Gastrointestinalen Chirurgie

Gastrointestinalen Chirurgie

Gastrointestinal sistem; vücudun çiğneme, sindirim, emilim ve boşaltım işlemlerinin meydana geldiği ağızdan anüse kadar olan bölümü kapsar. Sindirim kanalı, sindirime yardımcı ve ilişkili organları içerir.

Gastrointestinal sistem cerrahisi; yemek borusu, mide, ince bağırsaklar, kalın bağırsaklar, anal kanal, anus, karaciğer, safra yolları ve pankreasın ameliyatla tedavi edilen hastalıklarını kapsar ve genel cerrahi uzmanlık alanına girer.

Üst Gastrointestinal Cerrahi

Yemek borusu ve midenin cerrahi hastalıkları ile ilgilenen alt bölümdür.

  • Yemek borusunun iyi-kötü huylu tümörleri
  • Yemek borusunun çalışma bozuklukları (Akalazya gibi)
  • Reflü hastalığı
  • Mide ülseri komplikasyonlarının tedavisi
  • Midenin iyi-kötü huylu tümörleri
  • Özafaguz
  • Akalazya

Gibi durumlar üst gastrointestinal cerrahinin ilgi alanına girmektedir.

Alt Gastrointestinal Sistem Cerrahisi (Kolorektal Cerrahi)

Kalın bağırsağın, anal kanalın cerrahi hastalıklarıyla ilgili alt bölümüdür.

Kalın bağırsağın bir bölümünün bazen de tamamının tümör-darlık ya da inflamatuar bağırsak hastalıkları nedeniyle alınması ve anal kanalın hemoroid (basur), fissure (çatlak) ve fistül hastalıklarının cerrahisini içerir.