BİRİM VE BÖLÜM KALİTE SORUMLULARI LİSTESİ

ADI - SOYADI

ÇALIŞTIĞI BİRİM / ÜNVANI

SKS’DE SORUMLU OLDUKLARI BİRİM / BÖLÜM

KURUMSAL HİZMETLER

Dr. Erdal KALELİ

Başhekim ve Mesul Müdür

Kurumsal Yapı

Didem ÇOBAN

Kalite Direktörü

Kalite Yönetimi / Doküman Yönetimi / Güvenlik Raporlama Sistemi / Risk Yönetimi

Burcu IŞIKSAÇAR

Hastane Müdürü

Acil Durum ve Afet Yönetimi

Arzu SANCAR METE

Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi

Eğitim Yönetimi

Joanna BACMAGA

Yönetim Kurul Başkanı

Sosyal Sorumluluk

HASTA VE ÇALIŞAN ODAKLI HİZMETLER

Dr. Erdal KALELİ

Başhekim ve Mesul Müdür

Hasta Deneyimi

Murat ACAR

Kalite Dokümantasyon Sorumlusu

Hasta Deneyimi

Serdar CEYLAN

Kurumsal İletişim Koordinatörü

Hizmete Erişim

Dr. Erdal KALELİ

Başhekim ve Mesul Müdür

Sağlıklı Çalışma Yaşamı

Murat ACAR

Kalite Dokümantasyon Sorumlusu

Sağlıklı Çalışma Yaşamı

Burcu IŞIKSAÇAR

Hastane Müdürü

Yaşam Sonu Hizmetler

SAĞLIK HİZMETLERİ

Didem ÇOBAN

Hemşirelik Hizmetleri Müdürü

Hasta Bakım Hizmetleri

Şengül ALMAZ

Servis Sorumlu Hemşire

Hasta Bakım Hizmetleri

Arzu SANCAR METE

Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi

Enfeksiyonların Önlenmesi

Emine ENSEZGİN

Ameliyathane Sorumlu Hemşire

Sterilizasyon Hizmetleri

Müge UCA

Eczacı

İlaç Yönetimi

Özgür KAYA

Laboratuvar Teknikeri

Transfüzyon Hizmetleri

Dr. Hüseyin SOYDAN

Radyoloji Uzman Doktor

Radyasyon Güvenliği

Özlem ULUIŞIK

Radyoloji Teknikeri

Radyasyon Güvenliği

Dr. Mehmet ÖZTÜRK

Operatör Uzman Doktor

Acil Servis

Bilgin Balcı

Hemşire

Acil Servis

Dr. Mehmet Z. ASLAN

Anestezi Uzman Doktor

Ameliyathane

Emine ENSEZGİN

Ameliyathane Sorumlu Hemşire

Ameliyathane

Şengül ALMAZ

Servis Sorumlu Hemşire

Yoğun Bakım Hizmetleri

Dr. Adli Ş. KARAMAN

Jinekoloji Uzman Doktor

Doğum Hizmetleri

Elif GÜRSOY

Ebe

Doğum Hizmetleri

Dr. Özlem SİPAHİ

Çocuk Hastalıkları Uzmanı

Yenidoğan Yoğun Bakım Hizmetleri

Elif GÜRSOY

Ebe

Yenidoğan Yoğun Bakım Hizmetleri

Emel BERK

Biyokimya Uzmanı

Biyokimya Laboratuvarı

Dorothea OBENAUS

Yön. Kurul Baş. Yardımcısı

Tanı Tedavi Hizmetleri

DESTEK HİZMETLERİ

Burcu IŞIKSAÇAR

Hastane Müdürü

Tesis Yönetimi

Didem ÇOBAN

Hemşirelik Hizmetleri Müdürü

Otelcilik Hizmetleri / Atık Yönetimi / Çamaşırhane / Mutfak

Burcu IŞIKSAÇAR

Hastane Müdürü

Bilgi Yönetim Sistemleri

Burcu IŞIKSAÇAR

Hastane Müdürü

Malzeme ve Cihaz Yönetimi (Stok Yönetimi + Satın Alma)

Serdar CEYLAN

Kurumsal İletişim Koordinatörü

Tıbbi Kayıt ve Arşiv Hizmetleri

Burcu IŞIKSAÇAR

Hastane Müdürü

Dış Kaynak Kullanımı Mutfak, Güvenlik Hizmetleri, Diğer Hizmetler

Murat ACAR

Kalite Dokümantasyon Sorumlusu

Gösterge Yönetimi

Arzu SANCAR METE

Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi

Gösterge Yönetimi