Kullanıcı Giriş
Avusturya Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Avusturya Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü, 0-15 yaş arası çocuklara öncelikle,

 • Anne sütünün yaygın kullanımı (Hastanemizin Anne Sütü ve Bebek Dostu sertifikası vardır.)
 • Aşılama oranlarının yükseltilmesi.
 • Doğumdan itibaren yenidoğan bebeklerin ve tüm çocukların yaş gruplarına göre periyodik kontrollerle büyüme ve gelişme takipleri.
 • Yenidoğan bebeklerin Hepatit B hastalığına karşı korunması için aşı uygulamasının başlatılması.
 • Ülke genelinde Sağlık Bakanlığının başlattığı GEBLİZ (Gebe - Lohusa - Bebek izlemi) projesinde yenidoğan bebeklerin kayıtlarının yapılması.
 • Yenidoğan bebeklerde hemorajik diatez (kanama) durumuna karşı (K Vitamini) uygulaması.
 • Yenidoğanın doğumsal metabolik hastalıklar sonucu (Fenilketonüri, Hipotiroidi vb.) Mental Retardasyon (Zeka geriliklerine) karşı topuk kanı alınması ve geliştirilmiş (TANDEM-MS) test uygulamaları.
 • Yenidoğan bebeklerde doğumsal ciddi kalp hastalıklarının ön tanı testi (Pulseoksimetre testi)
 • Yenidoğan tüm bebeklerin işitme tarama testinin uygulanması
 • Kemik yapısının düzenli olması için profilaktik amaçlı D Vitamini verilmesi.
 • Anemi (kansızlık) önlemi için demir damlası verilmesi.
 • Enfeksiyonlar ve özellikle hastane enfeksiyonlarına karşı önlemler.
 • Düzensiz ve gereksiz ilaç ve Antibiotik kullanılmasının önlenmesi.
 • Doğum salonları ve Ameliyathanede sezaryen ile doğan acil solunum problemli bebeklere (NRP) programı gereği tıbbi Acil müdahale uygulanması.
 • Yenidoğanlarda kan grubu uyuşmazlıklarında acil önlem.
 • Çocuk istismarının önlenmesi.
 • Çocukların beslenme problemlerine doğru yaklaşım.
 • Obezitenin önlenmesi.
 • Çocuklarda yüzde yirmilere yükselen alerjik sorunlar ve astım tanısı için solunum fonsiyon testleri,alerji (deri testi,kan testleri) testlerinin yapılması
 • Adolesan (Ergen) sorunlarının önlenmesi.
 • Çocuk ve ergen ruh sağlığının rehabilite edilmesi,

gibi önemli (KORUYUCU SAĞLIK HİZMETLERİ) ön planda tutularak erken ve doğru tanı ile tedavi hizmetleri sunmaktayız. Bu hizmetler, güncel tıbbi gelişmeleri takip eden deneyimli, her aşamada ebeveynleri bilgilendiren ve onam (rıza) alan, tıbbi ve etik kuralları önemseyen, hasta haklarını ön planda tutarak özen gösteren doktor, hemşire ve diğer personellerimiz ile yürütülmektedir.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları alanındaki hizmetlerimiz;

 • Çocuk Acil ve Gözlem Servisi
 • Çocuk Polikliniği
 • Çocuk Servisi
 • YYBÜ (Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi) bölümleriyle yürütülmektedir.

Yenidoğan bebeklerimizin hızlıca muayeneleri yapılıp göz, göbek bakımları, kilo, boy, baş çevreleri ölçülüp, ayak izleri alındıktan sonra ilk doz Hepatit B aşıları ve (K Vitamini) uygulamasından sonra annelere verilmekte. Bebek Dostu Hastane ve (NRP) Sertifikalı hemşiremiz eşliğinde anne sütü ile beslenmesi başlatılmaktadır.

Bebeklerin hastanede bulundukları süreçte Çocuk Uzmanlarımızca muntazam vizitleri yapılmakta, anne sütünün ve emzirmenin önemi, enfeksiyon önlemleri anlatılarak uygun zaman diliminde kan tetkikleri ve tarama testleri uygulanarak gerekli kontrolleri ve bebek bakımı (göz, göbek, el yıkama, oda ısısı, ziyaretler) anlatılarak taburcu edilirler. İşitme testi için sevk kağıdı verilerek yönlendirilen bebeklere bir yaşına kadar her ay kontrol önerilir.

Hastanemiz bünyesinde saatlik ve günlük tıbbi takip ve tedaviler için dört yataklı Acil müdahale ve gözlem servisimiz vardır.

Hastanemiz bünyesinde iki Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanının tıbbi hizmet verdiği iki poliklinik vardır, bu polikliniklerde koruyucu sağlık hizmetleri önde tutularak enfeksiyon, alerji, çocuk ruh sağlığı, kardiyoloji ve diğer çocuk yan dal hastalıkları için tanı ve tedavi yapılmaktadır. Obezite, Metabolik ve Endokrinolojik bozukluklar ve ileri tetkikleri yapılmakta, gerek klinik, gerekse laboratuar düzeyinde değerlendirilmektedir.

Hastanemiz YYBÜ

Ülkemizde yenidoğan ölüm oranları YYBÜ’leri oluşturulmadan önce binde üç yüzlerde, yani her bin yenidoğanın üç yüz tanesi bir yaşına gelmeden ölmekteydi, bu ölümlerin önemli bir bölümü ilk üç haftada ve bu yenidoğan bebek ölümlerinin çok önemli bir bölümünde ilk üç gün içinde olmaktadır. Bu nedenle YYBÜ’leri ile beraber anne sütünün yaygın kullanımı, etkili enfeksiyon önlemleri, peryodik kontroller ve büyüme takipleri ve aşılama oranlarının yüzde doksanlara çıkarılması ile beraber bebek ölümlerini önemli ölçüde azaltmıştır. Riskli yenidoğanlar, özellikle solunum problemli yenidoğanlar (RDS, TTN vb.) prematüre yenidoğanlar, düşük doğum tartılı yenidoğan bebekler, Apne, Siyanoz, Asfiksi, Mekonyum boyalı ve aspire bebekler, enfeksiyonlu bebekler, Doğumsal Metabolik Sendromlu bebekler, doğumsal genetik özellikli konjenital anomalili bebekler, emme güçlüğü olan bebekler, hipoglisemik, hipoksik, hipovolemik, hipotermik bebeklere ilk acil müdahale bu servislerde yapılmaktadır. YYBÜ iki uzman hekim (yenidoğan deneyimli) ve NRP sertifikalı bir yenidoğan hemşiresi ile yirmidört saat birinci düzey hizmet vermektedir. İki küvöz, bir açık yatak, ventilatörlü transport küvöz ve sarılıklı bebekler için fototerapi cihazı, pulsoksimetre, infizyon pompası olan YYBÜ’mizin sterilizasyon takibi partikül sayımı ile yapılmakta, peryodik aralar ile alet kalibrasyonu yapılmaktadır. NRP ve Mekanik Ventilasyon sertifikalı tıbbi ekip tüm doğumlarda bulunarak acil durumlarda müdahale etmektedir, daha ileri seviyede YYBÜ şartları gerekirse optimal transport sağlanmaktadır.


Kış aylarında soğuk algınlığı (nezle) ve üst solunum yolları enfeksiyonu
Soğuk algınlığı (nezle) ve üst solunum yolları enfeksiyonu kışa girerken ve kış mevsiminde sıkça rastladığımız hastalıklardır. Lüzumsuz antibiyotik kullanma, kapalı ve kirli yerlerde bulunma, sigara ile sıkça temas ve enfeksiyonlu ortamlarda bulunma bu hastalıkların artmasına sebep olur, stresten uzak durma, düzenli uyku, uygun beslenme, sıkça el yıkama, enfeksiyonlu ortamlardan uzak durma ve düzenli aşı uygulamaları bağışıklık sistemini güçlendirir.

Organik olmayan hazır ve hızlı gıda maddelerinin tüketiminin fazlalığı, hareketsizlik ve obezite, alerjik hastalıkların hızla artması bağışıklık sistemini zayıflatmaktadır. Kış mevsimine uygun, mevsim dışı olmayan meyve ve sebzelerin abartılmadan örneğin günde 1 su bardağı veya 1-2 adet tüketilmesi gereklidir.
ERGENLİK (ADOLESAN) DÖNEMİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
Ergenlik dönemi psiko-sosyal, fiziksel, cinsel, hormonal ve kişisel davranışların dalgalandığı, bir dönemdir. Ergen ne çocuk ne yetişkindir, iki dönem arasında bocalayan bir yapı sergiler. Genetik özellikli bir dizi hastalığın (Ruhsal düzensizlikler, Alerjik hastalıklar, Obezite, Hipertansiyon, Diyabet, Tiroid hastalıkları ve genetik geçişleri tam tanımlanmamış birtakım metabolik ve tümoral hastalıklar) önlemlerinin alınması ve izlenmelerinin önemli olduğu bir dönemdir. Ayrıca ergen dönemde beslenme, aşı, düzenli spor önerilmelidir.

Ergen, okul ve arkadaşlarından, büyüyen ve gelişen fiziki özelliklerinden (vücut gelişimi, kıllanma, akneler) ve yaşadığımız çevrenin özelliklerinden (Çevre kirliliği, radyoaktif ve nükleer kirlenme, genetiği değiştirilmiş gıdalar ve içecekler, sigara ve diğer bağımlılık yapan maddeler, besleme şekli, stres, yaygın depresyonlu aile içi, okul ve çevre ortamları, hormonal sistemimizi bozan endokrin kırıcı maddelerle sıkça temas, hızla artan alerjiler ve az hareketli statik yaşam tarzı gibi) etkilenir. Bu etkilenme her ergende farklı davranışlar oluşturur.

Bu dönemde ergen ile aile ve toplum arasında çatışma çıkmaması için özellikle aile, okul ve devlete önemli görevler düşmektedir.

Ergen dönemde gözlemlememiz gereken önemli başlıkları şöyle sıralayabiliriz.
 • Ergenin evdeki alışkanlıkları, evdeki aktivitesinin azalması, yalnızlığı seçmesi, eve geliş ve gidişlerindeki farklılığı gözleme.
 • Ergenin okul başarısında belirli bir nedene bağlanamayan farklılığının gözlenmesi.
 • Ergenin günlük yaşamda, aktivite ve hareketlerinde değişikliklerin gözlenmesi.
 • Ergenin doktor önerisi almadan değişik ilaç kullanması ile ilgili gözlem.
 • Ergenin cinsel yaşamı ile ilgili farklı bulguların gözlenmesi.
 • Ergenin ruhsal dalgalanmasının (anksiyete, stres, depresyon, psikoz) gözlenmesi.
 • Her ergen farklı bir ergendir. Dünya sağlık örgütünün tanımlaması ile ruhsal, fiziksel, sosyal sağlıklı tüm ergenler ülkelerin geleceğidir.

Avusturya Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları - Doktorlarımız

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Uzm. Dr. Özlem SİPAHİ
ÖZGEÇMİŞ

Avusturya Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları - Basında Çıkan Haberler