Eklem Protez Cerrahisi

Eklem Protez Cerrahisi

İlerlemiş seviyedeki artroz ya da romatizma hastalıkları, genellikle kalıcı ağrılara ve günlük yaşam fonksiyonlarını olumsuz etkileyen yürüme zorluklarına yol açarlar. Bu noktada yaşam kalitesinin yok olmasından söz etmekteyiz. Zira ağrılar hastanın aktivitelerini engellemektedir. Bu tür hastalıklarda eklemi muhafaza eden geleneksel veya ameliyata dayalı yöntemler yeterli etkiyi göstermemektedir ve doğal eklem yapay bir eklem (endoprotez) ile değiştirilmelidir.

Hastanemizde tedavisinde kullanılan kalça ve diz eklem protez cerrahisi başarı ile uygulanmaktadır.

Kalça Eklemi Protezi

En çok zorlanan eklemler arasında yer alan kalça eklemi, sıklıkla aşınmaya (artroz) maruz kalır.

Hastanın şikayetleri uygulanan klasik tedaviler sonucu geçmiyorsa ya da farklı türde bir ameliyat ile azaltılmasının mümkün olmadığı vakalarda hasar görmüş olan eklem, endoprotez olarak tanımlanan yapay bir eklem ile değiştirilir. Yapay eklemin ömür boyu kullanılması istenildiğinden endoprotezlerin kişisel özelliklere ve ihtiyaçlara uygun olarak seçilmesi oldukça önemlidir. Artroz rahatsızlıklarında her iki eklem parçası da (kalça yuvası ve kalça avasküleri) rahatsızlıktan etkilendiklerinden her ikisi de değiştirilmelidir.

Protezler, hastalığın ulaşmış olduğu seviye, tahmini zorlama beklentisi ve hastanın yaşına göre belirlenmektedir.

Diz Eklemi Protezi

Dizde artrite bağlı ciddi ağrısı olan hastalarda ağrıyı azaltmak ve yaşam kalitesini arttırmak için uygulanan bir cerrahi girişimdir. Genellikle ameliyattan önce hastalara cerrahi dışı tedaviler (ağızdan alınan ilaçlar, eklem içi enjeksiyonlar, aktivite düzenlemeleri, fizik tedavi gibi) uygulanır. Fakat bu tedaviler sonucunda hastada belirgin bir iyileşme yoksa, ağrılar giderilememiş ise diz eklemi protezine ihtiyaç duyulur.

Genel olarak bahsedilecek olursa iki tip diz protezi vardır. Birisi total diz protezi denilen klasik uygulama diğeri ise minimal invazif olarak yapılan kısmi diz protezidir. Her iki yöntemde oldukça uzun bir süredir dünya çapında uygulanmaktadır ve çok iyi sonuçları vardır.

İki tip diz protezi bulunmaktadır:

'Total diz protezi' adı verilen klasik uygulama ve minimal invazif olarak yapılan 'kısmi diz protezi'dir. İki yöntemde oldukça güvenilirdir ve çok iyi sonuçlar vermektedir.