fbpx Skip to content

SÜNNET İŞLEMİ NEDİR? NASIL YAPILMALIDIR?

SÜNNET NEDİR NASIL YAPILMALIDIR

PAYLAŞ

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

 

Sünnet; Erkek çocuğun penisinin ucunda, idrar çıkış deliğini kapatarak o bölgede mikroorganizmaların üremesine neden olan deri parçasının alınmasıdır. İnsanlık tarihi boyunca yapılagelmiş, halen hem dünyada hem ülkemizde sıklıkla uygulanan bir operasyondur. Ciddi bir cerrahi işlemdir. Bu nedenle yalnızca üroloji uzmanları ya da çocuk cerrahları tarafından hastane ortamında gerçekleştirilmelidir.

 

Sünnet Nasıl Yapılır?

Sünnet küçük bir ameliyattır ve hastanede steril ortamda ve ekipmanla yapılmalıdır. Hem genel (uyutularak) hem lokal (penis etrafına iğne yaparak) anestezi ile yapılabilir. Burada çocuğun yaşı ve algılayabilecek yaştaysa psikolojik hazırlığı en önemli etkendir. Özellikle ilk 6 aylık dönemde lokal anestezi yeterli iken daha sonraki dönemlerde bebeğin veya çocuğun durumu değerlendirilerek tercih yapılmalıdır. Anestezi sağlandıktan sonra ameliyat bölgesi temizlenir ve steril hale getirilir. Cilt katlantısı kesilerek çıkartılır. Ameliyat bölgesinde kanama kontrolü yapıldıktan sonra cilt yeni anatomiye uygun şekilde dikilir. Dikişler kendiliğinden eriyen türden oldukları için operasyonu sonrası dikişlerin alınması gerekmez.

 

Çeşitleri Nelerdir?

 • Çan Yöntemi: Derinin metal plakalar ile sıkıştırılması ve kalan dokunun kesilmesi işlemidir. Genellikle yeni doğan döneminde uygulanmaktadır. (klemp kullanımında lokal anestezi ile dikişsiz, sargısız ve kanamasız yapılabilir. Klemp 2-4 gün içinde çıkartılır.)
 • Cerrahi Yöntem: Cerrahi yöntemler ile uygulanmaktadır. En güvenilir yöntem olarak kabul edilmektedir. Ben hastalarıma genellikle cerrahi yöntemi önermekteyim.
 • Halk arasında “ lazerle sünnet” denilen ama aslında lazer yerine elektrikle ısıtılmış tel kullanılan bir yöntemle de yapılabilir. Isının yakıcı etkisine bağlı olarak damarlardan kanama olmaz. Fakat ısı aynı zamanda çevre dokuları etkileyebilir ve peniste hissizleşme görülebilir.

 

Sağlık Açısından Gerekli Bir İşlem Midir?

Sünnet, ülkemizde ve dünyada genellikle dini ve geleneksel nedenlerle uygulanır. Ancak bazı tıbbi zorunluluk sebepleriyle ya da koruyucu amaçlarla da gerçekleştirilir. Penisin hijyenini sağladığı için tıbben tavsiye edilir. Sık idrar yolu enfeksiyonu geçiren kişilerin ya da doğuştan ürolojik anormalliği bulunan erkeklerin de olması önerilir.

 

Sağlık Açısından Yararları Nelerdir?

 • Operasyon sonrası penisin temizlenmesi ve hijyeni daha kolay olur. Sünnetsiz penisin hijyeni için derinin geri çekilmesi ve altında birikinti olmamasının sağlanması gerekir.
 • Her ne kadar idrar yolları enfeksiyon sıklığı erkeklerde az olsa da, sünnet olmayan erkeklerde olan erkeklere kıyasla daha sıktır. Bunun yanında cinsel yolla bulaşan hastalıklar da daha sık görülür.
 • Sünnetsiz peniste penis ucunda darlık (fimozis) görülebilir. Bu darlığa bağlı olarak sünnet derisi yeteri miktarda geri çekilemez ve penis başında inflamasyon (iltihaplanma) daha sık görülür.
 • Penis kanseri nadir görülen bir klinik durumdur. Penis kanseri sünnetsiz erkeklerde daha sıktır. Ayrıca sünnetli erkeklerin cinsel partnerlerinde rahim ağzı (serviks) kanser oranı daha düşüktür.

 

En Uygun Yaş Nedir?

Ebeveynlerin en çok merak ettiği sorulardan biri sünnetin ne zaman yapılması gerektiğidir. Tıbben sorun teşkil edecek bir yaş aralığı bulunmaz ve teknik olarak her yaşta uygulanabilir. Ancak çocukların gelişimi yalnızca fiziksel değil, aynı zamanda psikolojik olarak da değerlendirilmelidir. Çocukta cinsel kimliğin geliştiği ve bilincin henüz gelişmeye başladığı dönem olan 2,5 ila 5 yaş arası tavsiye edilmez. Bu dönemde geçirilen operasyon çocukta travmaya neden olabilir ve psikolojik gelişim olumsuz etkilenebilir. En uygun dönem yenidoğan dönemidir.

 

Yenidoğan dönemi doğumdan başlayarak bebeğin ilk 30 gününü kapsar. Bu dönemde gerçekleşmeyen sünnetler için ise 2. ayın sonuna kadar önerilir. Bu süre 18. aya kadar da çıkabilir. Ancak ülkemizde ebeveynler genellikle 3 ila 6 yaş arası düşünmektedir. Bu yaşlarda yapılan operasyon çocuğun psikolojik gelişimi göz önünde bulundurulduğunda olumsuz etkiye sahip olabilir. Ayrıca bu dönemde lokal (bölgesel) anestezi ile işlem zorlaşacağından, genel anestezi uygulanır. Bebek büyüdükçe hareketlenmesi artacak, idrar yolu enfeksiyonları riski yükselecektir. Bu nedenle operasyon ne kadar erken gerçekleşirse o derece avantajlıdır.

 

Lokal Anestezi Altında mı, Genel Anestezi Altında mı Yapılmalıdır?

Doğumdan hemen sonra gerçekleşen yenidoğan sünnetinde lokal anestezi uygulanır. Lokal anesteziyle yapılan işlem yaklaşık 15-20 dakika sürer. Bir kaç saat içerisinde hastaneden ayrılmak mümkündür. Çocukluk çağında gerçekleşen operasyonlarda ise lokal anestezi altında çocuğun psikolojisi olumsuz etkilenebilir. Bilinci geliştiği için işlem zorlaşabilir. Bu nedenle sünnet çocukluk çağında gerçekleşiyorsa genel anestezi tercih edilir.

 

Kimlere Yapılmaz?

 • Peygamber sünneti olan çocuklarda (hipospadias) idrar deliği olması gereken yerde değildir. Bu durumun düzeltilmesi için sünnet derisi kullanılır. Öncelik idrar delik yerinin düzeltilmesine verilmelidir.
 • Hemofili ve kanın pıhtılaşmasında bozukluk olan hastalara ve kanamaya eğilimli olanlara gerekli önlemler alınmadan işlem yapılmamalıdır.
 • Üreme ve idrar yolları ile ilgili doğumsal (kalıtsal) hastalığı olanlarda öncelik anatomik açıdan düzeltici ameliyatlara verilmelidir.

 

Hatalı Sünnet Düzeltilebilir Mi?

Cerrahlar dışında berber, sünnetçi gibi kişilerin yaptığı işlemlerde estetik hatalar görülebilir. Penisin gövde ve/veya baş kısmında yaralanmalar oluşabilir. Daha sonra bu hataların düzeltilmesi gerekir. Yaralanmaların şiddetine göre düzeltilemeyen vakalar ve daha ileri aşamada penis kaybı görülebilir.

 

İyileşme Aşamaları Nelerdir?

Ameliyattan sonra genellikle sargıya gerek olmaz. Operasyondan hemen sonra ilk 2 gün ağrı, penis ucunda kızarıklık ve şişme (ödem) görülebilir. Ağrı kesiciler ve çocuğun uzun süre ayakta kalmaması ile hızlı iyileşme sağlanır. İki gün sonunda banyo yapılabilir.

Bazı vakalarda ameliyat sonrası hafif kanama görülebilir. Böyle durumlarda hekimin bilgilendirilmesi gerekir.

 

Daha fazla bilgi ve randevu almak istiyorsanız BURAYA tıklayabilirsiniz.

Diğer konulardaki yazılarımıza BURAYA tıklayarak ulaşabilirsiniz.

DAHA FAZLASINI KEŞFET

OBEZİTE NEDİR

OBEZİTE NEDİR?

Obezite, aşırı vücut yağı ile karakterize edilen bir durumdur ve dünya çapında birçok ülkede büyüyen

Kişisel verilerin elde edilmesi ve işlenmesi ile ilgili bilgilendirme

Özel Sen Jorj Avusturya Hastanesi “HASTANE olarak anılacaktır” tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

 1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz HASTANE tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve HASTANE’nin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, HASTANE  tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

 • Kimlik bilgileriniz: Adınız, soyadınız, T.C. Kimlik numaranız, pasaport numaranız veya geçici TC Kimlik numaranız, doğum yeri ve tarihiniz, medeni haliniz, cinsiyetiniz, sigorta veya hasta protokol numaranız ve sizi tanımlayabileceğimiz diğer kimlik verileriniz.
 • İletişim Bilgileriniz: Adresiniz, telefon numaranız, elektronik posta adresiniz ve sair iletişim verileriniz, müşteri temsilcileri ya da hasta hizmetleri tarafından çağrı merkezi standartları gereği tutulan sesli görüşme kayıtlarınız ile elektronik posta, mektup veya sair vasıtalar aracılığı ile tarafımızla iletişime geçtiğinizde elde edilen kişisel verileriniz.
 • Muhasebesel Bilgileriniz: Banka hesap numaranız, IBAN numaranız, kredi kartı bilginiz, faturalama bilgileriniz gibi finansal verileriniz.
 • Sağlık hizmetlerinin finansmanı ve planlaması amacıyla özel sağlık sigortasına ilişkin verileriniz ve Sosyal Güvenlik Kurumu verileriniz.
 • Hastane veya tıp merkezlerimizi ziyaret etmeniz halinde güvenlik ve denetim amaçlı tutulmakta olan kamera kayıtları görüntüleriniz.
 • Otoparkı kullanmanız halinde araç plaka veriniz.
 • Sağlık Bilgileriniz: Laboratuvar sonuçlarınız, test sonuçlarınız, muayene verileriniz, randevu bilgileriniz, check-up bilgileriniz, reçete bilgileriniz dâhil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi sırasında veya bunların bir sonucu olarak elde edilen her türlü sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel verileriniz.
 • www.sjh.com.tr sitesine veya www.sjh.com.tr/kisisel-verilerin-korunmasi adresine gönderdiğiniz veya girdiğiniz sağlık verileriniz ve sair kişisel verileriniz.
 • Özel Sen Jorj Avusturya Hastanesine herhangi birine iş başvurusunda bulunmanız halinde bu hususta temin edilen özgeçmiş dâhil sair kişisel verileriniz ile HASTANE çalışanı ya da ilişkili çalışan olmanız halinde hizmet akdiniz ve işe yatkınlığınız ile ilgili her türlü kişisel verileriniz.

HASTANE tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

 • Kimliğinizi teyit etme,
 • Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi.
 • İlgili mevzuat uyarınca Sağlık Bakanlığı ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile talep edilen bilgilerin paylaşılması.
 • Hastane ve Tıp Merkezlerimizin iç işleyişi ile günlük operasyonların planlanması ve yönetilmesi.
 • Hastane Yönetimi, Hasta Hakları, Hasta Deneyimi bölümleri tarafından hasta memnuniyetinin ölçülmesi, arttırılması ve araştırılması.
 • İlaç temini.
 • Randevu almanız halinde randevu hakkında sizi haberdar edebilme.
 • Risk yönetimi ve kalite geliştirme aktivitelerinin yerine getirilmesi.
 • Sağlık hizmetlerini geliştirme amacıyla analiz yapma.
 • Hasta Hizmetleri, Mali İşler, Pazarlama bölümleri tarafından sağlık hizmetlerinizin finansmanı, tetkik, teşhis ve tedavi giderlerinizin karşılanması, müstehaklık sorgusu kapsamında özel sigorta şirketler ile talep edilen bilgilerin paylaşılması.
 • Araştırma yapılması.
 • Yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi.
 • Sağlık hizmetlerinin finansmanı kapsamında özel sigorta şirketler ile talep edilen bilgileri paylaşma.
 • Kalite, Hasta Deneyimi, Bilgi Sistemleri bölümleri tarafından risk yönetimi ve kalite geliştirme aktivitelerinin yerine getirilmesi.
 • Hasta Hizmetleri, Mali İşler, Pazarlama bölümleri tarafından hizmetlerimiz karşılığında faturalandırma yapılması ve anlaşmalı olan kurumlarla ilişkinizin teyit edilmesi.
 • Pazarlama, Medya ve İletişim, Çağrı Merkezi bölümleri tarafından kampanyalara katılım ve kampanya bilgisi verilmesi, Web ve mobil kanallarda özel içeriklerin, somut ve soyut faydaların tasarlanması ve iletilebilmesi.

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Özel Sen Jorj Avusturya Hastanesine ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

 1. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla HASTANE tarafından Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

 1. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve HASTANE’ nin faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda HASTANE’nin akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

 • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu,
 • 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu,
 • 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname,
 • Özel Hastaneler Yönetmeliği,
 • Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Korunması Yönetmeliği,
 • Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuat hükümleridir.

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

 1. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel sağlık verilerine erişim ve bu verileri isteme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesine ve/veya kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme hakkını haizsiniz.

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

 1. Veri Güvenliği

HASTANE kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

 1. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, www.sjh.com.tr/kisisel-verilerin-korunmasi web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

 • (i) Sen Jorj Avusturya Hastanesi Bereketzade mah. Bereketzade Medresesi sok. No:7 Beyoğlu/İSTANBUL, Türkiye adresine kargo ile ıslak imzanızı taşıyan bir dilekçe ile “Yönetim Kurumsal Sekretarya” departmanı dikkatine Zarfına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılarak gönderebilirsiniz,
 • (ii) Noter kanalıyla gönderebilir,
 • (iii) avusturya.senjorjhastanesi@hs03.kep.tr adresine güvenli elektronik ya da mobil imzalı olarak, kayıtlı elektronik posta adresi veya sistemimizde kayıtlı elektronik e-posta adresiniz aracılığıyla ve/veya
 • (iv) HASTANE’ye hitaben yazdığınız “word veya pdf.” formatındaki bir dosyayı güvenli e-imza ile imzalayarak kvkk@sjh.com.tr e-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazarak iletebilirsiniz.

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, www.sjh.com.tr/kisisel-verilerin-korunmasi web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

Call Now Button