Hastanemizde Çalışan Hakları Ve Güvenliği konusunda standartlar belirlenmiş olup bu çalışmaları takip etmek amacıyla İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi kurulmuştur. Birim, aşağıdaki ana başlıklar altında çalışmalar yapmaktadır :

  • El hijyenine bağlı risklerin azaltılması
  • Çalışanların bulaşıcı hastalık riskinin azaltılması
  • Çalışanların yaralanma riskinin azaltılması
  • Çalışanlar üzerinde radyasyon riskinin azaltılması
  • Çalışanların günlük iş stresinden kaynaklanan risklerinin azaltılması
  • Çalışanlarının daha rahat ve güvenli bir ortamda hizmet vermesi
  • Çalışanlara yönelik şiddet olaylarının önlenmesi