fbpx Skip to content

MEME KANSERİ BELİRTİLERİ VE KORUNMA YÖNTEMLERİ

Meme Kanseri Belirtileri ve Korunma Yöntemleri

PAYLAŞ

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

 

Meme kanseri 2020 yılı itibariyle en yaygın görülen kanser türü haline gelmiştir. 50 yaş üzerinde daha sık görülmekle birlikte daha genç yaşlarda da görülebilmektedir. İngiltere de yapılan bir araştırmada her 8 kadından birisinde meme kanseri geliştiği tespit edilmiştir. Meme kanserine sahip hastaların çoğunluğu, tıp ve teknolojideki gelişmeler sayesinde günümüzde daha uzun ve sağlıklı bir hayat sürme imkanına kavuşmuştur. Meme kanseri hakkındaki farkındalığın artması ve hastaların evde kendi kendilerine yapacakları kontroller, erken tanıya ciddi katkı sağlayacaktır. Burada hiç kimseden göğüs kanseri belirtilerine bakıp muayene ve teşhis koymaları beklenmemektedir. Buradaki beklenti herkesin belli aralıklarla kendi kontrolü yaparak olabilecek değişiklikleri fark edip ilgili uzmana görünmeleridir. Unutulmamalıdır ki göğüste saptanan değişikliklerin çok büyük bir kısmı iyi huylu sebeplere bağlıdır. Burada önemli olan az sayıdaki kötü huylu lezyonların tespit edilip gerekli tedavinin yapılmasıdır. Ayrıca göğüs kanserini tetikleyen bazı faktörler mevcuttur ve bunlardan kaçınmak hastalığın riskini az da olsa azaltacaktır.

Meme Kanseri Riskini Arttıran Faktörler;

Bu faktörlerin bazılarını değiştirmek mümkün olmasa da dikkat edilip riski azaltacak faktörler de bulunmaktadır.

 • Yaş; Göğüs Kanseri vakalarının %80 i 50 yaş üstü kadınlarda görülmektedir. Bu yaşlarda gerekli kontrol, muayene ve tetkiklerin zamanında yapılmasına özen gösterilmelidir.
 • Aile öyküsü; Bazı ailelerde hastalığın görünme sıklığı daha yüksektir, buna bazı genitik faktörler sebep olmaktadır. Testlerle tespit edilebilen BRCA1, BRCA2, TP53, CHEK2 gibi genleri taşıyan kadınlarda hastalığın görülme sıklığı daha yüksektir.
 • Meme dokusu yoğunluğu fazla olanlarda risk daha yüksektir.
 • Başta östrojen olmak üzere hormonal etkiye maruz kalınması riski arttırır. (Örneğin gebeliği önleyici ilaçlar, adet düzenleyici ilaçlar ve hormonal tedaviler)
 • Şişmanlık, alkol tüketimi, radyasyona maruz kalma gibi faktörler de göğüs kanseri riskini arttıran faktörlerdir.

Meme Kanseri Riskini Azaltan Faktörler

 • Sağlıklı beslenme, düzenli egzersiz yapmak, doymuş yağ tüketimine önem vermek ve alkol kullanımından kaçınmak.
 • Emzirme.
 • Genetik yatkınlığı çok yüksek olan kadınlarda göğüslerin alınıp yerine implant takılması.
 • Bazı ilaçlar (Tamoxifen, Astrazol, Raloxifen)

Evde Meme Kontrolü Nasıl Yapılır ?

Kendi meme dokusu ve yapısını iyi tanıyan kadınların olabilecek değişiklikleri fark etmeleri çok daha kolay olur. Bunun için kontrolün ayda bir defa mümkünse banyoda ayna karşısında yapılması faydalıdır. Kontrol edilecek meme tarafındaki kol dik olarak yukarı kaldırılır ve el başın arkasına getirilir. Diğer elin ortadaki 3 parmağı göğüs ve koltuk altına hafif bastırarak dairesel hareketlerle varsa dokudaki değişiklikler tespit edilir.

Kontrol Yapılırken Dikkat Edilecek Belirtiler

 • Ayna karşısında gözle görülebilecek şişlikler
 • Meme dokusunda ve koltuk altında elle fark edilen şişlik ve bezeler
 • Ciltteki kabartı ve içe çekilme
 • Memenin tamamının veya bir bölümünün büyümesi
 • Meme başındaki değişiklik ve içe çekilme
 • Kızarık ve hassas bir bölge
 • Dokuda kıvam değişikliği ve tahriş görüntüsü
 • Kanlı meme ucu akıntısı

Yukarıdaki belirtilerin görülmesi durumunda ilgili uzmana görünmeli ve tetkikleri yaptırmaktan kaçınmamalıyız. Yukarıda da belirttiğimiz gibi bu gibi değişikliklerin büyük çoğunluğu iyi huylu sebeplere bağlıdır. Çok fazla endişe etmemize gerek olmadığı gibi hiç önemsemeyip ihmal de etmemeliyiz. Bunların dışında erken evrelerde muayene ile tespit edilemeyen tümörler de vardır. Erken tanı için rütin meme muayene ve mamografik kontrollerin yapılması gereklidir.

Meme Kanseri Nasıl Teşhis Edilir ?

Muayene sonrası fark edilen şüpheli bir durumda istenecek ilk tetkik invazif olmayan ultrason çekimidir. Bununla basit meme kistleri ve fibroadenom gibi kitleler görülüp tanı konur, başka tetkiklere ihtiyaç duyulmaz ya da şüpheli lezyonlar saptanabilir. Riskin daha yüksek olduğu 40 yaş üstü hastalara mamografi çekilmelidir. Bununla erken evrede hiç belirti vermeyen kanser olabilecek lezyonlar saptanabilir. Bazı durumlarda kitlenin daha iyi tanınmasını sağlamak için MR çekilebilir.

Nihayetinde lezyondan bir parça alınıp mikroskop altında incelenerek kesin tanı konabilmektedir. Erken tanıda uygulanacak tedavi ile tamamen iyileşme veya çok uzun süre sağlıklı bir yaşam sürmek mümkün olmaktadır.

Bu yazımızda kanser tedavisinin ayrıntılarına girmeyeceğim çünkü çok sayıda kanser türü bulunmakta ve bunların tespit edildiği evreye göre farklı tedaviler uygulanmaktadır. Bunlardan alınan sonuçlar da farklılık göstermektedir. Uygulanan tedaviler ana hatlarıyla aşağıdaki gibidir;

 • Cerrahi tedavi
 • Radyoterapi
 • Kemoterapi
 • Hormon tedavisi
 • Hedefe yönelik tedavi

Yukarıdaki tedavilerden uygun görülen biri veya birkaç tanesi birlikte uygulanabilir. Tıptaki gelişmeler sayesinde hedefe yönelik tedavilerin gelişime açık olduğu ve ilerde daha ciddi faydalar sağlaması beklenmektedir.

Yazıyla ilgili farklı kaynaklar için buraya tıklayabilirsiniz.

DAHA FAZLASINI KEŞFET

OBEZİTE NEDİR

OBEZİTE NEDİR?

Obezite, aşırı vücut yağı ile karakterize edilen bir durumdur ve dünya çapında birçok ülkede büyüyen

Kişisel verilerin elde edilmesi ve işlenmesi ile ilgili bilgilendirme

Özel Sen Jorj Avusturya Hastanesi “HASTANE olarak anılacaktır” tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

 1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz HASTANE tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve HASTANE’nin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, HASTANE  tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

 • Kimlik bilgileriniz: Adınız, soyadınız, T.C. Kimlik numaranız, pasaport numaranız veya geçici TC Kimlik numaranız, doğum yeri ve tarihiniz, medeni haliniz, cinsiyetiniz, sigorta veya hasta protokol numaranız ve sizi tanımlayabileceğimiz diğer kimlik verileriniz.
 • İletişim Bilgileriniz: Adresiniz, telefon numaranız, elektronik posta adresiniz ve sair iletişim verileriniz, müşteri temsilcileri ya da hasta hizmetleri tarafından çağrı merkezi standartları gereği tutulan sesli görüşme kayıtlarınız ile elektronik posta, mektup veya sair vasıtalar aracılığı ile tarafımızla iletişime geçtiğinizde elde edilen kişisel verileriniz.
 • Muhasebesel Bilgileriniz: Banka hesap numaranız, IBAN numaranız, kredi kartı bilginiz, faturalama bilgileriniz gibi finansal verileriniz.
 • Sağlık hizmetlerinin finansmanı ve planlaması amacıyla özel sağlık sigortasına ilişkin verileriniz ve Sosyal Güvenlik Kurumu verileriniz.
 • Hastane veya tıp merkezlerimizi ziyaret etmeniz halinde güvenlik ve denetim amaçlı tutulmakta olan kamera kayıtları görüntüleriniz.
 • Otoparkı kullanmanız halinde araç plaka veriniz.
 • Sağlık Bilgileriniz: Laboratuvar sonuçlarınız, test sonuçlarınız, muayene verileriniz, randevu bilgileriniz, check-up bilgileriniz, reçete bilgileriniz dâhil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi sırasında veya bunların bir sonucu olarak elde edilen her türlü sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel verileriniz.
 • www.sjh.com.tr sitesine veya www.sjh.com.tr/kisisel-verilerin-korunmasi adresine gönderdiğiniz veya girdiğiniz sağlık verileriniz ve sair kişisel verileriniz.
 • Özel Sen Jorj Avusturya Hastanesine herhangi birine iş başvurusunda bulunmanız halinde bu hususta temin edilen özgeçmiş dâhil sair kişisel verileriniz ile HASTANE çalışanı ya da ilişkili çalışan olmanız halinde hizmet akdiniz ve işe yatkınlığınız ile ilgili her türlü kişisel verileriniz.

HASTANE tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

 • Kimliğinizi teyit etme,
 • Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi.
 • İlgili mevzuat uyarınca Sağlık Bakanlığı ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile talep edilen bilgilerin paylaşılması.
 • Hastane ve Tıp Merkezlerimizin iç işleyişi ile günlük operasyonların planlanması ve yönetilmesi.
 • Hastane Yönetimi, Hasta Hakları, Hasta Deneyimi bölümleri tarafından hasta memnuniyetinin ölçülmesi, arttırılması ve araştırılması.
 • İlaç temini.
 • Randevu almanız halinde randevu hakkında sizi haberdar edebilme.
 • Risk yönetimi ve kalite geliştirme aktivitelerinin yerine getirilmesi.
 • Sağlık hizmetlerini geliştirme amacıyla analiz yapma.
 • Hasta Hizmetleri, Mali İşler, Pazarlama bölümleri tarafından sağlık hizmetlerinizin finansmanı, tetkik, teşhis ve tedavi giderlerinizin karşılanması, müstehaklık sorgusu kapsamında özel sigorta şirketler ile talep edilen bilgilerin paylaşılması.
 • Araştırma yapılması.
 • Yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi.
 • Sağlık hizmetlerinin finansmanı kapsamında özel sigorta şirketler ile talep edilen bilgileri paylaşma.
 • Kalite, Hasta Deneyimi, Bilgi Sistemleri bölümleri tarafından risk yönetimi ve kalite geliştirme aktivitelerinin yerine getirilmesi.
 • Hasta Hizmetleri, Mali İşler, Pazarlama bölümleri tarafından hizmetlerimiz karşılığında faturalandırma yapılması ve anlaşmalı olan kurumlarla ilişkinizin teyit edilmesi.
 • Pazarlama, Medya ve İletişim, Çağrı Merkezi bölümleri tarafından kampanyalara katılım ve kampanya bilgisi verilmesi, Web ve mobil kanallarda özel içeriklerin, somut ve soyut faydaların tasarlanması ve iletilebilmesi.

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Özel Sen Jorj Avusturya Hastanesine ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

 1. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla HASTANE tarafından Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

 1. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve HASTANE’ nin faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda HASTANE’nin akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

 • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu,
 • 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu,
 • 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname,
 • Özel Hastaneler Yönetmeliği,
 • Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Korunması Yönetmeliği,
 • Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuat hükümleridir.

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

 1. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel sağlık verilerine erişim ve bu verileri isteme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesine ve/veya kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme hakkını haizsiniz.

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

 1. Veri Güvenliği

HASTANE kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

 1. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, www.sjh.com.tr/kisisel-verilerin-korunmasi web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

 • (i) Sen Jorj Avusturya Hastanesi Bereketzade mah. Bereketzade Medresesi sok. No:7 Beyoğlu/İSTANBUL, Türkiye adresine kargo ile ıslak imzanızı taşıyan bir dilekçe ile “Yönetim Kurumsal Sekretarya” departmanı dikkatine Zarfına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılarak gönderebilirsiniz,
 • (ii) Noter kanalıyla gönderebilir,
 • (iii) avusturya.senjorjhastanesi@hs03.kep.tr adresine güvenli elektronik ya da mobil imzalı olarak, kayıtlı elektronik posta adresi veya sistemimizde kayıtlı elektronik e-posta adresiniz aracılığıyla ve/veya
 • (iv) HASTANE’ye hitaben yazdığınız “word veya pdf.” formatındaki bir dosyayı güvenli e-imza ile imzalayarak kvkk@sjh.com.tr e-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazarak iletebilirsiniz.

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, www.sjh.com.tr/kisisel-verilerin-korunmasi web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

Call Now Button