fbpx Skip to content

CİNSEL İŞLEV BOZUKLUKLARI VE TEDAVİSİ

CİNSEL İŞLEV BOZUKLUKLARI

PAYLAŞ

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Cinsel işlev bozuklukları 4 başlıkta toplanır. Tek başına veya birkaçı aynı anda görülebilir.

1- Cinsel İsteksizlik (Libido Kaybı)

Cinsel işlev bozukluklarından libido bozuklukları; kişinin somatik (organsal) psişik ve kültürel altyapısındaki sorunların bir veya daha fazlasının birleşmesiyle ortaya çıkabilir. Bir çalışmaya göre libido kaybı kadınlarda %50 ye, erkeklerde %10 a varan oranlarda görülmektedir. Libido kaybı androjen eksikliğine bağlı olarak görülebilir. Hipofizer veya testiküler kaynaklı olabilir. Psişik kaynaklı libido kaybı; iş kaynaklı stres veya kaygı, seksüel performans kaygısı, evlilik veya ilişki problemleri, depresyon, suçluluk duygusu, vücut görünümü hakkında kaygılar, geçirilmiş cinsel travmalarla ilgili olabilir. Organik kaynaklı olarak; diyabet, hipertansiyon, nörolojik hastalıklar, tiroid bozuklukları, böbrek/karaciğer yetmezliği, onkolojik hasalıklar, alkol/sigara/ilaç bağımlılığı, madde bağımlılığı, antihipertansifler, antidepresanlar söz konusudur.

2- İmpotans (Ereksiyon Yetmezliği)

Cinsel işlev bozukluklarının bir diğer noktası olan impotans; cinsel birleşmeyi sağlamaya yeterli olacak sertleşmeyi ve sürdürmeye yeterli olacak süreyi sağlayamamaktır. Psişik veya organik olabilir. Psikojenik impotans; evlilik, ani psikolojik tavmalar, partner kaybı veya ayrılma gibi durumlarda aniden ortaya çıkabilir. İmpotans değişik durumlarda görülebilir. Örneğin bir partnerle sorun yaşamazken başka bir partnerle yaşamak, mastürbasyon esnasında veya cinsel yönden uyarıcı basılı veya video gibi görsel materyallerle ereksiyonun normal olması, gece ereksiyonları veya sabah ereksiyonlarının olması da impotansın psikolojik kaynaklı olduğunu gösterir. İmpotans gençlerde daha çok psikolojik kaynaklı iken daha ileriki yaşlarda sıklıkla dolaşım sorunlarına bağlıdır. Damarsal hastalıklardaki impotans diğer organlardaki hastalıklardan 5 yıl önce ortaya çıkar. Hormonal veya nörolojik kaynaklı olduğu düşünülen vakalarda detaylı bir hikaye ile etiyoloji belirlenebilir. Venöz kaçak önemli bir damarsal hastalıklır. Genç erkeklerde ani olarka ortaya çıkan impotans, hipofiz kaynaklı olabilir. Bu hastalıklarda görme problemleri ve diğer nörolojik bulgular araştırılalıdır.

İmpotans, diyabetli hastalarda ve diğer popülasyona göre daha sık görülür. İmpotans hastalarda kan şekeri rutin olarak bakılmalıdır. Depresyon ve kalp yetmezliği de androjen eksikliğine benzer semptomlara yol açabilir.  Vücut kas kütlesini artırmak amacıyla kullanılan anabolik steroidler, androjen üretimini baskıya alabilirler. Nörolojik impotans genellikle tek bulgu olarak ortaya çıkmaz. Bacaklar, mesane ve gastroentestinal sistem bulgularıyla birlikte ortaya çıkar. Nörolojik hasarı olanlarda impotans 2 yıla kadar uzayabilir. Sünnetsiz kişilerde fimozis ereksiyon sırasında ağrıya neden olabilir. Ayrıca penil kurvatür ve peyronie hastalığı gibi nedenler gözden kaçırılmamalıdır.

Alkol kullanımı, barbitüratlar, kokain, eroin, metadon ve opium ilk zamanlarda seksüel uyarıyı arttırsa da kronik kullanımlarda seksüel fonksiyonun tüm bileşenlerini ortadan kaldırır. Ayrıca antihipertansifler, hipertansiyon, kolesterol düşürücüler, antipsikotikler, parkinson ve diğer nörolojik rahatsızlıklarda kullanılan preparatlar vb. impotansa neden olabilir. Cİnsel işlev bozukluklarının nedenleri araştırılırken öncelikle total ve serbest testesteron baktırılmalı, düşük olduğu durumlarda LH, FSH, prolaktin, seks hormonu bağlayıcı globulin ve albumin baktırılmalıdır. Tiroid hormonlarının az veya fazla olduğu rahatsızlıklar da impotansa neden olur. Obezite, aşırı beslenme bozuklukları da impotans nedenlerindendir.

3- Ejakülasyon Bozuklukları ( Boşalma Sorunları)

A-) Anejakülasyon (Ejakülasyon olmaması): Dışarıya veya mesaneye doğru ejakülasyon olmamasına rağmen orgazm olunmasıdır. Hormonal androjen yetersizliği, psikojenik, nörojenik, ilaca bağlı veya tıkanma nedeni olabilir.

B-) Prematür Ejakülasyon (Erken boşalma): Penisin vajinaya girmesinden önce veya girdikten sonra olması gerekenden daha kısa bir sürede boşalmaktır. Burada net bir süre belirlenmemiştir. Erkeklerin bir çoğunda bu süre 2 dakikadan kısadır. Tedavi edilmesi gereken erken boşalma, ilişki süresinin 60 saniyeden kısa süreli veya vajina girişinden sonra 20 gidiş geliş ten daha kısa bir sürede veya dışarıdayken boşalmaktır. Genç erkeklerde partner değişikliğinde olabilir, geçici bir durumdur. Ayrıca anksiyete bozukluğu olanlarda görülür. Ömür boyu devam edenler de görülmektedir. Sonradan oluşan erken boşalma vakalarının çoğu psikojenik kaynaklıdır. Tedavide eğitim, uygulamalar ve serotonin geri alım inhibitörleri kullanılmaktadır.

C-) Retrograd Ejakülasyon (Spermin arka üretra ve mesaneye kaçması): Mesane boyunun ejakülasyon esnasında kapanmaması veya pelvik taban bölgesi kaslarının kasılmasına bağlıdır. Meni çok azalmış veya yoktur. Bu hastalarda idrar rengi meni nedeniyle bulanıktır. Tanı koymak için idrarın ilişki sonrası mikroskopik muayenesi yeterlidir. Nörolojik sebeplerden en sık görüleni retroperitoneal cerrahiye bağlı sempatik zincirinin hasar görmesidir. Geri boşalmanın en sık görülen nedeni prostat büyümesi nedeniyle alfa bloker kullanımı, prostat veya mesane boyuna yapılan cerrahi tedavilerdir. Bunların dışında bazı antihiperantansifler, antipsikotikler ve antidepresanlar spermin gelmemesine veya mesaneye kaçmasına sebep olurlar.

D-) Gecikmiş Ejakülasyon: Subjektif bir semptomdur ve genellikle yaş ile birlikte görülen fizyolojik bir durumdur. Boşalmama veya geri boşalıma neden olan durumlarda görülür. Uzun süreli antidepresan tedavisinde de görülmektedir.

E-) Ağrılı Ejakülasyon: Genelde prostat veya üretradaki enfeksiyon veya ödeme bağlıdır. Sünnetsiz erkeklerde görülen prepisyum enfeksiyonlarında da görülür.

F-) Orgazmik Ağrı: Farklı bir durumdur. Genellikle omurilik alt bölgesini ilgilendiren patoloji ve sinirsel hastalıklarda görülür. Karın alt bölgesinde ağrı, sıklıkla idrarda yanma, aniden sıkışma gibi semptomlar eşlik eder. Ejakülasyonun sonunda ortaya çıkar.

4- Orgazm Bozuklukları

Orgazm bozukluklarını; a-) orgazm olunmaması (anorgazmi), b-) azalmış orgazm, c-) ağrılı orgazm (odinoorgazmi, dizorgazmi) ve d-) kontrol edilemeyen çoklu orgazm şeklinde sıralayabiliriz.

a-) Anorgazmi genellikle omurilik yaralanmalarına bağlıdır. Radikal prostatektomi (prostat ve meni keselerinin tümünün alınması) ve pelvik cerrahi sonrasında görülebilir.

b-) Azalmış orgazm ise genelde radikal prostatektomi sonrası görülür. Ayrıca antidepresanlar, antikonvülzanlar, ve antipsikotiklere bağlı anorgazmi veya azalmış orgazm görülebilir.

c-) Ağrılı orgazmda; ağrılı ejakülasyon esnasında veya hemen sonrasında karın alt bölgesi, leğen bölgesi, kuyruk sokumu ve bel bölgesinde ağrı ortaya çıkar, bacaklara ve sırta yayılabilir. Ağrılı ejakülasyonda ise ağrı prostatik ve üretral (idrar yolu) bölgede daha iyi lokalize olur.

d-) Kontrol edilemeyen çoklu orgazm genelde prostat ve meni keselerinin iltihaplarında ikincil olarak ortaya çıkar. Genelde altta yatan durumun tedavisiyle düzelir.

 

Tedavi

Cinsel işlev bozukluklarında temel tedavi öncelikle neden olan organik hastalığın tedavisidir. Hastanın sigara, alkol ve madde bağımlılıklarından soyutlanması sağlanmalı impotansa neden olabilecek ilaçlar değiştirilebilmelidir. Bunların dışında tıbbi ve cerrahi tedaviler uygulanır.

Başlıca Tıbbi Tedaviler

1-) Pde5 İnhibitörleri

2-) PRP

3-) EAU Section of Uro-Technology (ESUT)

4-) Vakum Tedavileri

5-) İntrakavernozal İlaç Enjeksiyonu

 

Cerrahi Tedaviler

1-) Varsa Venöz Kaçağın Tedavisi

2-) Peyronie Hastalığı ve Penil Eğrilmede Düzeltici Cerrahi Tedavi

3-) Herhangi bir Medikal Tedaviye Yanıt Alınamaması Durumunda Penil Protez

4-) Arterilizasyon Tedavileri

5-) Erken Boşalmada Eğitim Uygulama Teknikleri ve Seratonin Geri Alım İnhibitörleri Adı Verilen İlaçların Kullanımı

 

Cinsel işlev bozuklukları ile ilgili “Üroloji” bölümümüzden randevu almak için BURAYA tıklayabilirsiniz.

Farklı yazılarımızı okumak için BURAYA tıklayabilirsiniz.

DAHA FAZLASINI KEŞFET

OBEZİTE NEDİR

OBEZİTE NEDİR?

Obezite, aşırı vücut yağı ile karakterize edilen bir durumdur ve dünya çapında birçok ülkede büyüyen

Kişisel verilerin elde edilmesi ve işlenmesi ile ilgili bilgilendirme

Özel Sen Jorj Avusturya Hastanesi “HASTANE olarak anılacaktır” tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

 1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz HASTANE tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve HASTANE’nin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, HASTANE  tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

 • Kimlik bilgileriniz: Adınız, soyadınız, T.C. Kimlik numaranız, pasaport numaranız veya geçici TC Kimlik numaranız, doğum yeri ve tarihiniz, medeni haliniz, cinsiyetiniz, sigorta veya hasta protokol numaranız ve sizi tanımlayabileceğimiz diğer kimlik verileriniz.
 • İletişim Bilgileriniz: Adresiniz, telefon numaranız, elektronik posta adresiniz ve sair iletişim verileriniz, müşteri temsilcileri ya da hasta hizmetleri tarafından çağrı merkezi standartları gereği tutulan sesli görüşme kayıtlarınız ile elektronik posta, mektup veya sair vasıtalar aracılığı ile tarafımızla iletişime geçtiğinizde elde edilen kişisel verileriniz.
 • Muhasebesel Bilgileriniz: Banka hesap numaranız, IBAN numaranız, kredi kartı bilginiz, faturalama bilgileriniz gibi finansal verileriniz.
 • Sağlık hizmetlerinin finansmanı ve planlaması amacıyla özel sağlık sigortasına ilişkin verileriniz ve Sosyal Güvenlik Kurumu verileriniz.
 • Hastane veya tıp merkezlerimizi ziyaret etmeniz halinde güvenlik ve denetim amaçlı tutulmakta olan kamera kayıtları görüntüleriniz.
 • Otoparkı kullanmanız halinde araç plaka veriniz.
 • Sağlık Bilgileriniz: Laboratuvar sonuçlarınız, test sonuçlarınız, muayene verileriniz, randevu bilgileriniz, check-up bilgileriniz, reçete bilgileriniz dâhil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi sırasında veya bunların bir sonucu olarak elde edilen her türlü sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel verileriniz.
 • www.sjh.com.tr sitesine veya www.sjh.com.tr/kisisel-verilerin-korunmasi adresine gönderdiğiniz veya girdiğiniz sağlık verileriniz ve sair kişisel verileriniz.
 • Özel Sen Jorj Avusturya Hastanesine herhangi birine iş başvurusunda bulunmanız halinde bu hususta temin edilen özgeçmiş dâhil sair kişisel verileriniz ile HASTANE çalışanı ya da ilişkili çalışan olmanız halinde hizmet akdiniz ve işe yatkınlığınız ile ilgili her türlü kişisel verileriniz.

HASTANE tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

 • Kimliğinizi teyit etme,
 • Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi.
 • İlgili mevzuat uyarınca Sağlık Bakanlığı ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile talep edilen bilgilerin paylaşılması.
 • Hastane ve Tıp Merkezlerimizin iç işleyişi ile günlük operasyonların planlanması ve yönetilmesi.
 • Hastane Yönetimi, Hasta Hakları, Hasta Deneyimi bölümleri tarafından hasta memnuniyetinin ölçülmesi, arttırılması ve araştırılması.
 • İlaç temini.
 • Randevu almanız halinde randevu hakkında sizi haberdar edebilme.
 • Risk yönetimi ve kalite geliştirme aktivitelerinin yerine getirilmesi.
 • Sağlık hizmetlerini geliştirme amacıyla analiz yapma.
 • Hasta Hizmetleri, Mali İşler, Pazarlama bölümleri tarafından sağlık hizmetlerinizin finansmanı, tetkik, teşhis ve tedavi giderlerinizin karşılanması, müstehaklık sorgusu kapsamında özel sigorta şirketler ile talep edilen bilgilerin paylaşılması.
 • Araştırma yapılması.
 • Yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi.
 • Sağlık hizmetlerinin finansmanı kapsamında özel sigorta şirketler ile talep edilen bilgileri paylaşma.
 • Kalite, Hasta Deneyimi, Bilgi Sistemleri bölümleri tarafından risk yönetimi ve kalite geliştirme aktivitelerinin yerine getirilmesi.
 • Hasta Hizmetleri, Mali İşler, Pazarlama bölümleri tarafından hizmetlerimiz karşılığında faturalandırma yapılması ve anlaşmalı olan kurumlarla ilişkinizin teyit edilmesi.
 • Pazarlama, Medya ve İletişim, Çağrı Merkezi bölümleri tarafından kampanyalara katılım ve kampanya bilgisi verilmesi, Web ve mobil kanallarda özel içeriklerin, somut ve soyut faydaların tasarlanması ve iletilebilmesi.

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Özel Sen Jorj Avusturya Hastanesine ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

 1. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla HASTANE tarafından Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

 1. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve HASTANE’ nin faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda HASTANE’nin akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

 • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu,
 • 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu,
 • 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname,
 • Özel Hastaneler Yönetmeliği,
 • Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Korunması Yönetmeliği,
 • Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuat hükümleridir.

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

 1. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel sağlık verilerine erişim ve bu verileri isteme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesine ve/veya kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme hakkını haizsiniz.

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

 1. Veri Güvenliği

HASTANE kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

 1. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, www.sjh.com.tr/kisisel-verilerin-korunmasi web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

 • (i) Sen Jorj Avusturya Hastanesi Bereketzade mah. Bereketzade Medresesi sok. No:7 Beyoğlu/İSTANBUL, Türkiye adresine kargo ile ıslak imzanızı taşıyan bir dilekçe ile “Yönetim Kurumsal Sekretarya” departmanı dikkatine Zarfına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılarak gönderebilirsiniz,
 • (ii) Noter kanalıyla gönderebilir,
 • (iii) avusturya.senjorjhastanesi@hs03.kep.tr adresine güvenli elektronik ya da mobil imzalı olarak, kayıtlı elektronik posta adresi veya sistemimizde kayıtlı elektronik e-posta adresiniz aracılığıyla ve/veya
 • (iv) HASTANE’ye hitaben yazdığınız “word veya pdf.” formatındaki bir dosyayı güvenli e-imza ile imzalayarak kvkk@sjh.com.tr e-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazarak iletebilirsiniz.

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, www.sjh.com.tr/kisisel-verilerin-korunmasi web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

Call Now Button