Nöroloji

Nöroloji

Nöroloji Alanındaki Hizmetlerimiz

 • Baş Ağrısı - Primer (belirli bir nedeni olmayan - yapısal, Migren, Gerilim tipi baş ağrısı, Küme tipi baş ağrısı, Nevraljiler), sekonder (belirli bir nedene bağlı - Tümör, kist, enfeksiyon, kanama, kafa travması vb) baş ağrısı ayrımı, nedenleri araştırılması, medikal tedavi düzenlenmesi, takip ve gerekli durumlarda beyin cerrahisi, psikiyatri, KBB, göz hastalıkları birimlerine yönlendirme yapılması.
 • Baş Dönmesi (VERTİGO) - Merkezi sinir sistemi kaynaklı santral vertigo ve iç kulaktaki denge organı kaynaklı periferik vertigo ayrımının yapılması, tedavi düzenlenmesi
 • Beyin Damar Hastalıkları - Kanama veya damar tıkanıklığı nedeniyle gelişen inmelerin tanı ve tedavisi, risk faktörlerinin kontrolü, tekrarlamaların önüne geçilmesi için gereken önlemlerin alınması.
 • Epilepsi - Tanısının konması ve epilepsiyi taklit edebilecek diğer durumlardan ayrımının yapılması, Epilepsi tipinin belirlenmesi ve hastaların klinik özellikleri, aile sosyal ve iş hayatları göz önünde bulundurularak maksimal etkinlikli ve minimal yan etkili en uygun ilacın seçilmesi. Günlük yaşamda dikkat edilecek hususlar hakkında hastaların bilgilendirilmesi.
 • Hareket Bozuklukları:
  • Hipokinetik (Hareketin Azaldığı) - Hareket bozuklukları (Parkinson Hastalığı,Parkinsonm plus sendromları, sekonder Parkinsonizm yaratan durumlar)
  • Hiperkinetik (Hareketin Arttığı) - Hareket bozuklukları (Distoni, Diskinezi, Kore, Ballizm, Tremor Tik bozuklukları) ayrımının yapılması tanı ve tedavilerinin düzenlenmesi
 • Demans (Bunama) - Primer (Alzheimer hastalığı, Lewy cisimcikli demans, Frontotemporal demans) ve sekonder demans (vasküler demans, toksik - metabolik - enfeksiyon hastalıklarına bağlı gelişen demans, normal basınçlı hidrosefali vb) ayrımının yapılması. Tedavinin düzenlenmesi. Hastalık progresyonunun takibi
 • Demiyelinizan Hastalıklar - Multipl Skleroz tanısının konulması, hastalığın doğal seyrini değiştirmeye yönelik tedavi için yönlendirme yapılması, atak tedavisi ve belirtilerin tedavisi
 • Periferik Sinir Hastalıkları - Tuzak nöropatilerin (Karpal tünel sendromu, Kübital tünel sendromu) tanısı, medikal tedavisi gerekirse cerrahisiye yönlendirilmesi.Yüz felçleri, Diyabetik nöropatiler, Toksik metabolik nöropatilerin (B12 vitamin eksikliğine bağlı, alkole bağlı, üremik - hemodialize bağlı, kemoterapi ilaçlarına bağlı, toksinlere bağlı gelişen) tanı ve tedavisi, nöropatik ağrı kontrolü. Akut inflamatuvar demiyelinizan polinöropati (Guillain Barre Sendromu) tanı ve tedavisi
 • Kas Hastalıkları - Kas distrofileri (Genetik), Miyopatiler (Genetik ve Edinsel) ve Kas kavşak hastalıkları (Miyastenia Gravis) tanı, tedavi ve takipleri
 • Bel ve Boyun Ağrıları - fıtıkları ve dar kanal tanıları, ağrı kontrolü, hastanın kliniğine göre FTR veya Beyin cerrahisi birimlerine yönlendirilmesi