fbpx Skip to content

ENDOSKOPİ NASIL YAPILIR ?

ENDOSKOPİ NASIL YAPILIR

PAYLAŞ

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Yazımıza endoskopinin ne olduğunu özetleyerek başlayalım. Hastalıkların teşhis ve kısmen tedavisi amacıyla vücudumuzda bulunan içi boş iç organların görüntülenmesine endoskopi denilmektedir. Endoskop denilen tıbbi bir cihaz ile gerçekleştirilir. Endoskopi cihazı ucunda kamera ve ışık bulunan yaklaşık bir santimetre çapında uzun ve bükülebilir bir tüp şeklindedir. Konunun uzmanı tarafından yönlendirilerek ağız, anal kanal, vajen gibi dışa açılan organların içine girilip alınan görüntü ve resimler bilgisayara aktarılır. Bu sayede birçok ciddi hastalığın gözle görülerek teşhisi ve bazı girişimsel tedavilerin yapılmasına olanak sağlanmış olur. Duyulan endişe nedeniyle bazı hastalar işlemi yapmaktan kaçınmaktadır. Bu durum birçok ciddi hastalığın erken teşhis edilip tedavi edilmesini engelleyebilir. 

Endoskopi zor bir işlem midir ?

Endoskopinin uygulanması hoş olmayan, zor bir işlem gibi görünmesine rağmen aslında katlanılması oldukça kolaydır. Biraz rahatsız edici de olsa genelde ciddi bir ağrısı yoktur. Rahatlatıcı ilaçlar verilerek yapılabilir. Ayrıca günümüzde değişik seviyelerde anestezi verilerek oldukça konforlu bir şekilde yapılabilmektedir. Uyutulan hastalar endoskopi boyunca hiçbir şey hissetmezler.

Endoskopi öncesi hazırlık gerekir mi ?

İncelenecek organa göre bir hazırlık yöntemi gereklidir, ayrıca başta kan sulandırıcı ilaçlar olmak üzere bazı ilaçların kesilmesi gerekebilir. Bunun için yapılacak işleme göre hazırlanmış talimatları içeren bilgilendirme hastaneniz tarafından verilir. Örneğin gastroskopi için bir gün önceden sindirilmesi kolay gıdalarla beslenme ve akşam saat 7-8 den sonra gıda tüketimine son verilmesi gerekir. İşlem günü aç gelinir ve böylece incelenecek olan üst sindirim sistemi boş ve temiz olur. Kolonoskopi işlemi için kalın barsağın boş ve temiz olmasını sağlayacak ilaç ve tavsiyeleri içeren bilgilendirme hastaya yazılı olarak verilmektedir.

Yapılan endoskopik işlemler incelenen organa göre özel isimler alır ;

 • Gastroskopi: Yemek borusu, mide ve on iki parmak bağırsağının yarısına kadar olan kısmına bakılması.
 • Kolonoskopi: Kalın bağırsağın tümünün incelenmesi.
 • Bronkoskopi; Akciğer içi ve dışı solunum yollarının görüntülenmesi.
 • Sistoskopi: İdrar kesesinin;
 • Histeroskopi: Rahim içinin görüntülenerek incelenmesine verilen özel isimlerdir.

  Endoskopi ile neler yapılabilir ?

Başlangıçta tanı amaçlı sadece görüntüleme yapılabilen endoskopik işlemler teknolojinin gelişmesiyle dışarıdan herhangi bir kesi, dikiş ihtiyacı olmadan hastanın içinde tedavi amaçlı cerrahi müdahaleye varan çok faydalı girişimlere olanak verir hale gelmiştir. Bu yazımızda endoskopinin genel cerrahiyi ilgilendiren “Gastroskopi” ve “Kolonoskopi” işlemlerine değinilecektir.

Endoskopi İşlemi adlı Youtube videomuzu izlemek için ” BURAYA “ tıklayabilirsiniz.

  Gastroskopi ( Mideye hortum salınması ) ile yapılan tıbbi işlemler;

 • Ağızdan girilerek yemek borusu, mide ve oniki parmak bağırsağı görerek incelenir, resim ve video kaydı yapılabilir ve görerek tanı konabilir.
 • İncelenen bölümlerde şüpheli lezyon varsa parça alınıp patolojiye gönderilerek başta kanser olmak üzere çok önemli kesin teşhisler konabilir.
 • Yemek borusu varislerine bant ligasyonu yada skleroterapi yöntemi uygulanarak tedavi sağlanabilir.
 • Görülen küçük tümoral lezyonlardan uygun olanları cerrahi müdahale yapılarak alınabilir. ( Polipektomi, EMR )
 • Üst sindirim sistemi kanaması varsa endoklips ya da lazer uygulanarak kanama durdurulabilir.
 • Yutulan takılmış yabancı cisimler çıkarılabilir.
 • Daralmış yada kısmen tıkanmış üst sindirim sistemi genişletilerek stent takılıp açık hale getirilebilir.
 • Oniki parmak barsağına açılan safra yoluna girilip tanı amaçlı ilaçlı safra yolları filmi çekilebilir ve safra yollarında taş varsa çıkarılabilir, safra kanalının bağırsağa açıldığı giriş deliği genişletilebilir.
 • Ucunda ultrason probu bulunan endoskop ile girilerek yemek borusu, mide ve on iki parmak bağırsağın içinden ultrason çekilerek teşhisi çok zor olan bazı iç organ hastalıkları görüntülenebilir. Bu görüntülerle konulan teşhisler dışarıdan yapılan ultrasonlara kıyasla daha iyi sonuçlar verir.
 • Ultrason görüntüsü altında özel iğnelerle barsağın dışına çıkılarak örneğin çok zor ulaşılan pankreastan kanser teşhisi için parça (biopsi) alınabilir. Bu işlemin geleneksel yöntemlerle yapılması mümkün değildir.
 • Değişik sebeplerle ağızdan beslenemeyen hastalara mideden direkt karın dışına deriden çıkarılan bir beslenme tüpü takılıp hastalar dışarıdan tüpün içinden verilen sıvı gıdalarla beslenmesi sağlanabilir. Bu işlem önceleri ciddi komplikasyonları olan bir ameliyat ile yapılmaktaydı.

  Kolonoskopi ile yapılan tıbbi işlemler;

 • Anal kanaldan girilerek tüm kalın bağırsak görüntülenerek incelenebilir.
 • Görülen şüpheli lezyonlardan parça alınıp patolojide incelenebilir.
 • Kanayan bir lezyon varsa değişik yöntemlerle kanama durdurulabilir.
 • Görülen küçük tümörlerden uygun olanlar cerrahi girişim ile alınabilir.
 • Kendi etrafında rotasyonla düğümlenip tıkanmış kalın bağırsak açılabilir.
 • Tümör ile daralmış ameliyat edilemeyen hastalara stent takılıp sindirim sisteminin devamlılığı sağlanabilir.

Yukarıda görüldüğü gibi Endoskopi bir çok hastalığın tanı ve tedavisinde çok ciddi katkılar sağladığı gibi bu işlemlerin uygulanmasını hasta açısından büyük ölçüde kolaylaştırmıştır.

 

Diğer Tıbbi Makalelere göz atmak için BURAYA tıklayabilirsiniz.

DAHA FAZLASINI KEŞFET

OBEZİTE NEDİR

OBEZİTE NEDİR?

Obezite, aşırı vücut yağı ile karakterize edilen bir durumdur ve dünya çapında birçok ülkede büyüyen

Kişisel verilerin elde edilmesi ve işlenmesi ile ilgili bilgilendirme

Özel Sen Jorj Avusturya Hastanesi “HASTANE olarak anılacaktır” tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

 1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz HASTANE tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve HASTANE’nin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, HASTANE  tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

 • Kimlik bilgileriniz: Adınız, soyadınız, T.C. Kimlik numaranız, pasaport numaranız veya geçici TC Kimlik numaranız, doğum yeri ve tarihiniz, medeni haliniz, cinsiyetiniz, sigorta veya hasta protokol numaranız ve sizi tanımlayabileceğimiz diğer kimlik verileriniz.
 • İletişim Bilgileriniz: Adresiniz, telefon numaranız, elektronik posta adresiniz ve sair iletişim verileriniz, müşteri temsilcileri ya da hasta hizmetleri tarafından çağrı merkezi standartları gereği tutulan sesli görüşme kayıtlarınız ile elektronik posta, mektup veya sair vasıtalar aracılığı ile tarafımızla iletişime geçtiğinizde elde edilen kişisel verileriniz.
 • Muhasebesel Bilgileriniz: Banka hesap numaranız, IBAN numaranız, kredi kartı bilginiz, faturalama bilgileriniz gibi finansal verileriniz.
 • Sağlık hizmetlerinin finansmanı ve planlaması amacıyla özel sağlık sigortasına ilişkin verileriniz ve Sosyal Güvenlik Kurumu verileriniz.
 • Hastane veya tıp merkezlerimizi ziyaret etmeniz halinde güvenlik ve denetim amaçlı tutulmakta olan kamera kayıtları görüntüleriniz.
 • Otoparkı kullanmanız halinde araç plaka veriniz.
 • Sağlık Bilgileriniz: Laboratuvar sonuçlarınız, test sonuçlarınız, muayene verileriniz, randevu bilgileriniz, check-up bilgileriniz, reçete bilgileriniz dâhil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi sırasında veya bunların bir sonucu olarak elde edilen her türlü sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel verileriniz.
 • www.sjh.com.tr sitesine veya www.sjh.com.tr/kisisel-verilerin-korunmasi adresine gönderdiğiniz veya girdiğiniz sağlık verileriniz ve sair kişisel verileriniz.
 • Özel Sen Jorj Avusturya Hastanesine herhangi birine iş başvurusunda bulunmanız halinde bu hususta temin edilen özgeçmiş dâhil sair kişisel verileriniz ile HASTANE çalışanı ya da ilişkili çalışan olmanız halinde hizmet akdiniz ve işe yatkınlığınız ile ilgili her türlü kişisel verileriniz.

HASTANE tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

 • Kimliğinizi teyit etme,
 • Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi.
 • İlgili mevzuat uyarınca Sağlık Bakanlığı ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile talep edilen bilgilerin paylaşılması.
 • Hastane ve Tıp Merkezlerimizin iç işleyişi ile günlük operasyonların planlanması ve yönetilmesi.
 • Hastane Yönetimi, Hasta Hakları, Hasta Deneyimi bölümleri tarafından hasta memnuniyetinin ölçülmesi, arttırılması ve araştırılması.
 • İlaç temini.
 • Randevu almanız halinde randevu hakkında sizi haberdar edebilme.
 • Risk yönetimi ve kalite geliştirme aktivitelerinin yerine getirilmesi.
 • Sağlık hizmetlerini geliştirme amacıyla analiz yapma.
 • Hasta Hizmetleri, Mali İşler, Pazarlama bölümleri tarafından sağlık hizmetlerinizin finansmanı, tetkik, teşhis ve tedavi giderlerinizin karşılanması, müstehaklık sorgusu kapsamında özel sigorta şirketler ile talep edilen bilgilerin paylaşılması.
 • Araştırma yapılması.
 • Yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi.
 • Sağlık hizmetlerinin finansmanı kapsamında özel sigorta şirketler ile talep edilen bilgileri paylaşma.
 • Kalite, Hasta Deneyimi, Bilgi Sistemleri bölümleri tarafından risk yönetimi ve kalite geliştirme aktivitelerinin yerine getirilmesi.
 • Hasta Hizmetleri, Mali İşler, Pazarlama bölümleri tarafından hizmetlerimiz karşılığında faturalandırma yapılması ve anlaşmalı olan kurumlarla ilişkinizin teyit edilmesi.
 • Pazarlama, Medya ve İletişim, Çağrı Merkezi bölümleri tarafından kampanyalara katılım ve kampanya bilgisi verilmesi, Web ve mobil kanallarda özel içeriklerin, somut ve soyut faydaların tasarlanması ve iletilebilmesi.

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Özel Sen Jorj Avusturya Hastanesine ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

 1. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla HASTANE tarafından Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

 1. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve HASTANE’ nin faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda HASTANE’nin akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

 • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu,
 • 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu,
 • 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname,
 • Özel Hastaneler Yönetmeliği,
 • Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Korunması Yönetmeliği,
 • Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuat hükümleridir.

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

 1. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel sağlık verilerine erişim ve bu verileri isteme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesine ve/veya kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme hakkını haizsiniz.

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

 1. Veri Güvenliği

HASTANE kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

 1. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, www.sjh.com.tr/kisisel-verilerin-korunmasi web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

 • (i) Sen Jorj Avusturya Hastanesi Bereketzade mah. Bereketzade Medresesi sok. No:7 Beyoğlu/İSTANBUL, Türkiye adresine kargo ile ıslak imzanızı taşıyan bir dilekçe ile “Yönetim Kurumsal Sekretarya” departmanı dikkatine Zarfına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılarak gönderebilirsiniz,
 • (ii) Noter kanalıyla gönderebilir,
 • (iii) avusturya.senjorjhastanesi@hs03.kep.tr adresine güvenli elektronik ya da mobil imzalı olarak, kayıtlı elektronik posta adresi veya sistemimizde kayıtlı elektronik e-posta adresiniz aracılığıyla ve/veya
 • (iv) HASTANE’ye hitaben yazdığınız “word veya pdf.” formatındaki bir dosyayı güvenli e-imza ile imzalayarak kvkk@sjh.com.tr e-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazarak iletebilirsiniz.

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, www.sjh.com.tr/kisisel-verilerin-korunmasi web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

Call Now Button