1 ) Genel Sorumluluklar

Kişiler kendi sağlıklarına dikkat etmek için elinden geleni yapmalı ve sağlıklı bir yaşam için verilen tavsiyelere uymalıdır. Ad, soyad, adres, telefon, kayıt numarası gibi temel bilgilerin değişmesi durumunda kurumu bilgilendirmelidir. Kişi uygunsa kan verebilir ya da organ bağışında bulunabilir. Basit durumlarda kişiler kendi bakımlarını yapmalıdır.

2 ) Sağlık Çalışanlarını Bilgilendirme

Hasta ve hasta yakını, yakınmalarını daha önce geçirdiği hastalıkları, yatarak herhangi bir tedavi görüp görmediğini, eğer varsa halen kullandığı ilaçları ve tüm sağlığıyla ilgili bilgileri tam, eksiksiz vermelidir.

3 ) Hastane Kurallarına Uyma

Hasta ve yakını, başvurduğu sağlık kuruluşunun kural ve uygulamalarına uymalıdır. Hasta ve yakını, Salık Bakanlığı ve diğer sosyal güvenlik kurumlarınca belirlenen sevk zincirine uymalıdır.

Hastanın ve/veya yakınının; tedavi, bakım ve rehabilitasyon süresince sağlık çalışanları ile işbirliği içince olması beklenir. Hasta ve yakını; hastane personelinin, diğer hastaların ve ziyaretçilerin haklarına saygı göstermelidir. Hasta ve yakını, hastane malzemelerine verdiği zararı karşılamak zorundadır.

4 ) Tedavisi ile ilgili önerilere uyma

Hasta ve/veya yakını; tedavisi ve ilaçlarla ilgili tavsiyeleri dikkatle dinlemeli ve anlayamadığı yerleri sormalıdır. Tedavi ve izlem süresinde karşılaştıkları beklenmedik gelişmeler hastanın bakımından sorumlu kişilere bildirilmelidir. Hasta ve yakını; yetkili doktorunca uygun görülmeyen ve tedavi planında bulunmayan herhangi bir ilacın verilmesini ya da uygulama yapılmasını talep etmemelidir Hastanın; tedavisiyle ilgili önerilere uyum sağlayamama durumu söz konusu ise bunu sağlık çalışanına bildirmesi gerekir. Hasta sağlık bakım ve taburculuk sonrası bakım planını beklendiği gibi doğru anlayıp anlamadığını belirtmesi gerekir. Hasta, uygulanacak tedaviyi reddetmesi veya önerilere uymamasından dolayı doğacak sonuçlardan kendisi sorumludur.