fbpx Skip to content

KADINLARIN KABUSU KASIK AĞRISI VE TEDAVİSİ

KADINLARIN KABUSU KASIK AĞRISI VE TEDAVİSİ

PAYLAŞ

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

 

Kasık ağrıları, tıp dilinde Pelvik Ağrı olarak da ifade edilen, karnın alt bölgesinde hissedilen ağrılardır. Kadınların en sık şikayetlerinden biri olan kasık ağrısını yaşamı boyunca hiç çekmeyen hemen hemen yok gibidir. Gebelikte görülen kasık ağrıları ise karnın büyümesi, bebeğin hareketleri ile ilgili olarak genellikle fizyolojik ağrılar olabildiği gibi; bazı patolojik durumlarda da karşımıza çıkabilirler. Bu günkü konumuzda gebelik dışında oluşan kasık ağrılarından bahsedeceğiz.

Kasık ağrıları oluş şekline göre iki grupta incelenebilir:

 

Akut Kasık Ağrıları

Birden başlayan ani ağrılardır. Genellikle patolojik durumlarda ortaya çıkarlar. Tedavi edilmezse şiddetlenme eğilimi gösterirler. Örneğin: Dış gebelik, Akut Apandisit, Yumurtalık Kisti yırtılması gibi. Bu ağrıların acilen nedeni bulunmalı ve tedavisi yapılmalıdır.

 

Kronik Kasık Ağrıları

Uzun süre devam eden kasık ağrılarıdır. Genellikle 6 ay ve daha fazla süren kasık ağrılarına bu ad verilir. Bu ağrıların %10-15’ nde hiçbir tıbbi neden bulunamaz. Bu tip ağrıların Psikolojik kökenli olduğu düşünülür.

Kasık ağrılarını nedenlerine göre iki grupta inceleyebiliriz.

 • Jinekolojik nedeni olmayan kasık ağrıları
 • Jinekolojik nedenli kasık ağrıları

 

 1. Jinekolojik Nedeni Olmayan Kasık Ağrıları

      

Kasık Fıtıkları: Karın duvarının zayıf bir bölgesinden kasık kanalına barsak gibi bazı organların girmesi sonucu ortaya çıkar

Batın içi kitle ve kistler: Mide ve barsak tümörleri, periton içi ve arkası kist, tümör ve iltihaplar bu grupta sayılabilir.

Barsak Hastalıkları: İrritabl Kolon Hastalığı, barsak tıkanmaları (İleus), Apandisit (Barsağın Apandisit denen kısmının tıkanarak iltihaplanması ve şişmesi, bazen patlaması), geçirilmiş karın içi operasyonları sonrası barsakların ve karın zarının yapışıklıkları, barsak iltihaplanması bunlardan bazılarıdır.

İdrar Yolu (Üriner Sistem ) hastalıkları: Sistit (Mesane İltihabı), idrar yolu enfeksiyonları, Böbrek ve Üreter taşları, mesane taşları, kasık ağrısı yaparlar.

İskelet Sistemi Hastalıkları: Bel fıtıkları, pelvis adelesi hastalıkları, pelvis kemiğine ait hastalıklar (osteomyelik, kırık ve çıkıklar) sayılabilir.

 

 1. Jinekolojik Nedenli Kasık Ağrıları

 

Uterus (Rahim) hastalıkları: Myomlar (iyi huylu rahim urları), rahim kanserleri, Endometrit (rahim zarı iltihabı), geçirilmiş operasyon sonrası rahim içi yapışıklıkları, rahim içinde spiral olması sayılabilir.

Over (Yumurtalık )hastalıkları: İyi huylu yumurtalık kistleri, PCO (Polikistik Over Hastalığı), Over kanserleri, Over Endometrfiozis hastalığı (Rahim dokusunun yumurtalık üzerinde veya içinde olması ve kanamaya yol açması), Over Torsionu (Yumurtalık sapının bükülerek yumurtanın kanlanmasının bozulması), Yumurtalık iltihabı ve apseleri bu grupta sayılabilir.

Tuba Hastalıkları (Kadın tüp yolları ): Dış Gebelik: Gebeliğin tuba içinde oluşması sonucu tüpün genişleyerek patlaması ve karın içine kanama yapmasıdır. Çok acil bir durumdur. Genellikle operasyonla tedavi edilir.

Tuba enfeksiyonu ve apseleri: Tüpün iltihap nedeni ile apseleşmesi ve şişmesidir.

Tubal Endometriozis: Rahim dokusunun tuba üzerine yerleşmesi sonrası kanama ve yapışıklığa neden olmasıdır.

Adet ağrıları (Dismenore ): Adet esnasında yükselen Prostoglandinler (ağrı molekülleri) nin sebep olduğu ağrılardır. Prostaglandinleri azaltan ilaçlarla tedavi edilirler (İbobrufen, naproxen gibi).

 

Görüldüğü gibi kasık ağrıları çok çeşitli nedenlerle ortaya çıkabilmektedir. Bu ağrıların jinekoloji ile ilgili olanları genellikle 16-50 yaşları arasında daha sık görülür. Menopoz sonrası başka bir patoloji yoksa jinekolojik kasık ağrıları önemli ölçüde azalır. Jinekolojik olmayan kasık ağrıları ise (fıtık, apandisit, bel fıtığı gibi) hemen her yaşta görülebilir.

Kasık ağrısı tedavisinde ağrı kesici kullanmadan önce mutlaka ağrının nedeni bulunmalı tedaviyi ona göre yönlendirmeliyiz. Kasık ağrısı tedavisi genellikle nedene yönelik olarak yapılır. Tedavi esnasında uygun ağrı kesiciler de kullanılabilir. Ani başlayan ve artarak devam eden akut kasık ağrısı çok önemlidir. Bu gibi durumlarda kişinin, ağrı kesici kullanmadan doktora gitmesi gerekir. Çünkü ağrı kesiciler tabloyu maskeleyerek tanı koymayı güçleştirebilir. Bazı akut kasık ağrıları cerrahi tedavi gerektirdiğinden ihmal edilmemesi önemlidir. Kronik kasık ağrısında ise ağrıların %10-15’ inde hiçbir tıbbi neden bulunamaz ve hastaya Psikolojik destek verilmesi gerekebilir.

Ağrısız günler dileklerimizle…

 

Sağlık bloğumuz ile ilgili daha fazla yazı için BURAYA tıklayabilirsiniz.

DAHA FAZLASINI KEŞFET

OBEZİTE NEDİR

OBEZİTE NEDİR?

Obezite, aşırı vücut yağı ile karakterize edilen bir durumdur ve dünya çapında birçok ülkede büyüyen

Kişisel verilerin elde edilmesi ve işlenmesi ile ilgili bilgilendirme

Özel Sen Jorj Avusturya Hastanesi “HASTANE olarak anılacaktır” tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

 1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz HASTANE tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve HASTANE’nin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, HASTANE  tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

 • Kimlik bilgileriniz: Adınız, soyadınız, T.C. Kimlik numaranız, pasaport numaranız veya geçici TC Kimlik numaranız, doğum yeri ve tarihiniz, medeni haliniz, cinsiyetiniz, sigorta veya hasta protokol numaranız ve sizi tanımlayabileceğimiz diğer kimlik verileriniz.
 • İletişim Bilgileriniz: Adresiniz, telefon numaranız, elektronik posta adresiniz ve sair iletişim verileriniz, müşteri temsilcileri ya da hasta hizmetleri tarafından çağrı merkezi standartları gereği tutulan sesli görüşme kayıtlarınız ile elektronik posta, mektup veya sair vasıtalar aracılığı ile tarafımızla iletişime geçtiğinizde elde edilen kişisel verileriniz.
 • Muhasebesel Bilgileriniz: Banka hesap numaranız, IBAN numaranız, kredi kartı bilginiz, faturalama bilgileriniz gibi finansal verileriniz.
 • Sağlık hizmetlerinin finansmanı ve planlaması amacıyla özel sağlık sigortasına ilişkin verileriniz ve Sosyal Güvenlik Kurumu verileriniz.
 • Hastane veya tıp merkezlerimizi ziyaret etmeniz halinde güvenlik ve denetim amaçlı tutulmakta olan kamera kayıtları görüntüleriniz.
 • Otoparkı kullanmanız halinde araç plaka veriniz.
 • Sağlık Bilgileriniz: Laboratuvar sonuçlarınız, test sonuçlarınız, muayene verileriniz, randevu bilgileriniz, check-up bilgileriniz, reçete bilgileriniz dâhil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi sırasında veya bunların bir sonucu olarak elde edilen her türlü sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel verileriniz.
 • www.sjh.com.tr sitesine veya www.sjh.com.tr/kisisel-verilerin-korunmasi adresine gönderdiğiniz veya girdiğiniz sağlık verileriniz ve sair kişisel verileriniz.
 • Özel Sen Jorj Avusturya Hastanesine herhangi birine iş başvurusunda bulunmanız halinde bu hususta temin edilen özgeçmiş dâhil sair kişisel verileriniz ile HASTANE çalışanı ya da ilişkili çalışan olmanız halinde hizmet akdiniz ve işe yatkınlığınız ile ilgili her türlü kişisel verileriniz.

HASTANE tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

 • Kimliğinizi teyit etme,
 • Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi.
 • İlgili mevzuat uyarınca Sağlık Bakanlığı ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile talep edilen bilgilerin paylaşılması.
 • Hastane ve Tıp Merkezlerimizin iç işleyişi ile günlük operasyonların planlanması ve yönetilmesi.
 • Hastane Yönetimi, Hasta Hakları, Hasta Deneyimi bölümleri tarafından hasta memnuniyetinin ölçülmesi, arttırılması ve araştırılması.
 • İlaç temini.
 • Randevu almanız halinde randevu hakkında sizi haberdar edebilme.
 • Risk yönetimi ve kalite geliştirme aktivitelerinin yerine getirilmesi.
 • Sağlık hizmetlerini geliştirme amacıyla analiz yapma.
 • Hasta Hizmetleri, Mali İşler, Pazarlama bölümleri tarafından sağlık hizmetlerinizin finansmanı, tetkik, teşhis ve tedavi giderlerinizin karşılanması, müstehaklık sorgusu kapsamında özel sigorta şirketler ile talep edilen bilgilerin paylaşılması.
 • Araştırma yapılması.
 • Yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi.
 • Sağlık hizmetlerinin finansmanı kapsamında özel sigorta şirketler ile talep edilen bilgileri paylaşma.
 • Kalite, Hasta Deneyimi, Bilgi Sistemleri bölümleri tarafından risk yönetimi ve kalite geliştirme aktivitelerinin yerine getirilmesi.
 • Hasta Hizmetleri, Mali İşler, Pazarlama bölümleri tarafından hizmetlerimiz karşılığında faturalandırma yapılması ve anlaşmalı olan kurumlarla ilişkinizin teyit edilmesi.
 • Pazarlama, Medya ve İletişim, Çağrı Merkezi bölümleri tarafından kampanyalara katılım ve kampanya bilgisi verilmesi, Web ve mobil kanallarda özel içeriklerin, somut ve soyut faydaların tasarlanması ve iletilebilmesi.

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Özel Sen Jorj Avusturya Hastanesine ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

 1. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla HASTANE tarafından Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

 1. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve HASTANE’ nin faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda HASTANE’nin akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

 • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu,
 • 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu,
 • 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname,
 • Özel Hastaneler Yönetmeliği,
 • Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Korunması Yönetmeliği,
 • Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuat hükümleridir.

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

 1. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel sağlık verilerine erişim ve bu verileri isteme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesine ve/veya kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme hakkını haizsiniz.

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

 1. Veri Güvenliği

HASTANE kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

 1. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, www.sjh.com.tr/kisisel-verilerin-korunmasi web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

 • (i) Sen Jorj Avusturya Hastanesi Bereketzade mah. Bereketzade Medresesi sok. No:7 Beyoğlu/İSTANBUL, Türkiye adresine kargo ile ıslak imzanızı taşıyan bir dilekçe ile “Yönetim Kurumsal Sekretarya” departmanı dikkatine Zarfına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılarak gönderebilirsiniz,
 • (ii) Noter kanalıyla gönderebilir,
 • (iii) avusturya.senjorjhastanesi@hs03.kep.tr adresine güvenli elektronik ya da mobil imzalı olarak, kayıtlı elektronik posta adresi veya sistemimizde kayıtlı elektronik e-posta adresiniz aracılığıyla ve/veya
 • (iv) HASTANE’ye hitaben yazdığınız “word veya pdf.” formatındaki bir dosyayı güvenli e-imza ile imzalayarak kvkk@sjh.com.tr e-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazarak iletebilirsiniz.

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, www.sjh.com.tr/kisisel-verilerin-korunmasi web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

Call Now Button