamaktadır.

Elde edilen bu bilgiler yardımıyla olası sorunlu birimler ile  uygulamalar tespit edilebilmekte ve çeşitli enfeksiyon kontrol stratejileri geliştirilmektedir.

Enfeksiyon kontrol hekimi ve hemşiresi hastane çalışanlarına enfeksiyon etkenleri bu etkenlerle gelişen enfeksiyonların kontrolü ve el yıkama gibi konularda eğitimler vermektedir. Ayrıca hastane enfeksiyonlarının sürveyansı, antibiyotik kullanımının kontrolü, dezenfeksiyon, antisepsi, sterilizasyon, hastane temizliği, çamaşırhane mutfak gibi destek hizmetlerinin kontrolünde etkin bir rol almaktadır. Salgın inceleme, olası bir salgında alınacak önlemleri belirleme ve yönetime önerilerde bulunmak hastane enfeksiyonlarını önlemeye yönelik talimatlar oluşturmak ve yayınlanmak bu kurulun görevleri arasındadır.

Ayrıca yine hastane enfeksiyonlarını önlemeye yönelik kılavuzlar hazırlanıp yayınlanmaktadır.

Yasal gereklilik ile yıllık hastane enfeksiyon oranları Sağlık Bakanlığına bildirilmektedir.

HAKKIMIZDA

Hastane Kontrol Komitesi: Başta Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı ve diğer birim uzman ve görevlilerinden oluşmaktadır:

HEKK Başkanı, Hekimi Dr. Engin Seber Enfeksiyon Hast. ve Kl. Mikr. E. Şef

Dr. Zafer Aslan Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı
Dr. Metin Telli 
İç Hastalıkları Uzmanı
Op. Dr. Mehmet Öztürk
Genel Cerrahi Uzmanı
Dr. Osman Ayataç 
Çocuk Sağlığı Uzmanı
Berlinde Grebien 
İşveren T. Yönetici       
B. Hem. Didem Çoban
Başhemşire
Ecz. Müge Uça
Eczacı
Hem. Sevgi Kara
Ekh. Hemşiresi

 

 

 

 

 

 

 

Enfeksiyon Kontrol Takımı: Dr. E. Seber, B. Hem. D. Çoban, Hem. Sevgi Kara 

Antibiyortik Kontrol Kurulu: Dr. E. Seber, Dr. A. Telli, Dr. M. Öztürk, Ecz. M. Uça, Dr. O. Ayataç, Hem. S. Kara  

Avusturya Hastanesi Enfeksiyon Kontrol Komitesi - Doktorlarımız

Avusturya Hastanesi Enfeksiyon Kontrol Komitesi - Basında Çıkan Haberler