KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Başvuruda Bulunan İlgili Kişinin Bilgileri:
Özel bir veri türüne dair bilgi almak istiyorsanız ve varsa ilgili açıklamalarınızı lütfen belirtiniz.
Özel bir veri türüne dair bilgi almak istiyorsanız ve varsa ilgili açıklamalarınızı lütfen belirtiniz.
Özel bir veri türüne dair bilgi almak istiyorsanız ve varsa ilgili açıklamalarınızı lütfen belirtiniz.
Özel bir veri türüne dair bilgi almak istiyorsanız ve varsa ilgili açıklamalarınızı lütfen belirtiniz.
Eksik ve yanlış işlendiğini düşündüğünüz verilerinizi ve bu verilerin doğrusunun nasıl olması gerektiğini lütfen belirtiniz. Varsa ispatlayıcı belgelerinizi formun ekine ekleyiniz.
Talebiniz kişisel verilerinizin bir kısmına ilişkin ise bunların hangi veriler olduğunu ve varsa ilgili açıklamalarınızı lütfen belirtiniz. Varsa ispatlayıcı belgelerinizi formun ekine ekleyiniz.
Talebiniz kişisel verilerinizin bir kısmına ilişkin ise bunların hangi veriler olduğunu ve varsa ilgili açıklamalarınızı lütfen belirtiniz. Varsa ispatlayıcı belgelerini formun ekine ekleyiniz.
İlgili açıklamalarınızı lütfen belirtiniz ve varsa ispatlayıcı belgelerinizi formun ekine ekleyiniz.
İlgili açıklamalarınızı lütfen belirtiniz ve varsa ispatlayıcı belgelerinizi formun ekine ekleyiniz.