Uzm. Dr. Mustafa Özgür TOKLUCU

Uzm. Dr. Mustafa Özgür TOKLUCU

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Tıbbi Birimler: Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Uzmanlık Alanı: Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Doğum Yeri / Tarihi: 1975
Yabancı Diller: Almanca, İngilizce

Uzm. Dr. Mustafa Özgür TOKLUCU

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

EĞİTİM

 • 2006 Bakırköy Dr.Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi, Pediatri Kliniği – Asistanlık Eğitimi
 • 1998 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi - Tıp Eğitimi

İŞ DENEYİMİ

 • 2020 - . . . . Özel Sen Jorj Avusturya Hastanesi
 • 2018 - 2020 İstanbul Özel Bayındır İçerenköy Hastanesi, Pediatri Kliniği – Pediatri Uzmanı
 • 2016 - 2018 İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim Araştırma Hastanesi, Pediatri Kliniği – Pediatri Uzmanı
 • 2009 - 2016 İstanbul Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi, Pediatri Kliniği – Pediatri Uzmanı
 • 2007 - 2009 İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim Araştırma Hastanesi, Pediatri Kliniği – Pediatri Uzmanı
 • 2007 - 2007 İstanbul Bağcılar Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Merkezi (AÇSAP)- Pediatri Uzmanı

ÜYELİKLER

 • Türk Pediatri Derneği
 • İstanbul Tabip Odası
 • Türk Tabipler Birliği
 • Türk Toraks Derneği
 • Avrupa Solunum Derneği (European Respiratory Society: ERS)
 • Çocuk İlk Yardım ve Acil Derneği (ÇİYAD)

KLİNİK ÇALIŞMA ve KATILDIĞI KURSLAR

 • Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı İş Yeri Hekimliği Uzmanlığı Sertifikası 2015
 • Neonatal resusitasyon Programı (NRP) Sertifikası 2015
 • Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı : Çocuk Acil Sertifikası (Teorik ve pratik kursları ) 2015
 • Temel Pediatrik Resusitasyon Sertifikası (Teorik ve pratik kursları) 2013
 • Yenidoğan Mekanik Ventilasyon Kursu 2014
 • Pediatrik Acil Yoğun Bakım Kongresi 2010
 • Pediatrik Yoğun Bakım Kursu 2010 (Çocuk Acil ve Yoğun Bakım Derneği)

YAYINLAR

 • Caner Araz, Mustafa Özgür Toklucu, Mehmet Nizamoğlu, Emin Pala, Hüsniye İşcan, Ahmet Sami Yazar, Ruhan Özer, İsmail İşlek. Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Acile Başvuran Zehirlenme Olgularının Değerlendirilmesi. Bakırköy Tıp Dergisi 2017; Cilt:13, Sayı 2.
 • Caner Araz, Mustafa Özgür Toklucu, Şirin Güven, Emin Pala, Tuğba Okur. Ümraniye Çocukluk Çağı Zehirlenmelerinin Retrospektif Değerlendirilmesi. Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi (HNEAH) Tıp Dergisi 2016; 56(3).
 • Ayhan Erdem, Mustafa Özgür Toklucu, Caner Araz, Mehmet Nizamoğlu, Emin Pala, Ruhan Özer, Şirin Güven. Suda Boğulma ile Çocuk Acil Kliniğine Başvuran Hastaların Değerlendirilmesi (Evaluation of Drowning Cases Admitted to Pediatric Emergency Department). Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi (HNEAH) Tıp Dergisi 2016; 56(2).
 • Mustafa Özgür Toklucu, Caner Araz, Mehmet Nizamoğlu, Emin Pala, Sevgi Akova, Burcu Karakayalı, Şirin Güven. 5 th Eurasian Congress on Emergency Medicine & 12 th Turkish Emergency Medicine Congress. A Retrospective Study of Carbon monoxide Poisoning Cases in Umraniye Training and Research Hospital Pediatric Emergency Department - DOI: 10.13140/RG.2.2.17430.55362 1
 • Mustafa Özgür Toklucu, Caner Araz, Mehmet Nizamoğlu, Emin Pala, Sevgi Akova, Burcu Karakayalı, Şirin Güven. Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Acil Servise Başvuran Karbonmonoksit Zehirlenmesi Olgularının Değerlendirilmesi. Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bil Derg 2016(3):123-128
 • Mustafa Özgür Toklucu, Güldeniz Toklucu, İhsan Şehla, Hüseyin Dağ, Sami Hatipoğlu. Fetal Malnutrisyonun Klinik Skorlaması (CAN score) ve Ailenin Sosyoekonomik Durumu ile İlişkisi (The Relation between Clinical Assessment of Nutritional status score (CAN score) and Socioeconomical Status of Family). JOPP 2012; 4(3): 130-137.
  DOI: 10.5222/JOPP.2012.130
 • Mustafa Özgür Toklucu, Sevgi Akova, Selime Aydoğdu, Ahmet Sami Yazar, Müslüm Kul. 2010-2012 Yılları Arasında Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Acil Servisi’ne Başvuran İntihar Girişimlerinin Demografik Özellikleri (Demographic Features of Suicide Attempt Cases Applied To Umraniye Education and Research Hospital Pediatric Emergency Department Between 2010 and 2012). JOPP 2012; 4(3): 119-123. DOI:10.5222/JOPP.2012.119
 • Sevgi Akova, Ahmet Sami Yazar, Şirin Güven, Selime Aydoğdu, M. Özgür Toklucu, Cevriye Tamer. Anne sütü alan bebeklerin 0-36 ay arası büyüme ve gelişmelerinin değerlendirilmesi (Evaluation of growth and development in breast-fed infants throughout 0-36 months). Dicle Med J;2012; 39 (4): 542-546.
  DOI: 10.5798/diclemedj.0921.2012.04.0197
 • Aysun Karadağ, Yalçın Çelik, M. Özgür Toklucu, Canan Hasbal, Sami Hatipoğlu. Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi çocuk sağlığı ve hastalıkları kliniğinde izlenen Tip 1 diyabetes mellituslu çocukların epidemiyolojik özellikleri (Epidemiologic features of children with type 1 diabetes mellitus followed up in child health and diseases clinic of Bakırköy Dr. Sadi Konuk Education and Research Hospital). ŞEH Tıp Bülteni(The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital); 42:1-2008.
 • Mustafa Özgür Toklucu, Caner Araz, Mehmet Nizamoğlu, Emin Pala, Hüsniye İşcan, Ahmet Sami Yazar, Ruhan Özer, İsmail İşlek, Şirin Güven. Evaluation of poisoning cases admitted to the Pediatric Emergency Department in Umraniye Training and Research Hospital. The Poster Presentation; 7th Europediatrics ; Florence,Italy 2015.
  DOI: 10.13140/RG.2.2.17430.55362 ·
 • Mustafa Özgür Toklucu, Ahmet İbrahim Bektaşoğlu, Ceyhan Şahin, Aypınar Kolay, Fatıma Gürsoy, İsmail İşlek. CMV enfeksiyonu ile ilişkili Gianotti Crosti sendromu olgu sunumu. Poster Sunumu: PP025; Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 3. Çocuk Dostlari Kongresi 2015. DOI: 10.13140/RG.2.1.4711.6567
 • Caner Araz, Tuğba Okur, Şirin Güven, Mustafa Özgür Toklucu. Retrospective Analysis of Childhood Poisoning in Umraniye. The Poster Presentation: P-0423. 20th WONCA Europe Conference ; Istanbul ,Turkey 2015. DOI: 10.13140/RG.2.1.3076.0722
 • Uğur Aktepe, Şirin Güven, Sema Basat, Mustafa Özgür Toklucu, Ahmet Sami Yazar, Emin Pala, İsmail İşlek. The Prevalence of Metabolic Syndrome among Obese Children and Adolescents. The Poster Presentation;7th Europediatrics ; Florence,Italy 2015.
  DOI: 10.13140/RG.2.1.4837.0960
 • Burcu Karakayalı, Fatma Dilşad Yılmaz, Gökalp Rüstem Aksoy, Burcu Karakol, Mustafa Özgür Toklucu, Demet Demirkol, Şirin Güven, İsmail İşlek. Anti DNAse B yüksekliği ile tanı alan akut streptokoksik Glomerulonefrit olgusu (A Case Report: An elevated Anti DNAse B titer diagnosed with acute poststreptococcal Glomerulonephritis). The Poster Presentation: P170;S107. 50. Türk Pediatri Kurumu Kongresi 2014.
  DOI: 10.13140/RG.2.1.4607.7201
 • Şenol Bozdağ, Şirin Güven, Nesrin Kılıçarslan, Taner Yavuz, Hasan Tekkuş, Mustafa Özgür Toklucu. Supraventriküler Taşikardili Yenidoğan Bir Olgu (A Case Report: A Newborn with Supraventricular Tachycardia). The Poster Presentation: P001; S21. 48. Türk Pediatri Kurumu Kongresi; Turk Arch Ped (Türk Pediatri Arşivi) 2012; 47 Suppl; 21-132. DOI: 10.13140/RG.2.1.4706.0244