fbpx Skip to content

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

çocuk sağlığı ve hastalıkları

Avusturya Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü, 0-15 yaş arası çocuklara yönelik koruyucu, önleyici ve tedavi edici sağlık hizmetleri sunar.

Anne Sütü ve Bebek Dostu sertifikası olan hastanemiz, yenidoğan annelerine yönelik anne sütünün yaygın kullanımı bilgilendirmelerine özel önem verir.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları bölümümüz mutidisipliner yaklaşımla ebeveynlerin de sürece katkı yapmasını sağlayarak önemli temel çocuk sağlığı konularında koruyucu, önleyici ve tedavi edici klinik yaklaşımla hizmet sunar.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Alanındaki Hizmetlerimiz

 • Çocuk Acil ve Gözlem Servisi
 • Çocuk Polikliniği
 • Çocuk Servisi

Yenidoğan bebeklerimizin hızlıca muayeneleri yapılıp göz, göbek bakımları, kilo, boy, baş çevreleri ölçülüp, ayak izleri alındıktan sonra ilk doz Hepatit B aşıları ve (K Vitamini) uygulamasından sonra annelere verilmektedir. Bebek Dostu Hastane ve (NRP) Sertifikalı hemşiremiz eşliğinde anne sütü ile beslenmesi başlatılmaktadır.

Bebeklerin hastanede bulundukları süreçte düzenli kontrolleri yapılmakta, anne sütünün ve emzirmenin önemi, enfeksiyon önlemleri anlatılarak uygun zaman diliminde kan tetkikleri ve tarama testleri uygulanarak gerekli kontrolleri ve bebek bakımı (göz, göbek, el yıkama, oda ısısı, ziyaretler) anlatılarak taburcu edilirler. İşitme testi için sevk kağıdı verilerek yönlendirilen bebeklere bir yaşına kadar her ay kontrol önerilir.

Hastanemiz bünyesinde saatlik ve günlük tıbbi takip ve tedaviler için dört yataklı Acil müdahale ve gözlem servisimiz vardır.

Hastanemiz bünyesinde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları polikliniğinde koruyucu sağlık hizmetleri önde tutularak enfeksiyon, alerji ve diğer çocuk yan dal hastalıkları için tanı ve tedavi yapılmaktadır. Obezite, metabolik ve endokrinolojik bozukluklara yönelik tetkikler yapılmakta, gerek klinik, gerekse laboratuvar düzeyinde değerlendirilmektedir.

Erken, Doğru Tanı ve Tedavi

Koruyucu sağlık hizmetlerini ön planda tutularak erken ve doğru tanı ile tedavi hizmetleri sunmaktayız. Bu hizmetler, güncel tıbbi gelişmeleri takip eden deneyimli, her aşamada ebeveynleri bilgilendiren ve onam (rıza) alan, tıbbi ve etik kuralları önemseyen, hasta haklarını ön planda tutarak özen gösteren doktor, hemşire ve diğer personellerimiz ile yürütülmektedir.

 • Aşılama oranlarının yükseltilmesi,
 • Doğumdan itibaren yenidoğan bebeklerin ve tüm çocukların yaş gruplarına göre periyodik kontrollerle büyüme ve gelişme takipleri,
 • Yenidoğan bebeklerin Hepatit B hastalığına karşı korunması için aşı uygulamasının başlatılması,
 • Ülke genelinde Sağlık Bakanlığı’nın başlattığı GEBLİZ (Gebe-Lohusa – Bebek izlemi) projesinde yenidoğan bebeklerin kayıtlarının yapılması,
 • Yenidoğan bebeklerde hemorajik diatez (kanama) durumuna karşı (K Vitamini) uygulaması,
 • Yenidoğanın doğumsal metabolik hastalıklar sonucu (Fenilketonüri, Hipotiroidi vb.) mental retardasyon (Zeka geriliklerine) karşı topuk kanı alınması ve geliştirilmiş (TANDEM-MS) test uygulamaları,
 • Yenidoğan bebeklerde doğumsal ciddi kalp hastalıklarının ön tanı testi (Pulseoksimetre testi),
 • Yenidoğan tüm bebeklerin işitme tarama testinin uygulanması,
 • Kemik yapısının düzenli olması için profilaktik amaçlı D Vitamini verilmesi,
 • Anemi (kansızlık) önlemi için demir damlası verilmesi,
 • Enfeksiyonlar ve özellikle hastane enfeksiyonlarına karşı önlemler,
 • Düzensiz ve gereksiz ilaç ve antibiyotik kullanılmasının önlenmesi,
 • Doğum salonları ve ameliyathanede sezaryen ile doğan acil solunum problemli bebeklere (NRP) programı gereği tıbbi acil müdahale uygulanması,
 • Yenidoğanlarda kan grubu uyuşmazlıklarında acil önlem,
 • Çocuk istismarının önlenmesi,
 • Çocukların beslenme problemlerine doğru yaklaşım,
 • Obezitenin önlenmesi,
 • Çocuklarda yüzde yirmilere yükselen alerjik sorunlar ve astım tanısı için solunum fonksiyon testleri, alerji (deri testi,kan testleri) testlerinin yapılması,
 • Adolesan (Ergen) sorunlarının önlenmesi bu çerçevede sunduğumuz çocuk sağlığı tıbbi hizmetleri arasında yer alır.

Ergenlik Döneminde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Ergenlik dönemi psiko-sosyal, fiziksel, cinsel, hormonal ve kişisel davranışların dalgalandığı bir dönemdir. Ergen ne çocuk ne yetişkindir, iki dönem arasında bocalayan bir yapı sergiler. Genetik özellikli bir dizi hastalığın (ruhsal düzensizlikler, alerjik hastalıklar, obezite, hipertansiyon, diyabet, tiroid hastalıkları ve genetik geçişleri tam tanımlanmamış birtakım metabolik ve tümoral hastalıklar) önlemlerinin alınması ve izlenmelerinin önemli olduğu bir dönemdir. Ayrıca ergen dönemde beslenme, aşı, düzenli spor önerilmelidir.

Ergen, okul ve arkadaşlarından, büyüyen ve gelişen fiziki özelliklerinden (vücut gelişimi, kıllanma, akneler) ve yaşadığımız çevrenin özelliklerinden (Çevre kirliliği, radyoaktif ve nükleer kirlenme, genetiği değiştirilmiş gıdalar ve içecekler, sigara ve diğer bağımlılık yapan maddeler, besleme şekli, stres, yaygın depresyonlu aile içi, okul ve çevre ortamları, hormonal sistemimizi bozan endokrin kırıcı maddelerle sıkça temas, hızla artan alerjiler ve az hareketli statik yaşam tarzı gibi) etkilenir. Bu etkilenme her ergende farklı davranışlar oluşturur.

Bu dönemde ergen ile aile ve toplum arasında çatışma çıkmaması için özellikle aile, okul ve devlete önemli görevler düşmektedir.

Ergen dönemde gözlemlememiz gereken önemli başlıkları şöyle sıralayabiliriz.

 • Ergenin evdeki alışkanlıkları, evdeki aktivitesinin azalması, yalnızlığı seçmesi, eve geliş ve gidişlerindeki farklılığı gözleme.
 • Ergenin okul başarısında belirli bir nedene bağlanamayan farklılığının gözlenmesi.
 • Ergenin günlük yaşamda, aktivite ve hareketlerinde değişikliklerin gözlenmesi.
 • Ergenin doktor önerisi almadan değişik ilaç kullanması ile ilgili gözlem.
 • Ergenin cinsel yaşamı ile ilgili farklı bulguların gözlenmesi.
 • Ergenin ruhsal dalgalanmasının (anksiyete, stres, depresyon, psikoz) gözlenmesi.
 • Her ergen farklı bir ergendir. Dünya sağlık örgütünün tanımlaması ile ruhsal, fiziksel, sosyal sağlıklı tüm ergenler ülkelerin geleceğidir.

İçindekiler

Diğer Tıbbi Birimlerimiz

GETAT (Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp)

GETAT (Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp) Birimimizde Verdiğimiz Hizmetler;   OZON TEDAVİSİ Hastadan alınan belirli miktarda kanın, medikal ozon gazı ile uygun oranda karıştırılarak hastaya geri

PRP TEDAVİSİ KOZMETİK (YÜZ VE SAÇ) AMAÇLI

PRP Tedavisi Kozmetik (Yüz Ve Saç Amaçlı)

PRP NEDİR? PRP Tedavisi (Platelet rich plasma); kişiden bir miktar kan alındıktan sonra kanın özel bir santrifüj işlemi ile plazmasının ayrıştırılarak, kişiye enjeksiyon yoluyla geri

Kişisel verilerin elde edilmesi ve işlenmesi ile ilgili bilgilendirme

Özel Sen Jorj Avusturya Hastanesi “HASTANE olarak anılacaktır” tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

 1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz HASTANE tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve HASTANE’nin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, HASTANE  tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

 • Kimlik bilgileriniz: Adınız, soyadınız, T.C. Kimlik numaranız, pasaport numaranız veya geçici TC Kimlik numaranız, doğum yeri ve tarihiniz, medeni haliniz, cinsiyetiniz, sigorta veya hasta protokol numaranız ve sizi tanımlayabileceğimiz diğer kimlik verileriniz.
 • İletişim Bilgileriniz: Adresiniz, telefon numaranız, elektronik posta adresiniz ve sair iletişim verileriniz, müşteri temsilcileri ya da hasta hizmetleri tarafından çağrı merkezi standartları gereği tutulan sesli görüşme kayıtlarınız ile elektronik posta, mektup veya sair vasıtalar aracılığı ile tarafımızla iletişime geçtiğinizde elde edilen kişisel verileriniz.
 • Muhasebesel Bilgileriniz: Banka hesap numaranız, IBAN numaranız, kredi kartı bilginiz, faturalama bilgileriniz gibi finansal verileriniz.
 • Sağlık hizmetlerinin finansmanı ve planlaması amacıyla özel sağlık sigortasına ilişkin verileriniz ve Sosyal Güvenlik Kurumu verileriniz.
 • Hastane veya tıp merkezlerimizi ziyaret etmeniz halinde güvenlik ve denetim amaçlı tutulmakta olan kamera kayıtları görüntüleriniz.
 • Otoparkı kullanmanız halinde araç plaka veriniz.
 • Sağlık Bilgileriniz: Laboratuvar sonuçlarınız, test sonuçlarınız, muayene verileriniz, randevu bilgileriniz, check-up bilgileriniz, reçete bilgileriniz dâhil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi sırasında veya bunların bir sonucu olarak elde edilen her türlü sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel verileriniz.
 • www.sjh.com.tr sitesine veya www.sjh.com.tr/kisisel-verilerin-korunmasi adresine gönderdiğiniz veya girdiğiniz sağlık verileriniz ve sair kişisel verileriniz.
 • Özel Sen Jorj Avusturya Hastanesine herhangi birine iş başvurusunda bulunmanız halinde bu hususta temin edilen özgeçmiş dâhil sair kişisel verileriniz ile HASTANE çalışanı ya da ilişkili çalışan olmanız halinde hizmet akdiniz ve işe yatkınlığınız ile ilgili her türlü kişisel verileriniz.

HASTANE tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

 • Kimliğinizi teyit etme,
 • Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi.
 • İlgili mevzuat uyarınca Sağlık Bakanlığı ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile talep edilen bilgilerin paylaşılması.
 • Hastane ve Tıp Merkezlerimizin iç işleyişi ile günlük operasyonların planlanması ve yönetilmesi.
 • Hastane Yönetimi, Hasta Hakları, Hasta Deneyimi bölümleri tarafından hasta memnuniyetinin ölçülmesi, arttırılması ve araştırılması.
 • İlaç temini.
 • Randevu almanız halinde randevu hakkında sizi haberdar edebilme.
 • Risk yönetimi ve kalite geliştirme aktivitelerinin yerine getirilmesi.
 • Sağlık hizmetlerini geliştirme amacıyla analiz yapma.
 • Hasta Hizmetleri, Mali İşler, Pazarlama bölümleri tarafından sağlık hizmetlerinizin finansmanı, tetkik, teşhis ve tedavi giderlerinizin karşılanması, müstehaklık sorgusu kapsamında özel sigorta şirketler ile talep edilen bilgilerin paylaşılması.
 • Araştırma yapılması.
 • Yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi.
 • Sağlık hizmetlerinin finansmanı kapsamında özel sigorta şirketler ile talep edilen bilgileri paylaşma.
 • Kalite, Hasta Deneyimi, Bilgi Sistemleri bölümleri tarafından risk yönetimi ve kalite geliştirme aktivitelerinin yerine getirilmesi.
 • Hasta Hizmetleri, Mali İşler, Pazarlama bölümleri tarafından hizmetlerimiz karşılığında faturalandırma yapılması ve anlaşmalı olan kurumlarla ilişkinizin teyit edilmesi.
 • Pazarlama, Medya ve İletişim, Çağrı Merkezi bölümleri tarafından kampanyalara katılım ve kampanya bilgisi verilmesi, Web ve mobil kanallarda özel içeriklerin, somut ve soyut faydaların tasarlanması ve iletilebilmesi.

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Özel Sen Jorj Avusturya Hastanesine ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

 1. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla HASTANE tarafından Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

 1. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve HASTANE’ nin faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda HASTANE’nin akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

 • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu,
 • 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu,
 • 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname,
 • Özel Hastaneler Yönetmeliği,
 • Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Korunması Yönetmeliği,
 • Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuat hükümleridir.

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

 1. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel sağlık verilerine erişim ve bu verileri isteme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesine ve/veya kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme hakkını haizsiniz.

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

 1. Veri Güvenliği

HASTANE kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

 1. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, www.sjh.com.tr/kisisel-verilerin-korunmasi web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

 • (i) Sen Jorj Avusturya Hastanesi Bereketzade mah. Bereketzade Medresesi sok. No:7 Beyoğlu/İSTANBUL, Türkiye adresine kargo ile ıslak imzanızı taşıyan bir dilekçe ile “Yönetim Kurumsal Sekretarya” departmanı dikkatine Zarfına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılarak gönderebilirsiniz,
 • (ii) Noter kanalıyla gönderebilir,
 • (iii) avusturya.senjorjhastanesi@hs03.kep.tr adresine güvenli elektronik ya da mobil imzalı olarak, kayıtlı elektronik posta adresi veya sistemimizde kayıtlı elektronik e-posta adresiniz aracılığıyla ve/veya
 • (iv) HASTANE’ye hitaben yazdığınız “word veya pdf.” formatındaki bir dosyayı güvenli e-imza ile imzalayarak kvkk@sjh.com.tr e-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazarak iletebilirsiniz.

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, www.sjh.com.tr/kisisel-verilerin-korunmasi web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

Call Now Button