Ürojineloji

Ürojineloji

Ürojinoloji; aşırı aktif mesane, pelvik organ sarkmaları ve idrar kaçırma şikayetleri ile ilgilenen üroloji biliminin bir alt dalıdır. Bütün pelvik taban hastalıkları, özellikle idrar kaçırma, hastanın yaşam kalitesini düşüren ve sosyal yaşamı etkileyen problemler olarak ön plana çıkmaktadır.

Ürojinekolojinin İlgi Alanına Giren Hastalıklar Nelerdir?

 • Sistosel (İdrar kesesinin sarkması)
 • Rektosel (Kalın barsağın son kısmının sarkması)
 • Enterosel (İnce barsakların sarkması)
 • Uterus prolapsusu
 • İdrar kaçırma
 • Aşırı Aktif Mesane
 • Ağrılı Mesane Sendromları (İnterstisyel Sistit)
 • İşeme zorlukları
 • İdrar retansiyonu
 • Sık tekrarlayan İdrar Yolu Enfeksiyonları
 • Dışkılama zorlukları
 • Dışkı tutamama
 • Ağrılı ilişki
 • Vajinal agenezis (vajinanın doğuştan olmayışı)
 • Vajinal septum (Vajinada doğuştan bir bölme olması)
 • Veziko-vajinal, Veziko-uterin, veziko-kutanöz fistüller
 • Rekto-vajinal, rekto-kutanöz fistüller
 • Liken Planus, Liken sklerozuz et Atrofikus gibi cilt hastalıkları

Ürojinekolojik hastalıkların tanı ve teşhisinde:

 • Ayrıntılı bir hikayenin alınması
 • Detaylı jinekolojik muayene
 • Genel fizik muayene (şeker astım ve nörolojik problemlerin araştırılması)
 • Laboratuar testleri (idrar tetkiki, idrar kültürü, açlık kan şekeri)
 • İdrar kaçırma için yapılacak diğer spesifik testler (POPQ testi, q tip testi, stres testi, ped testi, ürodinamik çalışmalar, işeme günlüğü vb.)
 • Gerekli durumlarda radyolojik tetkikler (ultrason magnetic rezonans vb) veya  sistoüretroskopi istenebilir.