Hasta Güvenliği ; sağlık bakım hizmetlerinin kişilere vereceği zararı önlemek amacıyla sağlık kuruluşları ve bu kuruluşlardaki çalışanlar tarafından alınan önlemlerin tamamıdır.

Hastanemizde hasta güvenliğiyle ilgili aşağıdaki temel konularda çalışmalar sürdürülmektedir :

  • Hastaların doğru kimliklendirilmesi
  • Çalışanlar arasında etkili iletişim ortamının sağlanması
  • Güvenli ilaç uygulamalarının sağlanması
  • Transfüzyon güvenliğinin sağlanması
  • Radyasyon güvenliğinin sağlanması
  • Düşmelerden kaynaklanan risklerin azaltılması
  • Güvenli cerrahi uygulamaların sağlanması
  • Tıbbi cihaz güvenliğinin sağlanması