Enfeksiyon Kontrol Ünitesi

Enfeksiyon Kontrol Ünitesi

Hastanemiz Enfeksiyon Kontrol Komitesi 2007 yılından beri sistematik çalışmalarını sürdüren bir birimdir. 2005 yılında yürürlüğe giren ‘’Yataklı Tedavi Kurumları Hastane Enfeksiyonları Kontrol Yönetmeliği’’ ile yasal zemini oluşturulmuş, komitenin tanımı, görevleri, kimlerden oluştuğu, sorumlulukları net bir şekilde ortaya konulmuştur.

Hastane enfeksiyonları (nozokomiyal enfeksiyonlar) önemli bir halk sağlığı sorunudur. Neden olduğu mortalite ve morbidite ile beraberinde gelen maliyet artışı hastane enfeksiyonlarını ‘‘sağlık hizmetiyle ilişkili enfeksiyonlar’’ yeni tanımlamasıyla; günümüzde üzerinde yoğun olarak durulan bir konu haline getirmiştir.

Bölümün Amacı

Hastane enfeksiyonlarını en düşük düzeyde tutabilmek ve hastanemizi hastalar ve çalışanlar için güvenli bir ortam haline getirmektir (dünya verileri hastane enfeksiyonları sıklığının %3-%17 arasında olduğunu göstermektedir). Bu amaçla ilgili birimlerde hastane enfeksiyonları sürveyansı yürütülmekte ve yıllık hastane enfeksiyonu hızları hesaplanmaktadır (Hastanemizde bölümümüzün hizmet verdiği günden bu yana takip edilen enfeksiyon hızları %0 olarak gerçekleşmiştir.)

Faliyetler

Enfeksiyon Kontrol komitemiz yoğun bakımlarda, kliniklerde surveyans yaparak hastane enfeksiyon hızlarını ve invazif alet ilişkili enfeksiyon hızlarını hesaplamaktadır.

Elde edilen bu bilgiler yardımıyla olası sorunlu birimler ile uygulamalar tespit edilebilmekte ve çeşitli enfeksiyon kontrol stratejileri geliştirilmektedir.

Enfeksiyon kontrol hekimi ve hemşiresi hastane çalışanlarına, enfeksiyon etkenlerini, bu etkenlerle gelişen enfeksiyonların kontrolü ve el yıkama gibi konularda eğitimler vermektedir. Ayrıca hastane enfeksiyonlarının sürveyansı, antibiyotik kullanımının kontrolü, dezenfeksiyon, antisepsi, sterilizasyon, hastane temizliği, çamaşırhane mutfak gibi destek hizmetlerinin kontrolünde etkin bir rol almaktadır. Salgın inceleme, olası bir salgında alınacak önlemleri belirleme ve yönetime önerilerde bulunmak hastane enfeksiyonlarını önlemeye yönelik talimatlar oluşturmak ve yayınlanmak bu kurulun görevleri arasındadır.

Ayrıca yine hastane enfeksiyonlarını önlemeye yönelik kılavuzlar hazırlanıp yayınlanmaktadır.

Yasal gereklilik ile yıllık hastane enfeksiyon oranları Sağlık Bakanlığına bildirilmektedir.