Exp. Dr. M. Özgür TOKLUCU

Exp. Dr. M. Özgür TOKLUCU

PEDIATRICS SPECIALIST

Medical Departments: PEDIATRICS SPECIALIST
Expertise: PEDIATRICS SPECIALIST
Birth Place / Date: 1975
Foreign Languages: German, English

Exp. Dr. M. Özgür TOKLUCU

PEDIATRICS SPECIALIST

EDUCATION

 • 2006 Bakirkoy Dr. Sadi Konuk Research and Training Hospital - Department of Pediatrics - Residency
 • 1998 Istanbul University Cerrahpasa Medical Faculty  - Medical School (Bachelor)

WORK EXPERIENCE

 • 2020 - . . . . Özel Avusturya Sen Jorj Hospital, Pediatrician, MD
 • 2018 - 2020 Istanbul Private Bayindir Icerenkoy Hospital, Department of Pediatrics- Pediatrician, MD
 • 2016 - 2018 Istanbul Haydarpasa Numune Research and Training Hospital , Department of Pediatrics- Pediatrician, MD
 • 2009 - 2016 Istanbul Umraniye Research and Training Hospital, Department of Pediatrics – Pediatrician, MD
 • 2007 - 2009 Istanbul Fatih Sultan Mehmet Research and Training Hospital, Department of Pediatrics – Pediatrician, MD
 • 2007 - 2007 Istanbul Bagcilar Maternal child health and family planning center (ACSAP)- Pediatrician, MD

MEMBERSHIPS

 • Turkish Pediatric Association
 • Turkish Thoracic Society
 • European Respiratory Society (ERS)
 • İstanbul Medical Chamber
 • Turkish Medical Association

CLINICAL SKILLS and EXPERIENCE

 • Pediatric Emergency Medicine and Life Support Course ; The Society of Pediatric Emergency and Intensive Care Medicine 2017
 • Occupational Medicine in Work places certificate from Rebuplic of Turkey Ministry of Health 2015
 • The Neonatal Resuscitation program (NRP) 2015
 • Republic of Turkey Ministry of Health ; Pediatric Emergency Certificate 2015
 • Basic Pediatric Resuscitation Course 2013
 • Neonatal Mechanical Ventilation course 2014
 • 7th Congress of Pediatric Emergency and Intensive 2010

PUBLICATIONS

 • Caner Araz, Mustafa Özgür Toklucu, Mehmet Nizamoğlu, Emin Pala, Hüsniye İşcan, Ahmet Sami Yazar, Ruhan Özer, İsmail İşlek. Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Acile Başvuran Zehirlenme Olgularının Değerlendirilmesi. Bakırköy Tıp Dergisi 2017; Cilt:13, Sayı 2.
 • Caner Araz, Mustafa Özgür Toklucu, Şirin Güven, Emin Pala, Tuğba Okur. Ümraniye Çocukluk Çağı Zehirlenmelerinin Retrospektif Değerlendirilmesi. Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi (HNEAH) Tıp Dergisi 2016; 56(3).
 • Ayhan Erdem, Mustafa Özgür Toklucu, Caner Araz, Mehmet Nizamoğlu, Emin Pala, Ruhan Özer, Şirin Güven. Suda Boğulma ile Çocuk Acil Kliniğine Başvuran Hastaların Değerlendirilmesi (Evaluation of Drowning Cases Admitted to Pediatric Emergency Department). Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi (HNEAH) Tıp Dergisi 2016; 56(2).
 • Mustafa Özgür Toklucu, Caner Araz, Mehmet Nizamoğlu, Emin Pala, Sevgi Akova, Burcu Karakayalı, Şirin Güven. 5 th Eurasian Congress on Emergency Medicine & 12 th Turkish Emergency Medicine Congress. A Retrospective Study of Carbon monoxide Poisoning Cases in Umraniye Training and Research Hospital Pediatric Emergency Department - DOI: 10.13140/RG.2.2.17430.55362 1
 • Mustafa Özgür Toklucu, Caner Araz, Mehmet Nizamoğlu, Emin Pala, Sevgi Akova, Burcu Karakayalı, Şirin Güven. Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Acil Servise Başvuran Karbonmonoksit Zehirlenmesi Olgularının Değerlendirilmesi. Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bil Derg 2016(3):123-128
 • Mustafa Özgür Toklucu, Güldeniz Toklucu, İhsan Şehla, Hüseyin Dağ, Sami Hatipoğlu. Fetal Malnutrisyonun Klinik Skorlaması (CAN score) ve Ailenin Sosyoekonomik Durumu ile İlişkisi (The Relation between Clinical Assessment of Nutritional status score (CAN score) and Socioeconomical Status of Family). JOPP 2012; 4(3): 130-137.
  DOI: 10.5222/JOPP.2012.130
 • Mustafa Özgür Toklucu, Sevgi Akova, Selime Aydoğdu, Ahmet Sami Yazar, Müslüm Kul. 2010-2012 Yılları Arasında Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Acil Servisi’ne Başvuran İntihar Girişimlerinin Demografik Özellikleri (Demographic Features of Suicide Attempt Cases Applied To Umraniye Education and Research Hospital Pediatric Emergency Department Between 2010 and 2012). JOPP 2012; 4(3): 119-123. DOI:10.5222/JOPP.2012.119
 • Sevgi Akova, Ahmet Sami Yazar, Şirin Güven, Selime Aydoğdu, M. Özgür Toklucu, Cevriye Tamer. Anne sütü alan bebeklerin 0-36 ay arası büyüme ve gelişmelerinin değerlendirilmesi (Evaluation of growth and development in breast-fed infants throughout 0-36 months). Dicle Med J;2012; 39 (4): 542-546.
  DOI: 10.5798/diclemedj.0921.2012.04.0197
 • Aysun Karadağ, Yalçın Çelik, M. Özgür Toklucu, Canan Hasbal, Sami Hatipoğlu. Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi çocuk sağlığı ve hastalıkları kliniğinde izlenen Tip 1 diyabetes mellituslu çocukların epidemiyolojik özellikleri (Epidemiologic features of children with type 1 diabetes mellitus followed up in child health and diseases clinic of Bakırköy Dr. Sadi Konuk Education and Research Hospital). ŞEH Tıp Bülteni(The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital); 42:1-2008.
 • Mustafa Özgür Toklucu, Caner Araz, Mehmet Nizamoğlu, Emin Pala, Hüsniye İşcan, Ahmet Sami Yazar, Ruhan Özer, İsmail İşlek, Şirin Güven. Evaluation of poisoning cases admitted to the Pediatric Emergency Department in Umraniye Training and Research Hospital. The Poster Presentation; 7th Europediatrics ; Florence,Italy 2015.
  DOI: 10.13140/RG.2.2.17430.55362 ·
 • Mustafa Özgür Toklucu, Ahmet İbrahim Bektaşoğlu, Ceyhan Şahin, Aypınar Kolay, Fatıma Gürsoy, İsmail İşlek. CMV enfeksiyonu ile ilişkili Gianotti Crosti sendromu olgu sunumu. Poster Sunumu: PP025; Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 3. Çocuk Dostlari Kongresi 2015. DOI: 10.13140/RG.2.1.4711.6567
 • Caner Araz, Tuğba Okur, Şirin Güven, Mustafa Özgür Toklucu. Retrospective Analysis of Childhood Poisoning in Umraniye. The Poster Presentation: P-0423. 20th WONCA Europe Conference ; Istanbul ,Turkey 2015. DOI: 10.13140/RG.2.1.3076.0722
 • Uğur Aktepe, Şirin Güven, Sema Basat, Mustafa Özgür Toklucu, Ahmet Sami Yazar, Emin Pala, İsmail İşlek. The Prevalence of Metabolic Syndrome among Obese Children and Adolescents. The Poster Presentation;7th Europediatrics ; Florence,Italy 2015.
  DOI: 10.13140/RG.2.1.4837.0960
 • Burcu Karakayalı, Fatma Dilşad Yılmaz, Gökalp Rüstem Aksoy, Burcu Karakol, Mustafa Özgür Toklucu, Demet Demirkol, Şirin Güven, İsmail İşlek. Anti DNAse B yüksekliği ile tanı alan akut streptokoksik Glomerulonefrit olgusu (A Case Report: An elevated Anti DNAse B titer diagnosed with acute poststreptococcal Glomerulonephritis). The Poster Presentation: P170;S107. 50. Türk Pediatri Kurumu Kongresi 2014.
  DOI: 10.13140/RG.2.1.4607.7201
 • Şenol Bozdağ, Şirin Güven, Nesrin Kılıçarslan, Taner Yavuz, Hasan Tekkuş, Mustafa Özgür Toklucu. Supraventriküler Taşikardili Yenidoğan Bir Olgu (A Case Report: A Newborn with Supraventricular Tachycardia). The Poster Presentation: P001; S21. 48. Türk Pediatri Kurumu Kongresi; Turk Arch Ped (Türk Pediatri Arşivi) 2012; 47 Suppl; 21-132. DOI: 10.13140/RG.2.1.4706.0244