Hastanemizde , hastane enfeksiyonlarını saptamak, enfeksiyonların ulusal/uluslararası kabul edilebilir sınırlarda olmasını sağlamak, hastane enfeksiyonları ile ilgili sorunları tespit ederek çözüm önerilerini üretmek amacıyla Enfeksiyon Kontrol Komitesi aşağıdaki çalışmaları yürütmektedir :

  • Surveyans çalışmaları
  • İzolasyon önlemleri
  • El hijyeninin arttırılmasına yönelik çalışmalar
  • Sürekli eğitim faaliyetleri
  • Enfeksiyon Kontrolü Kapsamındaki Denetimler (yılda 4 kez)
  • MSÜ
  • Yemekhane
  • Endoskopi Ünitesi
  • Temizlik Hizmetleri
  • Atıklar