Jinekolojik Onkoloji

Jinekolojik Onkoloji

Jinekolojik Onkoloji’nin ilgi alanına giren hastalıklar kapsamında hastanemize müracat eden hastalarda, ayrıntılı bir sistemik ve pelvik muayeneden sonra hasta bulgularına göre aşağıdaki çeşitli tanısal testler ve tedaviler (cerrahi, ilaç tedavisi-kemoterapi) uygulanmaktadır:

  • Servikal (rahim ağzı) kanser tanı ve tedavisi için PAP smear (rahim ağzı sürüntüsü)
  • Kolposkopi (rahim ağzının özel bir kamerayla büyütülerek incelenmesi),
  • Endoservikal küretaj, LEEP (rahim ağzındaki kanserleşme riski olan lezyonların özel bir yöntemle çıkarılması)
  • Endometrium (rahimin iç dokusu) kanser tanısı için endometrial biyopsiler (Pipelle, keskin küret veya histeroskopik olarak)
  • Over (Yumurtalık), Tüp ve Vulva kanser tanısı için biyopsi ve tümör belirteçleri (Kan tahlili)