Meme Hastalıkları Cerrahisi

Meme Hastalıkları Cerrahisi

Meme Biyopsisi

Şüpheli bölgeden doku örneği alınıp patoloji incelemesine gönderilmesi işlemine ‘Biyopsi’ adı verilir. Bu uygulama, memedeki şüpheli bir bölgenin veya dokunun kanser olup olmadığına kesin tanı koymak amacıyla gerçekleştirilir. Biyopsi haricinde tanıyı kesinleştiren herhangi bir teşhis yöntemi bulunmamaktadır. Radyoloji incelemeleri ile sadece kuşkuları güçlendirmek ve biyopsi kararı vermek söz konusudur.

Memede Uygulanan Biyopsi Çeşitleri

 • Cerrahi biyopsi
 • İğne biyopsisi
 • Vakumlu biyopsi

İnce İğne Aspirasyon Biyopsisi

Şırınganın ucuna ince iğne takılarak emme ve basma işlemleriyle hücre koparma ve hücreleri bir lam üzerine püskürttükten sonra sitolojik olarak değerlendirme işlemine “İnce İğne Aspirasyon biyopsisi (İİAB)” adı verilmektedir.

Bu uygulama genellikle US rehberliğinde kullanılmaktadır. Meme kistlerinin boşaltılması ve koltukaltı lenf nodlarının biyopsisi için tercih ediliyor. Bunun yanı sıra çok küçük boyutlu veya meme içinde derinde bulunan kitlelere de bu şekilde biyopsi işlemi gerçekleştirilebiliyor.

Avantajları

 • Bu uygulamada iğnenin çok ince olması nedeniyle için cilt üzerine kesi yapmak gerekmiyor.
 • Sonuç kısa süre içinde alınabiliyor.
 • Ağrı, kanama, morarma gibi etkiler de bu uygulamada oldukça azdır.

Tru-cut Biyopsi (Kesici İğne Biyopsisi)

Tru-cut Biyopsi (Kesici İğne Biyopsisi), daha kalın iğneler ve bir biyopsi tabancası aracılığıyla gerçekleştirilen bir uygulamadır. Biyopsi tabancası ile örnek dokular toplanmaktadır.

 • Bu yöntemle tanı koymak adına son derece güvenilir sonuçlar alınabiliyor.
 • Ciltte birkaç milimetre genişlikte bir kesi yapılması gerekebiliyor. Bu kesi birkaç gün içinde kendiliğinden iyileşiyor.
 • Daha ağrısız ve daha kolay bir işlemdir.

 Meme Kanseri

Memenin süt bezlerinde ve üretilen sütü meme başına taşıyan kanalları oluşturan hücreler arasında, bazı etkenler sonucu kontrolsüz biçimde fazlalaşan ve başka organlara yayılma potansiyeli taşıyan hücrelerden meydana gelen tümöral oluşuma “meme kanseri” adı verilmektedir.

Meme kanserine sebep olan etkenler henüz tam olarak bilinmemektedir. Fakat gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde, bazı kadınlarda genetik yatkınlık oluşturan gen mutasyonları (genlerde kansere eğilim yaratan bozukluklar) meme kanseri riskini artırmaktadır.

Meme Kanserinin Belirtileri

 • Meme başında veya derisinde çekilme, çöküntü
 • Memede ele gelen ve genellikle ağrısız olan sertlik
 • Meme derisinde oluşan kızarıklık ve şişlik
 • Koltuk altında sertlik
 • Meme başından gelen kanlı akıntı
 • Meme başında veya derisinde yara meydana gelmesi

Meme Kanserinde Risk Faktörleri

 • Genetik etkenler
 • Aile hikayesi
 • Yaş
 • İlk hamilelik-ilk doğum yaşı
 • Menarş ve menopoz yaşı
 • Laktasyon
 • Geçirilmiş meme kanseri
 • Bening meme kanseri
 • Oral kontraseptifler (OKS)
 • Diyet
 • Obezite
 • Alkol
 • Hormon replasman tedavisi (HRT)
 • Fiziksel aktivite
 • Radyasyon
 • Oral kontraseptifler (OKS)

Meme Kanserinin Teşhis ve Tedavisi

Meme kanserinde erken teşhis en önemli ve hayati faktörlerin başında gelir. Meme kanserinin erkenden teşhis edilebilmesi için belirli tanı yöntemleri bulunmaktadır. Bunlar: Kendi kendini muayene, doktor muayenesi ve görüntüleme yöntemleridir.

Görüntüleme Yöntemleri

 • Mamogrofi
 • Ultrasonografi
 • Manyetik rezonans görüntüleme (MRI)
 • Biyopsi

Hastalığın evresi ve patolojik incelemenin ardından belirlenen tümör özelliklerine göre cerrahi, kemoterapi, radyoterapi, hormonal tedavi ve biyolojik tedaviler tek başlarına veya bir arada kullanılarak meme kanseri tedavisi gerçekleştirilmektedir.

Meme Kanserinde Uygulanan Cerrahi Yöntemler

Radikal mastektomi: Kanserli dokuyla beraber memenin tamamı alınır; aynı anda ya da daha sonra hastaya silikon protez veya kendi dokularıyla meme yapılabilir.

Cilt Koruyucu Mastektomi: Meme dokusunun hepsi çıkarılır. Fakat meme derisi korunabilir. Çıkarılan dokunun yerine silikon protez takılarak doğal görünüm elde edilir.

Meme Koruyucu Ameliyat: Bu çeşit ameliyatlarla tümör ve çevresindeki bir miktar meme dokusu birlikte çıkarılır ve meme yerinde bırakılır. Bu doğrultuda doğal görüntü ve hastanın psikolojisi de korunur.

Meme Koruyucu Cerrahi

Meme koruyucu cerrahi; tümör ile birlikte etrafındaki bir miktar sağlam meme dokusunun çıkartılması (geniş lokal eksizyon, lumpektomi, kadrantektomi) ve koltuk altı lenf bezlerinden meme ile ilgili olanlarının örneklenmesi işlemlerini kapsamaktadır. Erken teşhis edilen meme kanserinin tedavisinde genellikle kullanılan yöntem olarak ön plana çıkar. Memenin büyük bir bölümünün korunmasına ve iyi sonuçlar elde edilmesine yardımcı olur.

Meme Koruyucu Cerrahinin Uygulanamayacağı Durumlar

 • Aynı memede birden fazla odakta tümörü olan olgular (Multisentrik tümör)
 • Tümörün çok büyük veya tümör/meme boyutu oranının uygun olmadığı hastalar
 • Aynı vücut bölgesine daha önceden radyoterapi almış olanlar
 • Bağ dokusu hastalığı olan kadınlar (Bu kişilerde radyoterapi yapılamadığı için).
 • Erken dönem gebelik (radyoterapi yapılamayacağı için)
 • Herhangi bir nedenle uygun zamanda radyoterapi yapılamayacak olanlar

Onkoplastik Cerrahi

Kanser dolayısıyla kaybedilen ya da estetik açıdan kusur meydana gelen memeyi tekrar oluşturmak veya onarmak için yapılan işleme “onkoplastik cerrahi” adı verilmektedir. Daha açık bir ifade ile tedavi edici onkolojik ameliyat ile plastik ameliyatın birleştirilmiş halidir. Aynı anda ya da onkolojik ameliyattan bir süre sonra gerçekleştirilebilir. Hasta memenin yanı sıra uygun görüntüyü sağlamak için sağlam memeye de uygulanabilir.

Onkoplastik cerrahi girişim ile; özellikle meme kanseri hastalığının en önemli problemlerinden biri olan beden bütünlüğünün bozulması ve benlik psikolojisinin zarar görmesi hali, daha kendini göstermeden engelleniyor.

Onkoplastik cerrahi uygulanacak yöntem hastaya, hastalığın tedavi şekline ve zamana göre farklılık göstermektedir. Cerrah ve hasta yöntemi birlikte tartışmalı ve seçmelidir. Genellikle kullanılan yöntemler:

 • Doku genişletici ya da direk uygulama ile silikon implantlar
 • Hastanın kendi sırtından ya da karın adalesinden meme oluşturulması
 • Hastanın kendi dokularına ilave olarak silikon implant konulması
 • Büyük memelerde hem hasta hem de karşı memenin küçültülerek yeniden şekillendirilmesi
 • Meme cildinin korunarak silikon implant uygulaması
 • Koruyucu amaçla bir veya iki meme dokusunun boşaltılarak yeni meme yapılması
 • Meme koruyucu ameliyatlarda oluşan boşluğun doldurulması.

Jinekomasti

Erkek memesinin normalden büyük bir görünüm almasına ‘jinekomasti’ adı verilmektedir. Jinekomastiye sebep olan birtakım ilaçlar ve tıbbi durumlar olmakla birlikte, sebebi tam olarak bilinmemektedir.

Herhangi bir sağlık tehlikesi yaratmamakla beraber, nadir durumlarda sağlığı tehdit edebilecek farklı bir rahatsızlığın göstergesi olabilir. Genellikle sosyal ve psikolojik sorunlara sebebiyet verir.

Jinekomasti Tedavisi

Jinekomastinin tedavisi birçok durumda cerrahidir ve 3 ana tipi bulunmaktadır:

 • Glandüler
 • Mikst Tip
 • Lipomatöz

Glandüler tipte büyümeyi gerçek meme dokusu sağlarken, lipomatöz tipte ise yağ dokusu artışı oluşturmaktadır. Mikst (karışık) durumda ise hem bir meme dokusu artışı vardır, hem de yağ dokusunda artış bulunmaktadır.

Cerrahi tedavi yöntemi olarak liposuction ve meme bezinin çıkarılma teknikleri en uygun tekniklerdir.