Düzenli Erkek Sağlığı Kontrolünün Önemi

Üroloji, erkeklerde idrar yolları ve cinsel organların hastalıkları, kadınlarda ise idrar yolları hastalıkları ile ilgilenen branştır. İdrar yolları başlıca böbrekler, idrar kanalları, idrar kesesi ve üretra dediğimiz idrarı boşalttığımız kanaldır. Erkeklerde ayrıca penis, prostat, testisler de ürolojinin ilgi alanıdır.

En sık karşılaşılan ürolojik problemleridrar yolları enfeksiyonları, prostat büyümesi ve kanseri, böbrek ve üreter taşları, doğumsal idrar yolu tıkanıklıkları, böbrek ve idrar kesesi kanserleri ve sertleşme sorunları olarak sayılabilir. Kadınlarda ek olarak idrar kesesi sarkmaları ve idrar kaçırma sorunları da ürolojinin ilgi alanına girmektedir.

LABORATUVAR TETKİKLERİ

 • Açlık Kan Şekeri
 • Üre
 • Kreatinin
 • Ürik Asit
 • Total Kolesterol
 • LDL
 • HDL
 • VLDL
 • Trigliserit
 • TSH
 • HBsAg
 • Anti HBs
 • Tam Kan Sayımı
 • Sedimantasyon
 • Tam İdrar Tahlili
 • GGK (Dışkıda Gizli Kan)

RADYOLOJİK İNCELEMELER

 • EKG
 • Tüm Batın Ultrasonu
 • Akciğer Grafisi
 • Panoramik Röntgen

MUAYENELER

 • Dahiliye Muayenesi
 • Üroloji Muayenesi
 • Ağız ve Diş Hastalıkları Muayenesi

Check-Up Randevusu