Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Avusturya Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü, 0-15 yaş arası çocuklara yönelik koruyucu, önleyici ve tedavi edici sağlık hizmetleri sunar.

Anne Sütü ve Bebek Dostu sertifikası olan hastanemiz, yenidoğan annelerine yönelik anne sütünün yaygın kullanımı bilgilendirmelerine özel önem verir.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları bölümümüz mutidisipliner yaklaşımla ebeveynlerin de sürece katkı yapmasını sağlayarak önemli temel çocuk sağlığı konularında koruyucu, önleyici ve tedavi edici klinik yaklaşımla hizmet sunar.

 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Alanındaki Hizmetlerimiz

 • Çocuk Acil ve Gözlem Servisi
 • Çocuk Polikliniği
 • Çocuk Servisi

Yenidoğan bebeklerimizin hızlıca muayeneleri yapılıp göz, göbek bakımları, kilo, boy, baş çevreleri ölçülüp, ayak izleri alındıktan sonra ilk doz Hepatit B aşıları ve (K Vitamini) uygulamasından sonra annelere verilmektedir. Bebek Dostu Hastane ve (NRP) Sertifikalı hemşiremiz eşliğinde anne sütü ile beslenmesi başlatılmaktadır.

Bebeklerin hastanede bulundukları süreçte düzenli kontrolleri yapılmakta, anne sütünün ve emzirmenin önemi, enfeksiyon önlemleri anlatılarak uygun zaman diliminde kan tetkikleri ve tarama testleri uygulanarak gerekli kontrolleri ve bebek bakımı (göz, göbek, el yıkama, oda ısısı, ziyaretler) anlatılarak taburcu edilirler. İşitme testi için sevk kağıdı verilerek yönlendirilen bebeklere bir yaşına kadar her ay kontrol önerilir.

Hastanemiz bünyesinde saatlik ve günlük tıbbi takip ve tedaviler için dört yataklı Acil müdahale ve gözlem servisimiz vardır.

Hastanemiz bünyesinde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları polikliniğinde koruyucu sağlık hizmetleri önde tutularak enfeksiyon, alerji ve diğer çocuk yan dal hastalıkları için tanı ve tedavi yapılmaktadır. Obezite, metabolik ve endokrinolojik bozukluklara yönelik tetkikler yapılmakta, gerek klinik, gerekse laboratuvar düzeyinde değerlendirilmektedir.

 

Erken, Doğru Tanı ve Tedavi

Koruyucu sağlık hizmetlerini ön planda tutularak erken ve doğru tanı ile tedavi hizmetleri sunmaktayız. Bu hizmetler, güncel tıbbi gelişmeleri takip eden deneyimli, her aşamada ebeveynleri bilgilendiren ve onam (rıza) alan, tıbbi ve etik kuralları önemseyen, hasta haklarını ön planda tutarak özen gösteren doktor, hemşire ve diğer personellerimiz ile yürütülmektedir.

 • Aşılama oranlarının yükseltilmesi,
 • Doğumdan itibaren yenidoğan bebeklerin ve tüm çocukların yaş gruplarına göre periyodik kontrollerle büyüme ve gelişme takipleri,
 • Yenidoğan bebeklerin Hepatit B hastalığına karşı korunması için aşı uygulamasının başlatılması,
 • Ülke genelinde Sağlık Bakanlığı'nın başlattığı GEBLİZ (Gebe-Lohusa - Bebek izlemi) projesinde yenidoğan bebeklerin kayıtlarının yapılması,
 • Yenidoğan bebeklerde hemorajik diatez (kanama) durumuna karşı (K Vitamini) uygulaması,
 • Yenidoğanın doğumsal metabolik hastalıklar sonucu (Fenilketonüri, Hipotiroidi vb.) mental retardasyon (Zeka geriliklerine) karşı topuk kanı alınması ve geliştirilmiş (TANDEM-MS) test uygulamaları,
 • Yenidoğan bebeklerde doğumsal ciddi kalp hastalıklarının ön tanı testi (Pulseoksimetre testi),
 • Yenidoğan tüm bebeklerin işitme tarama testinin uygulanması,
 • Kemik yapısının düzenli olması için profilaktik amaçlı D Vitamini verilmesi,
 • Anemi (kansızlık) önlemi için demir damlası verilmesi,
 • Enfeksiyonlar ve özellikle hastane enfeksiyonlarına karşı önlemler,
 • Düzensiz ve gereksiz ilaç ve antibiyotik kullanılmasının önlenmesi,
 • Doğum salonları ve ameliyathanede sezaryen ile doğan acil solunum problemli bebeklere (NRP) programı gereği tıbbi acil müdahale uygulanması,
 • Yenidoğanlarda kan grubu uyuşmazlıklarında acil önlem,
 • Çocuk istismarının önlenmesi,
 • Çocukların beslenme problemlerine doğru yaklaşım,
 • Obezitenin önlenmesi,
 • Çocuklarda yüzde yirmilere yükselen alerjik sorunlar ve astım tanısı için solunum fonksiyon testleri, alerji (deri testi,kan testleri) testlerinin yapılması,
 • Adolesan (Ergen) sorunlarının önlenmesi bu çerçevede sunduğumuz çocuk sağlığı tıbbi hizmetleri arasında yer alır.

 

Ergenlik Döneminde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Ergenlik dönemi psiko-sosyal, fiziksel, cinsel, hormonal ve kişisel davranışların dalgalandığı bir dönemdir. Ergen ne çocuk ne yetişkindir, iki dönem arasında bocalayan bir yapı sergiler. Genetik özellikli bir dizi hastalığın (ruhsal düzensizlikler, alerjik hastalıklar, obezite, hipertansiyon, diyabet, tiroid hastalıkları ve genetik geçişleri tam tanımlanmamış birtakım metabolik ve tümoral hastalıklar) önlemlerinin alınması ve izlenmelerinin önemli olduğu bir dönemdir. Ayrıca ergen dönemde beslenme, aşı, düzenli spor önerilmelidir.

Ergen, okul ve arkadaşlarından, büyüyen ve gelişen fiziki özelliklerinden (vücut gelişimi, kıllanma, akneler) ve yaşadığımız çevrenin özelliklerinden (Çevre kirliliği, radyoaktif ve nükleer kirlenme, genetiği değiştirilmiş gıdalar ve içecekler, sigara ve diğer bağımlılık yapan maddeler, besleme şekli, stres, yaygın depresyonlu aile içi, okul ve çevre ortamları, hormonal sistemimizi bozan endokrin kırıcı maddelerle sıkça temas, hızla artan alerjiler ve az hareketli statik yaşam tarzı gibi) etkilenir. Bu etkilenme her ergende farklı davranışlar oluşturur.

Bu dönemde ergen ile aile ve toplum arasında çatışma çıkmaması için özellikle aile, okul ve devlete önemli görevler düşmektedir.

Ergen dönemde gözlemlememiz gereken önemli başlıkları şöyle sıralayabiliriz.

 • Ergenin evdeki alışkanlıkları, evdeki aktivitesinin azalması, yalnızlığı seçmesi, eve geliş ve gidişlerindeki farklılığı gözleme.
 • Ergenin okul başarısında belirli bir nedene bağlanamayan farklılığının gözlenmesi.
 • Ergenin günlük yaşamda, aktivite ve hareketlerinde değişikliklerin gözlenmesi.
 • Ergenin doktor önerisi almadan değişik ilaç kullanması ile ilgili gözlem.
 • Ergenin cinsel yaşamı ile ilgili farklı bulguların gözlenmesi.
 • Ergenin ruhsal dalgalanmasının (anksiyete, stres, depresyon, psikoz) gözlenmesi.
 • Her ergen farklı bir ergendir. Dünya sağlık örgütünün tanımlaması ile ruhsal, fiziksel, sosyal sağlıklı tüm ergenler ülkelerin geleceğidir.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Özlem SİPAHİ bilgilendiriyor: