fbpx Skip to content

PANDEMİ, COVID-19 NE ZAMAN BİTECEK?

PANDEMİ, COVID-19 NE ZAMAN BİTECEK?

PAYLAŞ

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

21. Yüzyılın Türkiye’sinde ve tüm dünyada iki yıldır Covid-19 (Sars2 CoV) pandemisi, varyantlarının yaptığı semptomlarla devam ediyor. Toplulukları, devletleri, hükümetleri oldukça sıkıntıya düşürerek yatağında ilerliyor. Hastalığın insanlarda yaptığı tahribat; 5,5 milyona yakın mortalite (ölüm), arkasında bıraktığı postcovid hastalıkları, ekonomik çöküşler, toplumların ruhsal bozuklukları, davranış defektleri, iş yönetimlerinde yeni kazanımlar ve daha birçok psiko-sosyal, sosyo-ekonomik değişiklerle, hızını fazla kesmeden adeta gedik arayarak tahribatına devam ediyor. Aşıları, kişisel koruyucu önlemleri uygulayan toplumlarda hastalık semptomları daha hafifledi, dayanabilinir bir şekle döndü. Bu arada halk hastalığa (pandemiye) alıştı, daha yok mu dercesine; tüm kişisel önlemleri bir tarafa bırakarak, göğüslerini gere gere sokaklara döküldü.

Virüs, tüm varlığı ve doğal bilgisi ile yeni donanım peşinde varyantlarını oluşturarak (şimdilik 15’in üzerinde), savaşına devam ediyor. Henüz mağlubiyeti, kabul etmedi. Muhtemelen etmeyecek de. Tükenmeye başladığında bir yere saklanacak, fırsat bulduğunda boy gösterecek.

DSÖ yeni etkenlerle pandemilerin olabileceğini bildirerek, Marburg salgını, özellikle maymun çiçeği (Monkey pox) pandemisine karşı devletlerin dikkatini çekti. Demek ki pandemiler bitmiyor. Bizler, insanlık ne yapacak? Öğrendiklerimiz ne olacak? Bunlardan hangi dersleri çıkardık?

 

Tarihte Pandemiler ve Sonuçları

Pandemileri tarihsel olarak incelersek MÖ (460-370) Hipokrat 412 de bir grip salgınından bahseder. Mikroskopların bulunmasından önceleri hastalık etkenleri saptanamıyordu. Hipokrat ve Galenos iki bin yıldan önceki zamanlarda bazı hastalıklara (özellikle veba) ‘’Yakalanmışlarla bir arada bulunmanın tehlikeli’’ uyarısında bulunmuşlardı (bulaşıcı hastalıklarda izolasyon-karantina). O dönemde birçok hastalığın miyasma-kötü hava ile insanlarda hastalık oluştuğuna inanılıyordu. Kolera, veba, çiçek ve grip… Toplumlarda büyük pandemilere neden olmuş, milyonlarca insan sefalet içinde ölmüştür. Grip düzensiz aralıklarla dünya çapında salgınlara yol açmış çok eski bir hastalıktır. 1889’da Rus gribi 1 milyon, 1957’de Asya gribi 2 milyon, 1968’de Hong Kong gribi 1 milyon kişinin ölümüne yol açmıştır. 1918 İspanyol gribi büyük bir hızla kıtalar arasında yayılmış, arkasında kitlesel ölüm ve karmaşa bırakmıştır. 1919-1920 yıllarında toplumda korku ve panik hakimdi. Nedeni o günkü basının hastalığı yansıtırken salgını küçümsemeleri, hastalığın soğuğun etkisi ile olduğunu söyleyerek toplumu rahatlatmaya çalışmış olmalarıydı. Oysa yeniden bir grip salgını olabileceği kaçınılmazdır. O günkü grip yaptığı tahribatlarla, harbin erken bitmesini ve Almanya’nın mağlubiyetini getirdi. Savaşın bitmesi ile halk büyük sevinçle sokağa döküldü, birbirleri ile ve askerlerle kucaklaşması, öpüşmeleri hastalığı tekrar alevlendirdi.

Bir enfeksiyonun bir toplulukta devam edebilmesi için enfekte olan her kişi, enfeksiyonu en az bir başka kişiye bulaştırmalıdır. Bir epideminin başlangıcında, enfekte kişinin enfeksiyonu bulaştırdığı kişilerin sayısı R0 olarak ifade edilir; bu hastalığın temel çoğalma oranıdır, hastalığın çarpanıdır. Çarpan, bir hastalığın toplum içinde hangi hızda yayıldığını tahmin etmeye yarar. Hasta olan, hastalığı diğer bir kişiye ve kişilere bulaştırır. Bulaşan sayısı arttıkça bulaş devam eder gider. İlk veya son hastada bulaşma kesilirse hastalık biter. Bir kişi ne kadar uzun süre enfekte kalırsa, temas ettiği enfekte olanların sayısı ne kadar fazlaysa R0 değeri o kadar büyüktür ve hastalık daha hızla yayılacaktır. R0 değeri 1 den büyükse hastalık giderek yayılır. Zamanla duyarlı insan havuzu tükendiğinde hastalık yeni mutasyon ve varyantlara kadar durur. Covid-19 un başlangıçta R0 değeri 9, civarında idi. Sonraları bu değer 3,4 olarak seyretti. Asemptomatik kişilerin belirlenmesi bulaşta önem taşımaktadır. Bulaşıcılık hastalığın erken dönemlerinde en yüksek düzeydedir. Bu nedenle karantina işe yaramaz. Tedavide bazı antiviral ilaçlar bulundu. Erken kullanıldığına hastalık semptomlarının şiddetini ve süresini azaltabilir. Bu antivirallerin direnç kazanma riskleri vardır. Yeni pandemiler kaçınılmazdır. Modern ulaşım imkanları sayesinde virüs, enfekte bir yolcu ile saatler veya gün içinde, tüm dünyaya yayılabilir. Virüsün yayılmasında rol oynayan çevresel faktörleri iyi tanımlayabilirsek bundan sonraki pandemileri kontrol altına alabiliriz. Pandemilerin bize öğrettiği şey; bir hastalığın eradikasyonundan (kökünün kazınması) ziyade kontrolünün kavranması. Bunun için uygun bir aşı ve alınacak önlemlerin ciddiyetle uygulanması. Tüm toplumların aşılanması yanında eğitim kaçınılmazdır (Aşıların elektriği olmayan soğutucularda saklandığına şahit olduk). Zamanımızda aşıların soğuk zincire uyulup uyulmadığı SB ilgili birimleri tarafından elektronik olarak denetlenmektedir. Bir ülkede etkili Halk Sağlığı yapısının olması zorunludur. Bir hastalığın kontrol altına alınabilmesi için etkenin, biyolojisinin anlaşılması yeterli değildir. İhtiyaca cevap verecek parasal kaynak, ulusal irade, toplumun güvenini kazanacak stratejiler, toplumun yeterli bilinçlendirilmesi gereklidir. İnsanlarımızın davranışlarını değiştirmede önemli adımlar atılmalıdır. Yapılacak iyileştirme ve korunma önlemlerine kolayca ulaşılabilir olmalıdır.

SONUÇ: Bu pandemi ile pandemiler bitmeyecek, toplumlar ve devletler, hükümetler, sağlık örgütleri gelecekteki pandemilere hazır olmalı, saptadıkları savma stratejilerini bahanesiz uygulamalıdır.

Sars2 COV virüsü devamlı yeni varyantları ile, insanlara saldırmaya devam edecektir. Aşı bulunmuş, toplumum bir kısmına uygulanmış olması yeterli değil, toplumların tamamı aşılanmalıdır.

Yeni ve ilave aşılar varyantlara ve antijenik yapılarına göre imal edilerek toplumun kullanımı için hazır tutulmalı, gereğinde uygulanmalıdır (Omicron k. aşı Avrupa da uygulanıyor, ülkemize  gelmesi bekleniyor).

 

Mevcut Covid-19 aşıları; Omikron ve diğer varyantlarla bulaşlarda kaçak olmakla birlikte, korunmada etkilidir. Uygulanan mevcut aşılar bulaşma hızını değiştirmesede semptomları oldukça yumuşatmıştır. Aşıların hatırlatma dozlarının uygulanması ihmal edilmemelidir. Hastalık, aşısızlar, çocuklar, yaşlılar, koah, kalp, böbrek hastaları, ko-enfeksiyonu olanlar, immun yetersizliği olanlar için risk oluşturmaktadır. Bu kişilerin çok dikkatli olmaları, aşılanmaları, koruyucu kişisel önlemleri almaları koşulsuz gereklidir.

Covid-19 hastalığında tutulmalar ve ölümler azalarak, artarak, 2022 yılı sonuna kadar devam edecektir. 2023 yılında bulaşma şartlarına uymayan topluluklarda, hastalık yok olmadan sporodik (küçük topluluklarda bulaşın görülmesi) olarak devam edeceği kanaatindeyim. Pandeminin yok olması sizin elinizdedir. Hastalık; kişisel ve kişilerin temasının kesilmesi ile orada duracaktır, yok olacaktır. Virüslerin yaşaması için canlı dokuya ihtiyaçları vardır.

(MASKE+MESAFE+EL YIKAMA+VUCUT HİYENİ ne DİKKAT ETMEK, KALABALIK TOPLULUKLARDAN UZAK DURMAK, ZORUNLU İSE MASKE KULLANMAK) gibi önlemler güncelliğini korumaktadır.

Engin SEBER

Hasta Enfeksiyon Komitesi Kurulu Başkanı

DAHA FAZLASINI KEŞFET

ANTİMİKROBİYAL DİRENCİ FARKINDALIK HAFTASI
Blog

ANTİMİKROBİYAL DİRENCİ FARKINDALIK HAFTASI

Dünya Sağlık Örgütü DSÖ tarafından 18-24 Kasım tarihleri “Antimikrobiyal Direnci Farkındalık Haftası” olarak belirlenmiştir. Bu yılki tema, “Antibiyotik direncinin birlikte önlenmesi” olarak bildirilmiştir. Antimikrobiyal dirençli

Sağlığınız Beslenme İle Başlar

Diyetisyenimize danışın

Kişisel verilerin elde edilmesi ve işlenmesi ile ilgili bilgilendirme

Özel Sen Jorj Avusturya Hastanesi “HASTANE olarak anılacaktır” tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

 1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz HASTANE tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve HASTANE’nin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, HASTANE  tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

 • Kimlik bilgileriniz: Adınız, soyadınız, T.C. Kimlik numaranız, pasaport numaranız veya geçici TC Kimlik numaranız, doğum yeri ve tarihiniz, medeni haliniz, cinsiyetiniz, sigorta veya hasta protokol numaranız ve sizi tanımlayabileceğimiz diğer kimlik verileriniz.
 • İletişim Bilgileriniz: Adresiniz, telefon numaranız, elektronik posta adresiniz ve sair iletişim verileriniz, müşteri temsilcileri ya da hasta hizmetleri tarafından çağrı merkezi standartları gereği tutulan sesli görüşme kayıtlarınız ile elektronik posta, mektup veya sair vasıtalar aracılığı ile tarafımızla iletişime geçtiğinizde elde edilen kişisel verileriniz.
 • Muhasebesel Bilgileriniz: Banka hesap numaranız, IBAN numaranız, kredi kartı bilginiz, faturalama bilgileriniz gibi finansal verileriniz.
 • Sağlık hizmetlerinin finansmanı ve planlaması amacıyla özel sağlık sigortasına ilişkin verileriniz ve Sosyal Güvenlik Kurumu verileriniz.
 • Hastane veya tıp merkezlerimizi ziyaret etmeniz halinde güvenlik ve denetim amaçlı tutulmakta olan kamera kayıtları görüntüleriniz.
 • Otoparkı kullanmanız halinde araç plaka veriniz.
 • Sağlık Bilgileriniz: Laboratuvar sonuçlarınız, test sonuçlarınız, muayene verileriniz, randevu bilgileriniz, check-up bilgileriniz, reçete bilgileriniz dâhil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi sırasında veya bunların bir sonucu olarak elde edilen her türlü sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel verileriniz.
 • www.sjh.com.tr sitesine veya www.sjh.com.tr/kisisel-verilerin-korunmasi adresine gönderdiğiniz veya girdiğiniz sağlık verileriniz ve sair kişisel verileriniz.
 • Özel Sen Jorj Avusturya Hastanesine herhangi birine iş başvurusunda bulunmanız halinde bu hususta temin edilen özgeçmiş dâhil sair kişisel verileriniz ile HASTANE çalışanı ya da ilişkili çalışan olmanız halinde hizmet akdiniz ve işe yatkınlığınız ile ilgili her türlü kişisel verileriniz.

HASTANE tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

 • Kimliğinizi teyit etme,
 • Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi.
 • İlgili mevzuat uyarınca Sağlık Bakanlığı ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile talep edilen bilgilerin paylaşılması.
 • Hastane ve Tıp Merkezlerimizin iç işleyişi ile günlük operasyonların planlanması ve yönetilmesi.
 • Hastane Yönetimi, Hasta Hakları, Hasta Deneyimi bölümleri tarafından hasta memnuniyetinin ölçülmesi, arttırılması ve araştırılması.
 • İlaç temini.
 • Randevu almanız halinde randevu hakkında sizi haberdar edebilme.
 • Risk yönetimi ve kalite geliştirme aktivitelerinin yerine getirilmesi.
 • Sağlık hizmetlerini geliştirme amacıyla analiz yapma.
 • Hasta Hizmetleri, Mali İşler, Pazarlama bölümleri tarafından sağlık hizmetlerinizin finansmanı, tetkik, teşhis ve tedavi giderlerinizin karşılanması, müstehaklık sorgusu kapsamında özel sigorta şirketler ile talep edilen bilgilerin paylaşılması.
 • Araştırma yapılması.
 • Yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi.
 • Sağlık hizmetlerinin finansmanı kapsamında özel sigorta şirketler ile talep edilen bilgileri paylaşma.
 • Kalite, Hasta Deneyimi, Bilgi Sistemleri bölümleri tarafından risk yönetimi ve kalite geliştirme aktivitelerinin yerine getirilmesi.
 • Hasta Hizmetleri, Mali İşler, Pazarlama bölümleri tarafından hizmetlerimiz karşılığında faturalandırma yapılması ve anlaşmalı olan kurumlarla ilişkinizin teyit edilmesi.
 • Pazarlama, Medya ve İletişim, Çağrı Merkezi bölümleri tarafından kampanyalara katılım ve kampanya bilgisi verilmesi, Web ve mobil kanallarda özel içeriklerin, somut ve soyut faydaların tasarlanması ve iletilebilmesi.

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Özel Sen Jorj Avusturya Hastanesine ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

 1. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla HASTANE tarafından Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

 1. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve HASTANE’ nin faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda HASTANE’nin akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

 • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu,
 • 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu,
 • 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname,
 • Özel Hastaneler Yönetmeliği,
 • Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Korunması Yönetmeliği,
 • Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuat hükümleridir.

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

 1. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel sağlık verilerine erişim ve bu verileri isteme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesine ve/veya kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme hakkını haizsiniz.

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

 1. Veri Güvenliği

HASTANE kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

 1. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, www.sjh.com.tr/kisisel-verilerin-korunmasi web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

 • (i) Sen Jorj Avusturya Hastanesi Bereketzade mah. Bereketzade Medresesi sok. No:7 Beyoğlu/İSTANBUL, Türkiye adresine kargo ile ıslak imzanızı taşıyan bir dilekçe ile “Yönetim Kurumsal Sekretarya” departmanı dikkatine Zarfına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılarak gönderebilirsiniz,
 • (ii) Noter kanalıyla gönderebilir,
 • (iii) avusturya.senjorjhastanesi@hs03.kep.tr adresine güvenli elektronik ya da mobil imzalı olarak, kayıtlı elektronik posta adresi veya sistemimizde kayıtlı elektronik e-posta adresiniz aracılığıyla ve/veya
 • (iv) HASTANE’ye hitaben yazdığınız “word veya pdf.” formatındaki bir dosyayı güvenli e-imza ile imzalayarak kvkk@sjh.com.tr e-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazarak iletebilirsiniz.

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, www.sjh.com.tr/kisisel-verilerin-korunmasi web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

Call Now Button