Anestezi ve Reanimasyon

Anestezi ve Reanimasyon

Ağrısız ve güvenli bir cerrahi girişim için kişinin çeşitli ilaçlar yardımıyla ağrı duymasının engellenmesine ‘anestezi’ denilmektedir. Anestezi, hastanın ameliyat esnasında ağrı çekmesinin önüne geçer. Bir yandan da ameliyatı yapan cerraha uygun çalışabileceği bir ortam oluşturur. Anestezi, anestezi uzmanı doktorlar tarafından gerçekleştirilen bir uygulamadır.

Anestezi Yöntemleri

Genel anestezi, bölgesel anestezi, sinir bloğu anestezisi ve lokal anestezi başlıkları altında 4 gruba ayrılır. Kullanılacak anestezi yöntemi, hastanın genel sağlık durumuna, eşlik eden hastalıkların varlığına, ameliyat yerine göre belirlenir.

Ameliyat endikasyonu konan hastaların gerekli tahlil ve muayeneleri yapıldıktan sonra, sonuçlar Anestezi Uzmanı tarafından değerlendirilir. Hasta ile risk ve anestezi metodu görüşülerek randevu verilir.

a- Genel Anestezi

Damar yoluna ilaç enjekte edilerek hastanın ameliyat boyunca tamamen uyutulduğu uygulama şeklidir.

b- Bölgesel Anestezi

Spinal ve epidural anestezi, bel bölgesinde omurilik sinirlerinin geçtiği kanala anestezik maddeler verilerek gerçekleştirilir ve ilaçlar yardımıyla bilincin tamamen ortadan kaldırıldığı bir metot olarak ön plana çıkar.

c- Sinir Bloğu Anestezisi

Sinir bloğu anestezisi, özellikle kol ve bacak cerrahisinde bu alana giden sinirlerin uyuşturularak o bölgeye ağrısız şekilde cerrahi müdahalede bulunmak için uygulanır.

d- Lokal Anestezi

Özellikle küçük alanlarda yapılan ameliyatlarda uygulanan bir yöntem olarak kullanılır. Sadece cerrahi müdahalede bulunan bölge uyuşturulur. Hastanın bilinci yerindedir. Lokal anestetik madde bir enjektör aracılığıyla cerrahi yapılacak alanın etrafına enjekte edilir ve buradaki sinir alanları uyuşturulur. Buna infiltrasyon anestezisi adı da verilmektedir.

Önemli Noktalar

Cerrahi girişimden önce gerçekleştirilen görüşme, fizik muayene ve testlerle her hasta için ameliyat riski tespit edilir. Ameliyat ve hastanın güvenliği için riski arttıran faktörler gözden geçirilir, düzeltilir.

Cerrahi girişim süresince kalp atımı, ritmi, kan basıncı, kandaki oksijen miktarı anestezi doktoru tarafından yakın bir şekilde takip edilir. Bu parametrelerde gelişebilecek değişikliklere, ilaçlarla anında müdahalede bulunulabilir.