Hamilelik Takibi ve Doğum

Hamilelik Takibi ve Doğum

Hamilelik takibi ve doğum süresince; normal ve riskli hamilelikler hamilelik başlangıcından itibaren izlenmekte, gerekli tüm tetkik ve incelemeler yapılmaktadır. Ayrıca bu bölümde yenidoğan bebek hemşirelerimiz ve doğum ebelerimiz görev yapmaktadır. Doğum sırasında Çocuk Hastalıkları Uzmanları hazır bulunmaktadır ve bebeğin ilk muayene ve tedavilerini gerçekleştirmektedir.

Aşağıdaki Uygulamalar Modern Tıbbın Gerektirdiği Tüm Tanı ve Tedavi Metotları ile Gerçekleştirilmektedir:

  • Gebe muayenesi
  • Gebelerin ultrasonografik incelemeleri
  • Gebelik doppler ultrasonografi incelemeleri (dört boyutlu)
  • Normal doğum
  • Sezaryen doğum
  • Riskli gebelik takibi
  • Anomali taraması (Down sendromu riski-ikili ve dörtlü tarama testleri)

Doğumhanemizde travay odası, fetal monitör, vakum, forseps v.s gibi tüm donanım mevcuttur. Ayrıca bu bölümümüz 1. düzey yenidoğan yoğun bakım ünitemiz, kuvöz, bir transport kuvözü ve yenidoğan otomatik solunum cihazı ile hizmet vermektedir.

Perinatoloji

Perinatoloji uzmanlık alanı; gebe kadınların ve bebeklerinin sağlığını düzeltmek, fetal anomalilerin erken teşhisi, kromozomal anomalilerin taranması, düşüklerin ve ölü doğumların önlenmesi, erken doğumun önceden anlaşılması, çoğul gebeliklerde oluşabilecek problemlerin teşhisi ve gebeliklerin takibini yönetebilmek adına önemli rol oynamaktadır.