AYLIK DÜZENLENEN EĞİTİM PLANI

ZORUNLU EĞİTİM

Sıra No

Eğitim

Eğitimci

Eğitim Alan

Grup / Bölüm

Eğitimin Amacı ve Hedefi

Süre

Eğitim Etkinliğini Değerlendirme yöntemi

1

Oryantasyon eğitimi

Başhekimlik

Yeni işe başlayan hekimler

Yeni işe başlayan hekimlerin adaptasyonunu sağlamak

4 saat

Gözlem

2

Enfeksiyon kontrol önlemleri

Enfeksiyon hastalıkları uzmanı

Tüm hekimler

Enfeksiyon kontrol önlemlerini bilmek

1 saat

Gözlem

iç tetkik

3

Proflaktik cerrahi antibiyotik rehberi

Enfeksiyon hastalıkları uzmanı

Hekimler

Proflaktik cerrahi rehbere uyumu sağlamak

1 saat

Gözlem

4

Cerrahi alan enfeksiyonları

Enfeksiyon hastalıkları uzmanı

Hekimler

CAE risk faktörlerini tanımlayabilmek

1 saat

Gözlem

5

İzolasyon yöntemleri

Enfeksiyon hastalıkları uzmanı

Hekimler

İzolasyon figürlerini tanımlamak Farklarını bilmek

1 saat

Gözlem

6

Hasta Güvenliği Kriterleri

*Kimlik tanımlayıcıların kullanımı

*Yüksek riskli ilaçların güvenliği

*Etkili iletişim

*Düşmelerin önlenmesi

*Doğru taraf cerrahisi

*Hastane enfeksiyonlarının önlenmesi

-Güvenli raporlama Sistemi

Eğitim Hemşiresi

Tüm Personel

*Hasta güvenliği kriterlerini tanımlamak

*Hasta güvenliği açısından riskli durumları kavramak

*Hasta güvenliği uygulamalarını kavramak

*Güvenli raporlama sisteminde formun kullanılması gereken durumların ayrımını yapabilmek

 

2 saat

İç tetkik

Güvenli raporlama sayısı

7

Acil kod uygulamaları

Mavi kod

Beyaz kod

Pembe kod

*kodlar hangi durumlarda verilir?

*Hangi ekipte kimler görevlidir?

*Kod verilmesi durumunda neler yapılır?

*Kodlar ne zaman nasıl sonlandırılır?

 

Eğitim hemşiresi

Tüm personel

Çalışanların hangi durumda hangi kodu verebileceğini tanımlayabilmeleri

Kod verilmesi durumunda yapılması gereken davranışlar.

2 saat

Anlatım

Soru cevap

Örnek olay

8

Kırmızı kod eğitimi

*Kırmızı kod nedir?

*Hangi durumlarda kırmızı kod verilir?

*Kırmızı kod verilmesi durumunda neler yapılması gerekir?

*Nasıl, ne zaman kırmızı kodun sonlandırılacağı?

Eğitim hemşiresi

Tüm hastane çalışanları

Çalışanların hangi durumda kırmızı kod vereceği ve kırmızı kod durumunda neler yapması gerektiği konusunda bilgilendirmek

1 saat

Gözlem

9

İleri yaşam desteği

TYD

CPR

Kardiyoloji hekimi

Anestezi Uzm.

Tüm Personel

İleri yaşam desteği uygulamalarında kılavuzu bilmek KPR yapılması gereken durumları tanımlayabilmek KPR'ı doğru teknikle uygulamak

1 saat

Mavi kod gözlemleri

Mavi kod tatbikatı

Mavi kod bildirim formu

10

EKG Eğitimi

Kardiyoloji hekimi

Hemşire, Sağlık memuru, Ebe, ATT

EKG değerlendirebilme Öldürücü airtmileri tanıma

2 saat

Alan Gözlemleri

11

Bebek Dostu Hastane

Çocuk Hast. Uzm.

Tüm çalışanlar

Çalışanların bebek dostu hastane kriterlerini açıklayabilmelerini sağlamak

1 saat

Bebek dostu hastane kriterlerinin uygulanması

12

Akılcı İlaç Kullanımı

Eğitim Hemşiresi

Tüm çalışanlar

Hastane çalışanlarını akılcı ilaç kullanımı konusunda bilinçlendirmek

1 saat

Gözlem

13

Hemşirelik Bakım Planı

*Hemşirelik bakımı planı nedir? *Hemşirelik bakım süreci nedir? *Hemşirelik bakım planı aşamaları?

Eğitim Hemşiresi

Hemşire, Ebe Sağlık memuru

Hemşirelik bakım planı adımlarını tanımlayabilmek Hemşirelik tanılarını kullanmak

 Hemşirelik sürecinin tüm adımlarını uygulamak

1 saat

Tıbbi Kayıtlar

14

Kullanılacak özel teknik/teçhizat/uzmanlık gerektiren cihazlar *Kullanılacak özel teknik/teçhizat/uzmanlık gerektiren cihazların kullanım

Bölüm sorumlusu / Firma

İlgili çalışanlar

Kullanılacak özel teknik/teçhizat/uzmanlık gerektiren cihazların kullanımı hakkında çalışanları bilgilendirmek

Cihazlara göre değişmekte

Bölüm sorumlusu ile yapılan değerlendirme

15

El Hijyeni

Hastane enfeksiyonu

Çalışan Sağlığı güvenliği

DAS Uygulamaları

Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi

Tüm çalışanlar

İlgili çalışanları bilgilendirerek hastane enfeksiyonu oranlarını en aza indirmek ve çalışanların kendilerini ve diğer hastaları korumak için bilgi sahibi olmalarını sağlamak.

1 saat

Anlatım

Soru cevap

Önek olay

16

Kateter İlişkili ÜSE Önlenmesi Santral Kateter İlişkili Kan Dolaşım Enfeksiyonlarının Önlenmesi Cerrahi Alan Enfeksiyonlarının Önlenmesi Ventilatör İlişkili Pnömoninin Önlemesi

Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi

Tüm Hemşire, Ebe, Sağlık Memuru, ATT

İnvaziv araç ilişkili enfeksiyonların önlenmesi

3 saat

Gözlem Sürveyans verileri İndikatör sonuçları

17

İzolasyon Yöntemleri

Atık Yönetimi

Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi

Tüm çalışanlar

Atıkların kaynağında doğru ayrıştırılması, transferi ve depolanması

1 saat

Gözlem

İç tetkik

18

Hastane Temizliği

Özel Alanların Temizliği

Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi

YBÜ, Ameliyathane, Sterilizasyon Ünitesi, Doğumhane

Hastane ortamından kaynaklanabilecek enfeksiyonları ve özel birimlerde hastalar arası kaynaklanabilecek enfeksiyonları geçişini önlemek, hasta, hasta yakını ve hastane çalışanları için sağlıklı bir ortam oluşturmak amacıyla uyulması gereken temizlik kuralları hakkında ilgili çalışanların bilgilendirilmesi

1 saat

Gözlem

Bölüm sorumlusu ile yapılan değerlendirme

19

Endoskopi ünitesinde DAS uygulamaları

Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi

Endoskopi Hemşireleri

Endoskopi dezenfeksiyonun temel prensiplerinin öğrenilmesi Dezenfeksiyon aşamalarının standartlara uygun olarak yapılması

1 saat

Gözlem

Kontrol kültürleri

20

Dezenfektanların kullanımı ve özellikleri

Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi

Özel alanlarda ve poliklinik alanlarında çalışan Hemşire, Ebe, ATT, Sağlık Memuru

Dezenfektanlar -kategorileri Dezenfektanların Hazırlanması, kontrolü ve dikkat edilmesi gerekenler hakkında bilgilendirmek

1 saat

Gözlem

Bölüm sorumlusu ile yapılan değerlendirme

21

Çamaşırhanede Enfeksiyon Kontrolü

Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi

İlgili Birim Çalışanları

Çapraz bulaşların önlenmesine yönelik uygulamaların öğrenilmesi/uygulanması

1 saat

Gözlem

22

Mutfakta Enfeksiyon Kontrolü

Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi

İlgili Birim Çalışanları

Enfeksiyon kontrol yöntemlerini kavrama Mutfakta enfeksiyon kontrolüne ilişkin önlemleri yapabilmek

1 saat

Gözlem

23

 

 

 

 

 

 

24

Kan Yoluyla Bulaşan Hastalıklar ve Korunma Yöntemleri

Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi

Tüm Hemşire, Ebe, Sağlık Memuru, ATT

Çalışan güvenliği açısından standart önlemlerin bilinmesi uygulanması

1 saat

Gözlem Açılan DÖF/GRS Bildirimleri

25

Kültür Alma Yöntemleri ve Saklama Koşulları

Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi

Tüm Hemşire, Ebe, Sağlık Memuru, ATT

Örneklerin uygun teknikle ve uygun zaman aralıklarında alınmasını sağlamak

1 saat

Gözlem Sürveyans çalışmaları Kültür sonuç raporla

26

HBTC ( Kan Gazı Cihazı, Glikometre, Saturasyon Cihazı, Dijital Derece) *Preanalitikk -Analitik-Postanalitik Evrelerinde Dikkat Edilmesi Gerekenler *Cihazların Temizliği ve Bakımı * Kalibrasyon ve kalite sonuçlarının değerlendirilmesi

Eğitim Hemşiresi

1 ve 2. Grup sağlık çalışanları

Çalışanların bilgilerini gözden geçirerek, bilgilerini tazelemek

30 dk

Gözlem

27

Nutrisyonel Destek *Nutrisynel Destek İhtiyacının Belirlenmesi *Karşılanması *İzlemine Yönelik Süreçler

Klinik Diyetisyen

Sağlık Çalışanları

Nutrisyonel destek hakkında çalışanları bilgilendirmek

1 saat

Gözlem

28

Temel Afet Bilinci

YOTA

UMKE

KBRN

Mavi Kod tatbikatı

Pembe Kod tatbikatı

Kırmızı Kod tatbikatı

Beyaz Kod tatbikatı

Tesis ve tahliye planı

Dış Eğitimci - Eğitim Hemşiresi

Acil Durumda görevli kişiler, İlgili çalışanlar

Acil durumda nasıl davranılması ve neler yapılması gerektiği konusunda ilgili çalışanlara öğretmek

15 saat

Gözlem

29

ADR Farkındalık Eğitimi

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı

Tehlikeli madde satın alımı yapan birim sorumluları *Tehlikeli madde gönderimi yapan çalışanlar *Tehlikeli madde boşaltımı yapan çalışanlar

Tehlikeli madde satım alımı sırasında dikkat edilmesi gereken süreçleri bilmek

1 saat

Alan Gözlemleri İç tetkik

30

Pre op-Post op Hasta Bakımı

Eğitim Hemşiresi

Tüm Hemşireler, Ebe, Sağlık memuru

 

Çalışanların pre op post op hasta takibi ilkelerini bilmeleri Pre op hastanın ilkelere uygun hazırlanması Post op hasta takibinin talimatlara uygun yapılması

1 saat

İç tetkik Alan gözlemleri

31

Acil Arabası, Defibrilatör Kullanımı

Birim Sorumluları

Tüm Hemşireler

 

Acil arabası içinde yer alan ilaçların ve yerlerinin bilinmesi Defibritörün kullanıma hazır halde tutulması

1 saat

İç tetkik Bina turu Alan gözlemleri

32

Kalite Süreçleri

Kalite Direktörü

Tüm Çalışanla

Kalite süreçlerini tanımlayabilmek Doküman sistemine ulaşabilme ve kullanabilme

1 saat

İç tetkik Bina turu Alan gözlemleri

33

Tıbbi ve Tehlikeli Atık Sorumlusuna Verilen Özel Eğitim *Tıbbi ve tehlikeli atıkların toplanması ve geçici depolara taşınması

Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi

Tıbbi ve tehlikeli atık sorumlusu

Atıkların etrafa zarar vermeden yerinden uzaklaştırılması

30 dk

Gözlemler

34

Atık Toplama Konteynırları ve Atık Depolarının Temizliği *Atık Toplama Konteynırlarının ve Atık Depolarının Temizliğinin nasıl yapılması gerektiği

Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi

Temizlik Personeli

Atık Toplama Konteynırları ve Atık Depolarının Temizliğinin nasıl yapılacağı ve düzeni

30 dk

Gözlemler

35

Hastane Temizliği, Kimyasalların, Dezenfektanları, Bezlerin Renklerine Göre Doğru Kullanılması ve Hijyen / İş Başı Eğitimi *Hijyen uygulamaları *Hastane Temizlik kuralları *Dezenfektanların Doğru Kullanılması *Bezlerin Renklerine Göre Doğru Kullanılması * 7 adım oda temizliği (boş-dolu) * 7 adım tuvalet temizliği

Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi

Temizlik Personeli

Hijyenin kurallara uygun belirlenen renklere uygun temizlik yapılması

1 saat

Gözlemler

36

Kişisel Koruyucu Ekipmanların Doğru Kullanılması *Kişisel Koruyucu Ekipmanların doğru olarak kullanılması

Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi

ISG Uzmanı

Temizlik Personeli

Kişisel Koruyucu Ekipmanların nasıl ve ne şekilde kullanılacağı

1 saat

Gözlemler

37

Panik Değerler ve Panik Değer Bildirimleri

Biyokimya Lab. Sor

Laboratuvar Çalışanları

Laboratuvarda çalışan teknik personel ve sekreterleri panik değerin ne olduğu, panik değerle karşılaştığımızda yapmamız ve yapmamamız gerekenlerin neler olduğu hakkında bilgilendirmek. Panik değer sonuçların ciddiyetinin iyice

1 Saat

Ön test- Son Test

38

Örnek Alımı ve laboratuvara transferi

Kabul ve ret kriterlieri

Biyokimya Lab. Sor

Laboratuvar Çalışanları

Örnek alma işleminin tekniklerinin, kullanılan tüp ve kap çeşitlerinin öğrenilmesini, numunelerin en doğru ve güvenli şekilde ilgili birimlerden laboratuvara transferi, laboratuvardan ilgili birimlere ve dış laboratuvara transferindeki kuralların öğrenilmesini, test rehberleri ve sonuç verme süreleri hakkında bilgi edinilmesini sağlamak

1 Saat

Gözlemler

39

Malzemelerin ve Cihazların Kullanımı sırasında karşılaşılan sorunlar ve bunların giderilmesi

Biyokimya Lab. Sor

Laboratuvar Çalışanları

Çalışanların malzeme ve cihazların kullanımı konusunda bilgilendirmek

1 Saat

Bölüm sorumlusu ile yapılan değerlendirme

40

İç Kalite Kontrol Süreci *Testin türüne göre kontrol süreci -İç kalite kontrol testi seviyeleri ve çalışma aralıkları

Biyokimya Lab. Sor

Laboratuvar Çalışanları

İç Kalite Kontrol Sürecinde hakkında çalışanları bilgilendirmek

1 Saat

Bölüm sorumlusu ile yapılan değerlendirme

41

Kan bileşenleri ve saklanması

Biyokimya Lab. Sor

Laboratuvar Çalışanları

Kan ve kan ürünlerinin bölge kan merkezinden istemi, doğru kullanılması ve saklanmasının sağlanması

1 Saat

Bölüm sorumlusu ile yapılan değerlendirme

42

Radyasyon Güvenliği *Radyasyon güvenliği konusunda çalışanların uyması gereken kurallar

Radyoloji Sor.

Radyoloji Çalışanları

Hasta ve çalışanlarının radyasyon güvenliğinin sağlanması yönelik çalışanları bilgilendirmek

 

Gözlemler

43

Radyoloji Bölümü Cihazların Kullanım Talimatları *Radyoloji bölümündeki cihazların nasıl kullanılacağı, nelere dikkat edileceği

Radyoloji Sor.

Radyoloji Çalışanları

Radyoloji bölümündeki cihazların kullanımına yönelik bilgilerin gözden geçirilmesi

1 Saat

Gözlemler

44

Doku örneği güvenliği *Doku örneklerinin güvenliğinin nasıl yapılacağı *Nelere dikkat edilmesi gerektiği

Ameliyathane Sorumlusu

Ameliyathane Çalışanları

Alınan doku örneklerinin güvenliğinin sağlanmasına yönelik çalışanları bilgilendirme

1 Saat

Gözlemler

45

İlaçların Güvenli Transferi -Tehlikeli İlaç Kırılmalarına Müdahale

Eğitim Hemşiresi

Sağlık Çalışanları, Hizmetliler

 

 

 

 

 

 

Çalışanların bilgilerinin gözden geçirilmesi ve eksik bilgilerin gözden geçirilmesi

1 saat

Gözlemler

46

Hijyen Eğitimi

Dış Eğitimci (Halk Eğitim)

Gıda ile teması olan bütün çalışanlar

Hijyen ilkelerini bilmek ve uygulamak

En az 8 saat

Gözlem, İç tetkik

47

Yangın Güvenliği Eğitimi

İş Sağlığı Güvenliği Uzmanı

Tüm çalışanlar

Yangın güvenliği hakkında bilgi düzeyini arttırmak, Yangın anında tahliye planı doğrultusunda tahliye yapabilmek, Toplanma Alanını

1 saat

Gözlem, İç tetkik, Kırmızı kod tatbikatı

48

Hastane Afet Planı Eğitimi

İş Sağlığı Güvenliği Uzmanı

Tüm çalışanlar

Hastane Afet Planın İşleyişi Hakkında Çalışanların Bilgi Sahibi Olması, Bina Tahliye, Acil Durumlarda Hareket

 

2 saat

Gözlem, İç tetkik

49

Hasta Transferi (Yataktan Sandalyeye Transfer) Pozisyon Mobilisazyon

Eğitim Hemşiresi

Servis Hizmetlisi

Hastaların yatak içi /yatak dışı transferi uygun tekniklerle sağlamak

1 saat

Gözlem, İç tetkik

50

Hastaların Değerlendirilmesi

Eğitim Hemşiresi

Hemşire, Ebe, Att, sağlık memuru

Hastaların bütüncül değerlendirme tekniklerini bilmek ve uygulamak

2 saat

Gözlem, İç tetkik

51

Bası Yarası ve Bakımı

 

Eğitim Hemşiresi

Hemşire, Ebe, Att, sağlık memuru

Bası yarsı evrelerini bilmek, bası yarası bakımını uygun tekniklerle sağlamak

1 saat

Gözlem, İç tetkik

52

Kan ve Kan Ürünlerinin Transfüzyonu

Hemovijilas Hemşiresi /Başhemşire

Hemşire, Ebe, Att, sağlık memuru

Kan ve kan ürünlerinin özelliklerini bilmek Kan ve Kan Ürünü Transfüyon Sürecinde Dikkat Edilmesi Gereken Noktaları tanımlamak, risklerin farkına varabilmek, uygun tekniklerle kan transfüzyonu

1 saat

Gözlem, İç tetkik

Güvenli raporlama sistemi

53

Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği Kolorektal Cerrahi Ortapedik Cerrahi Ürolojik Cerrahi

Eğitim Hemşiresi Cerrahi Katı Sorumlu Hemşiresi

Hemşire, Ebe, Att, Sağlık memuru

Belirlenen cerrahi hastalıklar ve hemşirelik yaklaşımlarını uygulayabilmek

1 saat

Alan Gözlemleri İç tetkik Güvenli raporlama sistemi

54

Yeni yıla girişte yeni fiyat politikası, SGK ve HBYS’de yapılan değişiklikler

Kurumsal İletişim Koordinatörü

Medikal Muhasebe, Hasta Danışmanları, Nöbetçi memurlar

HBYS üzerinde yapılan değişiklikler ve yeni fiyat politikası hakkında personellerin bilgilendirilmesi

1 saat

Gözlem

55

Hasta Hakları, Hasta memnuniyeti ve İletişim Becerileri

Kurumsal İletişim Koordinatörü

Medikal Muhasebe, Banko çalışanları, Doktor Asistanları, Güvenlikler, Şoför

Hastaların haklarını bilmek, memnun bir şekilde hastanemizden ayrılmalarını sağlamak ve iletişim becerilerini sağlamak

2 saat

Gözlem,

Hasta ve çalışan şikayetleri

56

Satış ve Pazarlama Teknikleri

Hastane Müdürü

Medikal muhasebe ve Hasta Danışmanları, Kurumsal iletişim Sorumlusu

Kurumlar arası anlaşma sayısını artırmak ve kurum check-up paket satışlarını en üst seviyeye çıkartarak kuruma ekonomik anlamda nefes aldırmak

1 saat

Raporlama

57

Çalışanlar arası etkili iletişim, uyum

Kurumsal İletişim Koordinatörü

Medikal Muhasebe, Banko çalışanları, Doktor Asistanları, Güvenlikler, Şoför

Çalışanlar arası ilişkilerde uyum ve düzenliliğin sağlanması, çalışanlar arasında yaşanabilecek sorunların büyümeden çözümlenmesinin sağlanması

1 saat

Gözlemleme

58

Kayıt esnasında yaşanan sorunlar ve çözümleri

Kurumsal İletişim Koordinatörü

Medikal Muhasebe, Hasta Danışmanları, Nöbetçi memurlar

Çalışma esnasında yaşanan sorunların çözüme kavuşturulması ve sorunların en aza indirilmesi

30 dk.

Gözlem ve raporlama

59

Anne sütü neden önemlidir?

Emzirme nasıl olur?

9 öneri ve bebek dostu aile sağlığı birimi politikası

Doğumhane Sorumlu Ebesi

Hemşire, Ebe, Att, sağlık memuru

Anne sütünün önemini, emzirmeyi kavramak

9 öneri ve bebek dostu aile sağlığı birimi politikasını öğrenmek

4 saat

Gözlem

60

Dinleme ve öğrenme becerileri

Özgüven ve destek becerileri

Düşük doğum tartılı ve hasta bebekler

Doğumhane Sorumlu Ebesi

Hemşire, Ebe, Att, sağlık memuru

Dinleme ve öğrenme becerileri

Özgüven ve destek becerileri

Düşük doğum tartılı ve hasta bebekler konularını kavramak, uygulamaya geçebilmek

4 saat

Gözlem

61

Emzirme için pozisyon vermek

Meme ile ilgili durumlar

Bir emzirmeyi gözlemlemek

Yetersiz süt, ağlama ve meme reddi

Emzirme öyküsü alınması

Doğumhane Sorumlu Ebesi

Hemşire, Ebe, Att, sağlık memuru

Emzirme için pozisyon vermeyi bilmek

Meme ile ilgili durumları farkedebilmek

Bir emzirmeyi gözlemleyebilmek

Yetersiz süt, ağlama ve meme reddinden yapılması gerekenleri bilmek

5 saat

Gözlem

62

Anne sütü ve emzirmeyi yeniden başlatmak

Memeden süt sağılması

Anne sütü muadilleriyle ilgili uluslararası yasa

Doğumhane Sorumlu Ebesi

Hemşire, Ebe, Att, sağlık memuru

Anne sütü ve emzirmeyi yeniden başlatmak

Memeden süt sağılması

Anne sütü muadilleriyle ilgili uluslararası yasayı bilmek

4 saat

Gözlem

63

Emzirme eğitimi pratiği

Doğumhane Sorumlu Ebesi

Hemşire, Ebe, Att, sağlık memuru

Alınan eğitimin uygulama ile pekiştirilmesi

3 saat

Gözlem

64

Mahremiyet, Hasta Bilgilerinin Gizliliği

Mesul Müdür

Medikal Muhasebe, Banko çalışanları, Doktor Asistanları, Güvenlikler, Şoför

Hasta/müşteri bilgilerinin gizliliği ve müşteri mahremiyetinin sağlanması

1 saat

Gözlem

65

Hasta, Hekim, Personel İlişkileri, takım çalışması

Mesul Müdür

Medikal Muhasebe, Banko çalışanları, Doktor Asistanları, Güvenlikler, Şoför

Takım ruhunun etkinliği ve hasta-doktor ilişkilerinde seviyenin korunması

1 saat

Gözlem, Hasta ve Doktor şikayetleri