HASTA SORUMLULUKLARI

 

1. Genel Sorumluluklar

Kişiler kendi sağlıklarına dikkat etmek için elinden geleni yapmalı ve sağlıklı bir yaşam için
verilen tavsiyelere uymalıdır.
Ad, soyad, adres, telefon, kayıt numarası gibi temel bilgilerin değişmesi durumunda kurumu
bilgilendirmelidir.
Kişi uygunsa kan verebilir ya da organ bağışında bulunabilir.
Basit durumlarda kişiler kendi bakımlarını yapmalıdır.

2. Sağlık Çalışanlarını Bilgilendirme

Hasta ve hasta yakını, yakınmalarını daha önce geçirdiği hastalıkları, yatarak herhangi bir
tedavi görüp görmediğini, eğer varsa halen kullandığı ilaçları ve tüm sağlığıyla ilgili bilgileri
tam, eksiksiz vermelidir.

3. Hastane Kurallarına Uyma

Hasta ve yakını, başvurduğu sağlık kuruluşunun kural ve uygulamalarına uymalıdır.
Hasta ve yakını, Salık Bakanlığı ve diğer sosyal güvenlik kurumlarınca belirlenen sevk
zincirine uymalıdır.
Hastanın ve/veya yakınının; tedavi, bakım ve rehabilitasyon süresince sağlık çalışanları ile
işbirliği içince olması beklenir.
Hasta ve yakını; hastane personelinin, diğer hastaların ve ziyaretçilerin haklarına saygı
göstermelidir.
Hasta ve yakını; hastane malzemelerine verdiği zararı karşılamak zorundadır.

4. Tedavisi ile ilgili önerilere uyma

Hasta ve/veya yakını; tedavisi ve ilaçlarla ilgili tavsiyeleri dikkatle dinlemeli ve anlayamadığı
yerleri sormalıdır.
Tedavi ve izlem süresinde karşılaştıkları beklenmedik gelişmeler hastanın bakımından
sorumlu kişilere bildirilmelidir.
Hasta ve yakını; yetkili doktorunca uygun görülmeyen ve tedavi planında bulunmayan
herhangi bir ilacın verilmesini ya da uygulama yapılmasını talep etmemelidir
Hastanın; tedavisiyle ilgili önerilere uyum sağlayamama durumu söz konusu ise bunu sağlık
çalışanına bildirmesi gerekir.
Hasta sağlık bakım ve taburculuk sonrası bakım planını beklendiği gibi doğru anlayıp
anlamadığını belirtmesi gerekir. Hasta, uygulanacak tedaviyi reddetmesi veya önerilere
uymamasından dolayı doğacak sonuçlardan kendisi sorumludur.