Özel Sen Jorj Avusturya Hastanesi Kalite Politikası’nın temeli; insana hizmetin en kutsal görev olduğunu daima hatırlamak, hastaların ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak, hasta ve yakınlarının kendilerini evlerinde hissetmelerini sağlayacak aile ortamını oluşturmak ve bütün bunları yaparken çağdaş düzeyde kaliteli sağlık hizmeti sunmaktır.

Kaliteli hizmet sunumu için hastane çalışanlarımız rutin işlerinin yanında kalitenin iyileştirilmesi çalışmalarına da destek sunmakta ve bu çalışmalar Kalite Direktörlüğünün rehberliğinde planlı ve organize faliyetler ile sürdürülmektedir.

1876 yılından bu yana sağlık bakım hizmetlerinde bulunduğumuz noktayla hiçbir zaman yetinmiyoruz en kaliteli sağlık bakım hizmeti sunmak için sürekli ölçme, değerlendirme ve iyileştirme mekanizmaları kullanıyoruz. Tüm çalışanlarımızın sürekli gelişimlerini destekliyor ve sürekli eğitim için teşvik ediyoruz.

Süreçlerdeki hataların hastaya ulaşmadan önce tespit edilmesini ve düzeltilmesini sağlamak amacıyla; altyapı kurulumu, tesis denetimleri, ölçme değerlendirmeler, analiz çalışmaları, iyileştirmeler ve eğitimle ilgili çalışmaları düzenli olarak yapıyoruz ve hastanemizde Güvenlik Kültürünü geliştirmeyi amaçlıyoruz.

Sürekli olarak iyileştirmeler gerçekleştirebilmenin ancak hastalarımızın ve çalışanlarımızın görüş ve memnuniyetlerini izlemekle mümkün olabileceğini düşünüyoruz ve gelen her dilek öneri ve şikayeti çok değerli buluyoruz.

“Kalite Organizasyon Şeması” nı görüntülemek ve indirmek için aşağıdaki line tıklayabilirsiniz.