fbpx Skip to content

HAMİLELİKTE 4 BÜYÜK RİSK

HAMİLELİKTE 4 BÜYÜK RİSK

PAYLAŞ

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

 

Hamilelikte Diyabet, Gebelik Zehirlenmesi, İleri Yaş, Kansızlık

 

Hamilelik öncesi var olan veya hamilelikte ortaya çıkan, annenin ve bebeğin gelişimini olumsuz etkileyen faktörlerle birlikte olan gebeliklere Yüksek Riskli Gebelikler denir. Gebelikte diyabet, gebelik zehirlenmesi, ileri yaş gebelikleri ve gebelikte kansızlık bunların en önde gelenleridir.

 

Gebelikte Diyabet

Diyabet (Şeker hastalığı); İnsülin hormonunun yokluğu ve yetersizliği sonucu kan şekerinin yükselmesi ile ortaya çıkan metabolik bir hastalıktır. Gebelikte diyabet 2 grupta incelenir. Birinci grup önceden diyabet hastalığı olan gebelerdir. Bu gebelere önceden diyabet tedavisi başlanmış olduğundan tespitleri kolaydır, küçük düzeltmelerle tedavileri sürdürülerek takipleri yapılır ve gebelikte büyük bir sorun yaşanmaz. İkinci grup ise önceden diyabet hastası olmayıp gebelikte bu hastalığın ortaya çıktığı gebelerdir. Hamilelikte ortaya çıkan diyabet tipine Gestasyonel Diyabet adı verilir. Gestasyonel diyabetin tanısının konması, gebeliğin seyri açısından çok önemlidir. Dikkatli takip ve gerekli testlerin yapılması ile kolayca tanı konabilir. Hastalığın farkedilmemesi halinde ise anne ve bebekte çok büyük problemler ortaya çıkabilir. Gestasyonel diyabetin nedeni, hamilelikte plasentadan salgılanan ve HPL (Human Plasental Laktojen) adı verilen hormonun insülinin etkisini azaltması ve hücrelerin insülini kullanmasını engellemesidir. Gestasyonel diyabet, hamileliğin 24-28. haftalarında yapılan OGTT (Oral Glikoz Tolerans Testi) adı verilen basit bir kan testi ile tespit edilir. Bu test gebelerde mutlaka yapılmalıdır. Gestasyonel diyabetli gebelerde rastlanan başlıca sorunlar şunlardır;

 • Doğumsal bebek anomali oranları 5-6 kat fazladır.
 • Annede hipertansiyon riski artar.
 • İri bebek oluşması nedeni ile doğumsal travmalar ve sezeryan oranı artar.
 • Doğum sonrası bebeklerde solunum sıkıntıları ve RDS denen bebek akciğer yetersizliği hastalığı sık görülür.
 • Bebekte doğum sonrası ani şeker düşmesi (Hipoglisemi) ve artmış sarılık oranları izlenir.
 • Anne karnında bebeğin gelişme geriliği ve amniyon mayii artışları sık izlenir.

Gestasyonel gebeliğin tedavisi çoğu zaman sıkı bir diyabet diyeti ile halledilir. Hastayla iyi koopere olunursa sıkı takip ve diyet yeterlidir. Diyetle çözülemeyen vakalarda insülin tedavisine geçilir. İnsülin büyük moleküllü bir hormon olduğundan plasentayı geçemez ve fetusa bir zararı yoktur.

 

Gebelik Zehirlenmesi (Preeklampsi ve Eklampsi)

Preeklampsi denen gebelik zehirlenmesi, hamilelikte ortaya çıkan ve yüksek kan basıncı (Hipertansiyon), el/ayak ve vücutta şişlik (Ödem) ve idrar tetkikinde protein çıkması (Proteinüri) ile bilinen son derece ciddi bir hastalıktır. Bu bulgulara bir de kasılmalar ve konvülsiyonlar da eklenirse bu tabloya Eklampsi denir ve anne ve bebeğin hayatını tehdit eden çok önemli bir hastalıktır. Anne ve bebek ölümlerinin en sık nedenlerinden biri ağır preeklampsi ve eklampsi hastalığıdır. Gebelik zehirlenmelerinin tanısı için en önemli nokta gebenin tansiyonunun dikkatli bir şekilde sıklıkla ölçülmesidir. Gebenin hızlı kilo alması ise olası bir preeklampsinin ilk habercisidir. Gebenin tansiyonunun 130/90 mmHg.’nin üzerine çıkması gebelikte hipertansiyon olarak kabul edilir ve preeklampsi tanısı ile takip ve tedavi başlar. Hastalık tansiyonun yükseklik derecesine göre hafif,orta ve ağır preeklamsi olarak sınıflandırılır. Gebelik zehirlenmesi için riskli gruplar;

 • 18 yaş ve altı gebelikler
 • Çoğul gebeliği olanlar
 • Şeker hastalığı olan hamileler
 • Önceden hipertansiyon hastası olanlar
 • Aşırı kilo ile gebeliği başlayanlar sayılabilir.

Hastalığın tedavisinde erken tanı çok önemlidir. Hastalık tespit edildiğinde gebe yakın takibe alınır. Karbonhidrattan ve tuzdan fakir bir diyetle kilo alımı yavaşlatılır, bol su içmesi  önerilir. Bu önlemlerle tansiyon düşer ve ödemler kaybolursa, hasta poliklinikte sık takiplerle izlenebilir. Ayrıca evde de tansiyon takibi yaptırılıp çizelge hazırlatılır. Bazı hastalara hipertansion ilaçları (Alfametildopa) ve aspirin tedavisi uygulanabilir. Orta ve ağır preeklampsili hastalar ise mutlaka hastaneye yatırılmalı ve tedavileri orada yapılmalıdır. Hafif preeklampsilerde tansiyon normal seyrederse doğum için ağrıları başlaması beklenebilir. Ağır preeklampsilerde ve kontrol altına alınamayan hipertansiyonlarda ise eklampsi riski ve ani bebek ölümleri riski çok artacağından 34. Haftadan sonra bebeğin akciğer gelişimini hızlandıran ilaç verilerek uygun zamanda doğum planlanmalıdır.

 

İleri Yaş Gebelikleri

Son yıllarda dünyada ileri yaş gebeliklerinin sayısında önemli bir artış olduğu saptanmıştır. Bunun nedenleri ise kadının eğitiminin artışı, çalışan kadın sayısının yükselmesi, etkili doğum kontrol yöntemlerinin uygulanması ve kısırlık tedavisinde başta tüp bebek olmak üzere kaydedilen gelişmeler olarak sayılabilir. Tıpta ileri yaş gebeliği denince FIGO (Uluslararası Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanları Birliği) nin verdiği karar uyarınca 35 yaş ve üzeri yaşlardaki gebelikler kastedilmektedir. Son yıllarda başta ABD olmak üzere birçok ülke ileri yaş gebeliklerini 40 yaş ve üzeri gebelikler olarak kabul etmek eğilimindedir. İleri yaş gebeliklerinde karşılaşılan başlıca problemler şunlardır;

 1. Bebekte kromozomal anomali riski artar. Başta Down Sendromu olmak üzere bebekte zeka geriliği,kalp ve organ anomalileri daha sık görülür.
 2. Düşük riski ileri yaş gebelikleri 4 kat artmıştır.
 3. Dış gebelik riski ileri yaş gebeliklerinde 2-3 kat fazladır. Bunun nedeni ise tubaların döllemiş yumurtanın iletimini sağlayan ritmik hareketlerinin yavaşlamasıdır.
 4. İleri yaş gebeliklerinde hipertansiyon, diyabet, kalp ve damar hastalıkları, karaciğer ve böbrek hastalıkları daha fazla görüldüğünden bu durum gebeliği yüksek riskli gebelik grubuna sokar.
 5. Erken doğum riski 4 kat fazladır.
 6. Plasenta previa (Plasentadan kanama olması) ve Dekolman Plasenta (Plasentanın erken ayrılması) gibi anne ve bebek hayatını tehdit eden durumlar daha sık görülür.
 7. Rahim ağzının zor açılması, uzamış doğum eylemi ve doğum zorlukları nedeni ile sezeryan oranları 2 kat fazladır.
 8. Fetüs ve yenidoğanda gelişme gerilikleri, doğum sonrası solunum sıkıntısı görülmesi ve bazı nörolojik sekeller ileri yaş gebeliklerinde daha sık görülür.
 9. Anne ölümleri ileri yaş gebeliklerinde 4 kat fazladır, bebek ölümleri ise 1.5 kat fazla görülür.

 

Gebelikte Kansızlık (Anemi)

Kansızlık (anemi), kanda oksijen taşıyan hemoglobin (Hb) adı verilen proteinin normalden düşük olmasına verilen addır. Gebelikte en sık görülen anemi tipi ise Demir Eksikliği Anemisidir. Hamilelikte hemoglobin seviyesinin %11gr/dl ‘nin altında olması demir eksikliği anemisi olarak kabul edilir. Tüm dünyadaki kadınların %40-45 inin anemik olduğu düşünülmektedir. Gebelikte demir eksikliği anemisinin başlıca nedenleri gebelikte vücudun demir ihtiyacının artması ve yetersiz beslenme, tekrarlı doğumlar, enfeksiyon gibi nedenlerle demir depolarının azalmasıdır. Gebelerde bağırsaklarda demir emilimi de yavaşladığından demir depoları geç dolmaktadır. Demir eksikliği anemisinin en önemli belirtisi halsizlik ve yorgunluktur. Ayrıca baş dönmesi, nefes darlığı, kulak çınlaması, saç dökülmesi gibi belirtilere de rastlanabilir. Anemide en sık rastlanan bulgu ise cilt ve mukozalardaki solukluktur. Ayrıca hızlı nabız, dilde kuruluk gibi bulgulara da rastlanır. Demir eksikliği anemisinin gebelik üzerine başlıca olumsuz etkileri;

 • Bebekte gelişme bozuklukları
 • Erken doğum riskinin artması
 • Düşük ağırlıklı doğan bebekler
 • Uzamış doğum eylemi
 • Artmış sezeryan oranları sayılabilir.

Tedavide hemoglobin seviyeleri yükseltilmeli ve demir depoları doldurulmalıdır. Demird açısından zengin bir diyetin yanı sıra gebelere günde 200mg. elementer demir ilaçları verilmelidir. Hapla veye enjeksiyonla anemi düzeltilemezse gebeye taze kan veya eritrosit süspansionları damar yolu ile verilmelidir.

Hamilelik ile ilgili daha detaylı bilgiye ulaşmak için BURAYA tıklayabilirsiniz.

Doktorun diyer yazılarını okumak için BURAYA tıklayabilirsiniz.

DAHA FAZLASINI KEŞFET

OBEZİTE NEDİR

OBEZİTE NEDİR?

Obezite, aşırı vücut yağı ile karakterize edilen bir durumdur ve dünya çapında birçok ülkede büyüyen

Kişisel verilerin elde edilmesi ve işlenmesi ile ilgili bilgilendirme

Özel Sen Jorj Avusturya Hastanesi “HASTANE olarak anılacaktır” tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

 1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz HASTANE tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve HASTANE’nin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, HASTANE  tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

 • Kimlik bilgileriniz: Adınız, soyadınız, T.C. Kimlik numaranız, pasaport numaranız veya geçici TC Kimlik numaranız, doğum yeri ve tarihiniz, medeni haliniz, cinsiyetiniz, sigorta veya hasta protokol numaranız ve sizi tanımlayabileceğimiz diğer kimlik verileriniz.
 • İletişim Bilgileriniz: Adresiniz, telefon numaranız, elektronik posta adresiniz ve sair iletişim verileriniz, müşteri temsilcileri ya da hasta hizmetleri tarafından çağrı merkezi standartları gereği tutulan sesli görüşme kayıtlarınız ile elektronik posta, mektup veya sair vasıtalar aracılığı ile tarafımızla iletişime geçtiğinizde elde edilen kişisel verileriniz.
 • Muhasebesel Bilgileriniz: Banka hesap numaranız, IBAN numaranız, kredi kartı bilginiz, faturalama bilgileriniz gibi finansal verileriniz.
 • Sağlık hizmetlerinin finansmanı ve planlaması amacıyla özel sağlık sigortasına ilişkin verileriniz ve Sosyal Güvenlik Kurumu verileriniz.
 • Hastane veya tıp merkezlerimizi ziyaret etmeniz halinde güvenlik ve denetim amaçlı tutulmakta olan kamera kayıtları görüntüleriniz.
 • Otoparkı kullanmanız halinde araç plaka veriniz.
 • Sağlık Bilgileriniz: Laboratuvar sonuçlarınız, test sonuçlarınız, muayene verileriniz, randevu bilgileriniz, check-up bilgileriniz, reçete bilgileriniz dâhil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi sırasında veya bunların bir sonucu olarak elde edilen her türlü sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel verileriniz.
 • www.sjh.com.tr sitesine veya www.sjh.com.tr/kisisel-verilerin-korunmasi adresine gönderdiğiniz veya girdiğiniz sağlık verileriniz ve sair kişisel verileriniz.
 • Özel Sen Jorj Avusturya Hastanesine herhangi birine iş başvurusunda bulunmanız halinde bu hususta temin edilen özgeçmiş dâhil sair kişisel verileriniz ile HASTANE çalışanı ya da ilişkili çalışan olmanız halinde hizmet akdiniz ve işe yatkınlığınız ile ilgili her türlü kişisel verileriniz.

HASTANE tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

 • Kimliğinizi teyit etme,
 • Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi.
 • İlgili mevzuat uyarınca Sağlık Bakanlığı ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile talep edilen bilgilerin paylaşılması.
 • Hastane ve Tıp Merkezlerimizin iç işleyişi ile günlük operasyonların planlanması ve yönetilmesi.
 • Hastane Yönetimi, Hasta Hakları, Hasta Deneyimi bölümleri tarafından hasta memnuniyetinin ölçülmesi, arttırılması ve araştırılması.
 • İlaç temini.
 • Randevu almanız halinde randevu hakkında sizi haberdar edebilme.
 • Risk yönetimi ve kalite geliştirme aktivitelerinin yerine getirilmesi.
 • Sağlık hizmetlerini geliştirme amacıyla analiz yapma.
 • Hasta Hizmetleri, Mali İşler, Pazarlama bölümleri tarafından sağlık hizmetlerinizin finansmanı, tetkik, teşhis ve tedavi giderlerinizin karşılanması, müstehaklık sorgusu kapsamında özel sigorta şirketler ile talep edilen bilgilerin paylaşılması.
 • Araştırma yapılması.
 • Yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi.
 • Sağlık hizmetlerinin finansmanı kapsamında özel sigorta şirketler ile talep edilen bilgileri paylaşma.
 • Kalite, Hasta Deneyimi, Bilgi Sistemleri bölümleri tarafından risk yönetimi ve kalite geliştirme aktivitelerinin yerine getirilmesi.
 • Hasta Hizmetleri, Mali İşler, Pazarlama bölümleri tarafından hizmetlerimiz karşılığında faturalandırma yapılması ve anlaşmalı olan kurumlarla ilişkinizin teyit edilmesi.
 • Pazarlama, Medya ve İletişim, Çağrı Merkezi bölümleri tarafından kampanyalara katılım ve kampanya bilgisi verilmesi, Web ve mobil kanallarda özel içeriklerin, somut ve soyut faydaların tasarlanması ve iletilebilmesi.

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Özel Sen Jorj Avusturya Hastanesine ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

 1. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla HASTANE tarafından Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

 1. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve HASTANE’ nin faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda HASTANE’nin akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

 • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu,
 • 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu,
 • 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname,
 • Özel Hastaneler Yönetmeliği,
 • Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Korunması Yönetmeliği,
 • Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuat hükümleridir.

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

 1. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel sağlık verilerine erişim ve bu verileri isteme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesine ve/veya kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme hakkını haizsiniz.

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

 1. Veri Güvenliği

HASTANE kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

 1. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, www.sjh.com.tr/kisisel-verilerin-korunmasi web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

 • (i) Sen Jorj Avusturya Hastanesi Bereketzade mah. Bereketzade Medresesi sok. No:7 Beyoğlu/İSTANBUL, Türkiye adresine kargo ile ıslak imzanızı taşıyan bir dilekçe ile “Yönetim Kurumsal Sekretarya” departmanı dikkatine Zarfına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılarak gönderebilirsiniz,
 • (ii) Noter kanalıyla gönderebilir,
 • (iii) avusturya.senjorjhastanesi@hs03.kep.tr adresine güvenli elektronik ya da mobil imzalı olarak, kayıtlı elektronik posta adresi veya sistemimizde kayıtlı elektronik e-posta adresiniz aracılığıyla ve/veya
 • (iv) HASTANE’ye hitaben yazdığınız “word veya pdf.” formatındaki bir dosyayı güvenli e-imza ile imzalayarak kvkk@sjh.com.tr e-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazarak iletebilirsiniz.

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, www.sjh.com.tr/kisisel-verilerin-korunmasi web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

Call Now Button