Quality Management

The foundation of the Saint George Austrian Hospital Quality Policy is to always remember that service is the most sacred duty, to meet the needs and expectations of the patients, to create a family environment that will make the patients and their relatives feel at home, and to provide quality health service at all levels.

We, as Saint George Austrian Hospital, use ISO 9001: 2008 Quality Management System and the Quality Standards of Health (SKS) published by the Ministry of Health as a tool in our journey of quality health service and patient's security.

Saint George Austrian Hospital has been able to receive the certificate ISO 9001: 2008 Quality Management System in 2009. Within the scope of Health Quality Standards, Standards of Accreditation in Health Quality Assessments carried out by the Department of Quality and Accreditation in Health is finalized successfully every year.

Sağlıkta Kalite Standartları kapsamında Sağlıkta Kalite Ve Akreditasyon Başkanlığının gerçekleştirildiği Sağlık Kalite Değerlendirmeleri her yıl başarılı bir şekilde gerçekleşmektedir.

Kaliteli hizmet sunumu için hastane çalışanlarımız rutin işlerinin yanında kalitenin iyileştirilmesi çalışmalarına da destek sunmakta ve bu çalışmalar Kalite Direktörlüğünün rehberliğinde planlı ve organize faliyetler ile sürdürülmektedir.

1876 yılından bu yana sağlık bakım hizmetlerinde bulunduğumuz noktayla hiçbir zaman yetinmiyoruz en kaliteli sağlık bakım hizmeti sunmak için sürekli ölçme, değerlendirme ve iyileştirme mekanizmaları kullanıyoruz. Tüm çalışanlarımızın sürekli gelişimlerini destekliyor ve sürekli eğitim için teşvik ediyoruz.

Süreçlerdeki hataların hastaya ulaşmadan önce tespit edilmesini ve düzeltilmesini sağlamak amacıyla; altyapı kurulumu, tesis denetimleri, ölçme değerlendirmeler, analiz çalışmaları, iyileştirmeler ve eğitimle ilgili çalışmaları düzenli olarak yapıyoruz ve hastanemizde Güvenlik Kültürünü geliştirmeyi amaçlıyoruz.

Sürekli olarak iyileştirmeler gerçekleştirebilmenin ancak hastalarımızın ve çalışanlarımızın görüş ve memnuniyetlerini izlemekle mümkün olabileceğini düşünüyoruz ve gelen her dilek öneri ve şikayeti çok değerli buluyoruz.