Travma

Günlük yaşam fonksiyonlarını olumsuz etkileyen, bozan, aniden ve beklenmedik bir şekilde gelişen, panik, kaygı ve dehşet ortaya çıkaran, bireyin anlamlandırma süreçlerini bozan olaylar  travmatik yaşantılar olarak tanımlandırılır.

Trafik kazaları, ateşli silah yaralanmaları, yüksekten düşmeler sonucu oluşan kırık-çıkıklar gibi durumlara ülkemizde sıkça rastlanmaktadır. Bu tür yaralanmalar sonucu oluşan hasarlar, zamanında ve uygun şekilde tedavi edilmemesi durumunda yanlış kaynama veya kaynamama ile sonuçlanmakta ve kişilerin hayatını olumsuz etkilemektedir. Hastanemizin Ortopedi ve Travmatoloji departmanında bu tür hastalar ileri tanı ve tetkik yöntemleri ve modern tedavi imkanlarıyla tedavi edilmektedir.