fbpx Skip to content

COVİD-19 SARS-2 PANDEMİSİ BİTTİ Mİ?

COVİD-19 SARS-2 PANDEMİSİ BİTTİ Mİ

PAYLAŞ

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

İki yıla yakın süredir toplumları perişan eden, bıkkınlık veren, yaşamlarını zehir eden, ekonomik çöküntülerini de beraberinde getiren pandemi bitti! Öyle ya, bazı devletler korunma önlemlerini kaldırdılar, toplumlara adeta, “Buyurun; maskelerinizi çıkarın, eskisi gibi yaşamınıza devam edin.” dediler. Bazılarıda; “Aman dikkat, biraz daha dayanın, sabredin. Aldığımız, uzun süredir alışarak uyguladığınız önlemleri devam ettirin, sizlerin sağlığı her şeyin üzerindedir.” dediler. Paradoksun bu kadarı da fazla. Hangisi doğru bu önerilerin? Tabi ki devletlerin, hükümetlerin kendi bakışları, görüşleri toplumların yönetilmeleri, rahat ettirilmeleri, büyük önem arz eder!.. Koruyucu önlemleri kaldıran uygar ve ekonomik güçleri yeterli devletler, bilimsel gerçekleri görerek, bir süre daha koruyucu önlemlerini makul bir şekilde devam ettirme kararı aldılar.

Covid-19, SARS2 pandemisi hakikaten eski şiddetini kaybetti, ölümler eskisi gibi fazla değil. Hasta olanların sayılarında verilen rakamlara göre oldukça düşüş var. Toplumların büyük kısmının aşılanması, hastalık yapan virüsün varyantları ile hastalık yapmaları, hastalığın bulaşma hızında yükselme olmakla birlikte, daha katlanılabilir semptomları ile insanoğlunu aldatsa bile pandemi özelliklerini henüz kaybetmedi.

 

Rakamlarla Pandeminin Güncel Durumu

Madalyonun diğer yüzüne bakalım. Tüm dünyada hastalık devam ediyor. İngiltere’de mortalite sayısı 6.000 leri buldu. Avrupa’da vaka sayılarında artış var. Memleketimizde de artış var. Ancak resmi rakamlara yansımadığı için gerçek sayıları bilmiyoruz. Sürü bağışıklığına terk edildiğimiz açık. Kayıt dışı her evde COVID / OMICRON / DİĞER varyantlarla hastalığı geçirenlerin sayısı belli değil. Ağır vakalar hastahanelere yönlendiriliyor, diğerleri evlerinde testlerini de yaparak kendilerine tanı koyuyor, tedavilerini yapıyorlar. Mevcut varyantlara yenileri eklendi. Genomik yapılarına göre BA1, BA2.16, BA.3, BA.5, DELTA, OMICRON BA1,-BA2, BA4, BA5 varyantları ile Güney Afrika, Belçika, Almanya, Danimarka, İngiltere’de pandemi devam ediyor. Semptomlar bazı kişilerde hafif oluşsa da, ağır hastalık tabloları, ölümler görülüyor. Erken ve geç postcovid sendromlarının sonuçları yayımlanmaya başladı. Hastalığın hafife alınacak tarafının olmadığı çok açık. Covid enfeksiyonunda ve geçirilmiş covidin bugüne kadar insanda yaptığı, bilmediğimiz hastalık ve tahribatlarını yeni öğreniyoruz. Örnek olarak; etiyolojisi bilinmeyen, kanda Adenovirus, CMV, EBV, HSV, HepatitA, HepatitE etkenlerini tetikleyerek hastalıklarına neden olması. İspanya’da 3 çocukta, İrlanda’da 5 çocukta orijini bilinmeyen ağır hepatit tespit edilmesi. 113 hafif ve orta şiddette Covid geçirenlerin RNA dinamikleri ve semptomlarla korelasyonu on ay süre ile incelenmiş, tanıdan sonraki 1. Haftada: dışkıda RNA pozitifliği %49,2, 4. ayın sonunda orefaringial pozitiflik yok olurken, fekal saçılımın %12,7 devam ettiği, 7. ayda %3,8 inde RNA saçılımı hala devam ettiği, RNA pozitifliğinin Gastrointestinal belirtilerle uygunluğu gösterilmiş. 17 yaş altında kişilerde endokardit, miyokardit görülme sıklığı fazla.

Tam aşılama ve rapellerini yaptırmak çok önemli. OMICRON da tam aşılı olmak viral yüke etkili olmasada RAPEL dozun uygulanması viral yükü azaltıyor. Tam aşılı olmak BioNTec aşısı için iki doz, sonrası RAPEL, bu uygulama güncel duruma, yaş ve sağlık çalışanı olmasına, kişinin özelliklerine göre değişiyor.

Mart 2022 tarihli Covid güncel bağışıklama uygulaması:

SinoVac primer aşı şeması bağışıklama, 0-1-4. aylarda üç doz

BioNTech primer aşı şeması bağışıklama 0.-1. aylarda iki doz

2 doz SinoVac+2 doz BioNTech uygulanmışlarda hatırlatma dozu önerilmez. Veriler ışığında değerlendirilir.

Üç doz BioNTech uygulanmışlarda 65 yaş üstü, immunosupresyon, altta yatan ciddi hastalık, SAĞLIK ÇALIŞANI 5 veya 6. aylarda BioNTech uygulanır. Topluların tam aşılanması pandeminin yok edilmesinde büyük faktör olmakla birlikte diğer koruyucu önlemlerin alınması ihmal edilemez.

Türkiye’de tam aşılama %68 (%62,3+tek aşılama %5,64) olarak bildirilmektedir. Pandeminin yok edilmesinde tek ülkenin aşılamalarını tamamlaması yetmemektedir.

DSÖ 2022 sonbaharında sıçrama yapabilecek pandemi için yani varyantları içeren aşı, (BA2-Beta) hazırlığı yapıyor. Yaptığımız tedavide bazı ilaçların gereksiz, faydasız olduğunu öğrendik (D-vitamini-Aspirin…). Tedavi ve uygulamalardaki değişiklik ve gelişmeleri gelecek yazımda anlatacağım.

SONUÇ: PANDEMİ SONA ERMEMİŞTİR. BULAŞTIRICILIĞI YÜKSEK, SEMPTOMLARI TOLERE EDİLEBİLİR OLARAK DEVAM ETMEKTEDİR. HASTALIK GEÇİRENLER TEKRAR YAKALABİLİRLER. POSTKOVİD SEMPTOMLARI YÖNÜNDEN DİKKATLİ VE TEDBİRLİ OLUNMALIDIR. SONRAKİ MUAYENELER, KONTROLLER İHMAL EDİLMEMELİDİR. EKSİK AŞINIZ VARSA KESİNLİKLE TAMAMLAYINIZ. KİŞİSEL KORUYUCU ÖNLEMLERİ (MASKE, MESAFE, EL VE BEDENSEL HİJYEN) İHMAL ETMEYİNİZ. KALABALIK TOPLULUKLADA BULUNMAMAYA ÇALIŞINIZ. BU ÖNLEMLER SİZİ DİĞER (ÜSY) ENFEKSİYONLARINDAN DA KORUYACAKTIR. AÇIK HAVA VE SPOR YAPARKEN MASKESİZ OLABİLİRSİNİZ. DİKKATLİ OLUNUZ. PANDEMİYİ VE GEÇİRİLEN KUŞKU VE SIKINTILARI GÖZARDI EDEREK, REHAVETE KAPILMAYINIZ.

Sevgi ve Sağlıkla kalın.

Engin SEBER

Hastane Enfeksiyon Komitesi Kurulu Başkanı

 

Güncel aşı tablosu hakkında bilgi almak için BURAYA tıklayabilirsiniz.

DAHA FAZLASINI KEŞFET

ANTİMİKROBİYAL DİRENCİ FARKINDALIK HAFTASI
Blog

ANTİMİKROBİYAL DİRENCİ FARKINDALIK HAFTASI

Dünya Sağlık Örgütü DSÖ tarafından 18-24 Kasım tarihleri “Antimikrobiyal Direnci Farkındalık Haftası” olarak belirlenmiştir. Bu yılki tema, “Antibiyotik direncinin birlikte önlenmesi” olarak bildirilmiştir. Antimikrobiyal dirençli

Sağlığınız Beslenme İle Başlar

Diyetisyenimize danışın

Kişisel verilerin elde edilmesi ve işlenmesi ile ilgili bilgilendirme

Özel Sen Jorj Avusturya Hastanesi “HASTANE olarak anılacaktır” tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

 1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz HASTANE tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve HASTANE’nin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, HASTANE  tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

 • Kimlik bilgileriniz: Adınız, soyadınız, T.C. Kimlik numaranız, pasaport numaranız veya geçici TC Kimlik numaranız, doğum yeri ve tarihiniz, medeni haliniz, cinsiyetiniz, sigorta veya hasta protokol numaranız ve sizi tanımlayabileceğimiz diğer kimlik verileriniz.
 • İletişim Bilgileriniz: Adresiniz, telefon numaranız, elektronik posta adresiniz ve sair iletişim verileriniz, müşteri temsilcileri ya da hasta hizmetleri tarafından çağrı merkezi standartları gereği tutulan sesli görüşme kayıtlarınız ile elektronik posta, mektup veya sair vasıtalar aracılığı ile tarafımızla iletişime geçtiğinizde elde edilen kişisel verileriniz.
 • Muhasebesel Bilgileriniz: Banka hesap numaranız, IBAN numaranız, kredi kartı bilginiz, faturalama bilgileriniz gibi finansal verileriniz.
 • Sağlık hizmetlerinin finansmanı ve planlaması amacıyla özel sağlık sigortasına ilişkin verileriniz ve Sosyal Güvenlik Kurumu verileriniz.
 • Hastane veya tıp merkezlerimizi ziyaret etmeniz halinde güvenlik ve denetim amaçlı tutulmakta olan kamera kayıtları görüntüleriniz.
 • Otoparkı kullanmanız halinde araç plaka veriniz.
 • Sağlık Bilgileriniz: Laboratuvar sonuçlarınız, test sonuçlarınız, muayene verileriniz, randevu bilgileriniz, check-up bilgileriniz, reçete bilgileriniz dâhil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi sırasında veya bunların bir sonucu olarak elde edilen her türlü sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel verileriniz.
 • www.sjh.com.tr sitesine veya www.sjh.com.tr/kisisel-verilerin-korunmasi adresine gönderdiğiniz veya girdiğiniz sağlık verileriniz ve sair kişisel verileriniz.
 • Özel Sen Jorj Avusturya Hastanesine herhangi birine iş başvurusunda bulunmanız halinde bu hususta temin edilen özgeçmiş dâhil sair kişisel verileriniz ile HASTANE çalışanı ya da ilişkili çalışan olmanız halinde hizmet akdiniz ve işe yatkınlığınız ile ilgili her türlü kişisel verileriniz.

HASTANE tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

 • Kimliğinizi teyit etme,
 • Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi.
 • İlgili mevzuat uyarınca Sağlık Bakanlığı ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile talep edilen bilgilerin paylaşılması.
 • Hastane ve Tıp Merkezlerimizin iç işleyişi ile günlük operasyonların planlanması ve yönetilmesi.
 • Hastane Yönetimi, Hasta Hakları, Hasta Deneyimi bölümleri tarafından hasta memnuniyetinin ölçülmesi, arttırılması ve araştırılması.
 • İlaç temini.
 • Randevu almanız halinde randevu hakkında sizi haberdar edebilme.
 • Risk yönetimi ve kalite geliştirme aktivitelerinin yerine getirilmesi.
 • Sağlık hizmetlerini geliştirme amacıyla analiz yapma.
 • Hasta Hizmetleri, Mali İşler, Pazarlama bölümleri tarafından sağlık hizmetlerinizin finansmanı, tetkik, teşhis ve tedavi giderlerinizin karşılanması, müstehaklık sorgusu kapsamında özel sigorta şirketler ile talep edilen bilgilerin paylaşılması.
 • Araştırma yapılması.
 • Yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi.
 • Sağlık hizmetlerinin finansmanı kapsamında özel sigorta şirketler ile talep edilen bilgileri paylaşma.
 • Kalite, Hasta Deneyimi, Bilgi Sistemleri bölümleri tarafından risk yönetimi ve kalite geliştirme aktivitelerinin yerine getirilmesi.
 • Hasta Hizmetleri, Mali İşler, Pazarlama bölümleri tarafından hizmetlerimiz karşılığında faturalandırma yapılması ve anlaşmalı olan kurumlarla ilişkinizin teyit edilmesi.
 • Pazarlama, Medya ve İletişim, Çağrı Merkezi bölümleri tarafından kampanyalara katılım ve kampanya bilgisi verilmesi, Web ve mobil kanallarda özel içeriklerin, somut ve soyut faydaların tasarlanması ve iletilebilmesi.

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Özel Sen Jorj Avusturya Hastanesine ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

 1. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla HASTANE tarafından Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

 1. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve HASTANE’ nin faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda HASTANE’nin akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

 • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu,
 • 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu,
 • 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname,
 • Özel Hastaneler Yönetmeliği,
 • Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Korunması Yönetmeliği,
 • Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuat hükümleridir.

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

 1. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel sağlık verilerine erişim ve bu verileri isteme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesine ve/veya kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme hakkını haizsiniz.

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

 1. Veri Güvenliği

HASTANE kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

 1. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, www.sjh.com.tr/kisisel-verilerin-korunmasi web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

 • (i) Sen Jorj Avusturya Hastanesi Bereketzade mah. Bereketzade Medresesi sok. No:7 Beyoğlu/İSTANBUL, Türkiye adresine kargo ile ıslak imzanızı taşıyan bir dilekçe ile “Yönetim Kurumsal Sekretarya” departmanı dikkatine Zarfına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılarak gönderebilirsiniz,
 • (ii) Noter kanalıyla gönderebilir,
 • (iii) avusturya.senjorjhastanesi@hs03.kep.tr adresine güvenli elektronik ya da mobil imzalı olarak, kayıtlı elektronik posta adresi veya sistemimizde kayıtlı elektronik e-posta adresiniz aracılığıyla ve/veya
 • (iv) HASTANE’ye hitaben yazdığınız “word veya pdf.” formatındaki bir dosyayı güvenli e-imza ile imzalayarak kvkk@sjh.com.tr e-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazarak iletebilirsiniz.

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, www.sjh.com.tr/kisisel-verilerin-korunmasi web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

Call Now Button