fbpx Skip to content

GEBELİKTE GÖRÜLEN VAJİNAL KANAMALAR

GEBELİKTE GÖRÜLEN VAJİNAL KANAMALAR

PAYLAŞ

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

 

Gebelikte görülen vajinal kanamalar, gebeliğin her evresinde son derece önemlidir. Miktarı ve süresi ne kadar olursa olsun, mutlaka böyle bir kanama olduğunda gebenin doktoruna başvurması ve kontrolden geçmesi gerekir.

Normal bir gebelik ortalama 40 hafta kadar sürmektedir. Gebeliğin ilk 20 haftalık döneminde görülen kanamalar, erken gebelik kanamaları, ikinci 20 haftalık dönemdekiler ise geç gebelik kanamaları olarak ifade edilir.

 

Erken Gebelik Kanamaları

Bu kanamaların büyük kısmı ilk 3 ayda görülür. Tüm gebeliklerin yüzde 25 inde ilk 3 ayda görülmektedir. Bu kanamalar bize ilk olarak düşük tehdidini düşündürür. Kanamanın çok olması, kanama ile birlikte ağrı olması düşük riskini arttırmaktadır. Bu kanamaların en önemli nedenleri:

 • Anormal sperm veya yumurta ile oluşan gebelikler
 • Rahmin gebeliğe yeterince hazırlanamaması
 • Gebeliğin devamı için gerekli olan progesteron hormonunun yetersiz salgılanması
 • Vajen ve rahim ağzındaki enfeksiyon ve yaralanmalar
 • Dış gebelik (ektopik gebelik)
 • Mol gebeliği (üzüm gebeliği) sayılabilir.

Bu gibi durumlarda hekim hastayı muayene ederek , kanama nedenini tespit etmeye çalışır. Ultrasonografi ile gebelik kesesinin ve embriyonun gününe uygun gelişmede olup olmadığı ve embriyonun kalp atışının mevcut olup olmadığını araştırır. Ortalama 6. ve 7. haftadan sonra embriyonun kalp atışları oluşmalı ve dakikada 140-160 atım hızında olmalıdır.

İlk 3 ayda görülen kanamaların en önemli sebeplerinden biri de dış gebeliktir. Bu durum gebelik kesesinin rahim dışında bir yere yerleşmesi (sıklıkla tüplere) sonucu ortaya çıkar. Şiddetli karın ağrısı ve vajinal kanamaya neden olur. Tanısı ultrasonografi ve laboratuar testleriyle konur. Tedavisi bazı istisnalar dışında genelde cerrahi müdahaledir. Erken gebelik kanamalarının bir diğer nedeni de halk arasında üzüm gebeliği de denilen molar gebeliktir. Gebeliğin üzüm salkımı şeklinde su keseciklerine dönüşmesi sonucu oluşur. Bu durumda normal embriyo görülmez. Rahim normalden daha çok büyür ve şiddetli kanama ile kendini belli eder. Tedavisi vakum küretaj ile gebeliğin sonlandırılmasıdır.

Dış gebelik ve mol dışında ilk 3 ayda görülen ve düşük tehdidine yol açan diğer kanamaların en önemli tedavisi, embriyonun kalp atışları devam ettiği sürece mutlak yatak istirahatidir. Bunun yanı sıra düşük önleyici bazı ilaçlar, örneğin progesteron yetersizliği düşünüldüğünde, hastaya progesteron hapları verilebilir.

 

Geç Gebelik Kanamaları

      Gebeliğin ikinci yarısında kanamalar daha seyrek görülür. Tüm gebeliklerin yüzde 4-10 ’unda geç gebelik kanamaları görülmektedir. Geç gebelik kanamalarının nedenleri şunlardır:

1-) Rahim Ağzı Yetersizlikleri

Rahim ağzının normalde kapalı olması gerekirken, çeşitli nedenlerle (tekrarlı küretajlar, rahim ağzı operasyonları, enfeksiyon vb. ) açık olması sonucu ortaya çıkan kanamalardır. Bu durumda gebelik kesesi de rahim ağzından dışarı itilerek düşük veya erken doğum görülebilir. Tedavisi açık olan rahim ağzının cerrahi metodlarla dikişlerle kapatılmasıdır.

 

2-) Plesenta Anomalileri

Plesenta halk arasında bebek eşi de denen, göbek kordonu aracılığı ile bebeğin anne tarafından beslenmesini sağlayan bir organdır. Doğumdan sonra bebekle birlikte dışarı çıkartılır. Plesenta anomalileri şunlardır:

 

A-) Plesenta Previa (Plesentanın Aşağı Yapışması)

Plesentanın rahmin alt kısımlarına yapışması sonucu gebelik ilerledikçe rahimden ayrılması ve kanamaya yol açması durumudur. 28-30. haftalardan sonra görülür. Gebeliğin sonlanmasına zaman varsa tedavisi mutlak yatak istirahati ve rahim ağzının açılmasını engelleyen ilaçların kullanılmasıdır. Gebelik sona yaklaşmışsa ve kanama fazla ise gebelik sezeryanla sonlandırılır.

 

B-) Dekolman Plesenta (Plesentanın Erken Ayrılması)

            Anne ve bebek hayatını beraber tehdit eden son derece acil bir durumdur. Plesentanın yerinden erken ayrılması sonucu ortaya çıkar. Şiddetli karın ve kasık ağrısı ile birliktedir. Karın tahta gibi sert hissedilir. Genellikle yüksek tansiyon, sigara içen gebeler ve karın travması geçirmiş kadınlarda görülür. Tedavisi acil olarak sezeryanla gebeliğin sonlandırılmasıdır.

 

C-) Plesentanın Anormal Şekilde Rahim Adelesine Yerleşmesi

Doğum esnasında ortaya çıkan bir durumdur. Plesentanın ayrılmaması veya geç ayrılması sonucu kanama ile karşımıza çıkar. Plesentanın elle veya küretajla çıkartılması nadiren de olsa operasyon gerekebilir.

 

D-) Eylemde Görülen Diletasyon Kanaması

            Doğum eyleminin başlamasıyla birlikte rahimin açılması nedeniyle az miktarda bir vajinal kanama, sümüklü bir akıntıyla birlikte gelir. Kısa bir süre sonra rahim kasılmaya ve doğum olayı gerçekleşmeye başlar. Tüm gebelik kanamaları içerisinde en fizyolojik olanıdır.

DAHA FAZLASINI KEŞFET

OBEZİTE NEDİR

OBEZİTE NEDİR?

Obezite, aşırı vücut yağı ile karakterize edilen bir durumdur ve dünya çapında birçok ülkede büyüyen

Kişisel verilerin elde edilmesi ve işlenmesi ile ilgili bilgilendirme

Özel Sen Jorj Avusturya Hastanesi “HASTANE olarak anılacaktır” tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

 1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz HASTANE tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve HASTANE’nin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, HASTANE  tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

 • Kimlik bilgileriniz: Adınız, soyadınız, T.C. Kimlik numaranız, pasaport numaranız veya geçici TC Kimlik numaranız, doğum yeri ve tarihiniz, medeni haliniz, cinsiyetiniz, sigorta veya hasta protokol numaranız ve sizi tanımlayabileceğimiz diğer kimlik verileriniz.
 • İletişim Bilgileriniz: Adresiniz, telefon numaranız, elektronik posta adresiniz ve sair iletişim verileriniz, müşteri temsilcileri ya da hasta hizmetleri tarafından çağrı merkezi standartları gereği tutulan sesli görüşme kayıtlarınız ile elektronik posta, mektup veya sair vasıtalar aracılığı ile tarafımızla iletişime geçtiğinizde elde edilen kişisel verileriniz.
 • Muhasebesel Bilgileriniz: Banka hesap numaranız, IBAN numaranız, kredi kartı bilginiz, faturalama bilgileriniz gibi finansal verileriniz.
 • Sağlık hizmetlerinin finansmanı ve planlaması amacıyla özel sağlık sigortasına ilişkin verileriniz ve Sosyal Güvenlik Kurumu verileriniz.
 • Hastane veya tıp merkezlerimizi ziyaret etmeniz halinde güvenlik ve denetim amaçlı tutulmakta olan kamera kayıtları görüntüleriniz.
 • Otoparkı kullanmanız halinde araç plaka veriniz.
 • Sağlık Bilgileriniz: Laboratuvar sonuçlarınız, test sonuçlarınız, muayene verileriniz, randevu bilgileriniz, check-up bilgileriniz, reçete bilgileriniz dâhil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi sırasında veya bunların bir sonucu olarak elde edilen her türlü sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel verileriniz.
 • www.sjh.com.tr sitesine veya www.sjh.com.tr/kisisel-verilerin-korunmasi adresine gönderdiğiniz veya girdiğiniz sağlık verileriniz ve sair kişisel verileriniz.
 • Özel Sen Jorj Avusturya Hastanesine herhangi birine iş başvurusunda bulunmanız halinde bu hususta temin edilen özgeçmiş dâhil sair kişisel verileriniz ile HASTANE çalışanı ya da ilişkili çalışan olmanız halinde hizmet akdiniz ve işe yatkınlığınız ile ilgili her türlü kişisel verileriniz.

HASTANE tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

 • Kimliğinizi teyit etme,
 • Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi.
 • İlgili mevzuat uyarınca Sağlık Bakanlığı ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile talep edilen bilgilerin paylaşılması.
 • Hastane ve Tıp Merkezlerimizin iç işleyişi ile günlük operasyonların planlanması ve yönetilmesi.
 • Hastane Yönetimi, Hasta Hakları, Hasta Deneyimi bölümleri tarafından hasta memnuniyetinin ölçülmesi, arttırılması ve araştırılması.
 • İlaç temini.
 • Randevu almanız halinde randevu hakkında sizi haberdar edebilme.
 • Risk yönetimi ve kalite geliştirme aktivitelerinin yerine getirilmesi.
 • Sağlık hizmetlerini geliştirme amacıyla analiz yapma.
 • Hasta Hizmetleri, Mali İşler, Pazarlama bölümleri tarafından sağlık hizmetlerinizin finansmanı, tetkik, teşhis ve tedavi giderlerinizin karşılanması, müstehaklık sorgusu kapsamında özel sigorta şirketler ile talep edilen bilgilerin paylaşılması.
 • Araştırma yapılması.
 • Yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi.
 • Sağlık hizmetlerinin finansmanı kapsamında özel sigorta şirketler ile talep edilen bilgileri paylaşma.
 • Kalite, Hasta Deneyimi, Bilgi Sistemleri bölümleri tarafından risk yönetimi ve kalite geliştirme aktivitelerinin yerine getirilmesi.
 • Hasta Hizmetleri, Mali İşler, Pazarlama bölümleri tarafından hizmetlerimiz karşılığında faturalandırma yapılması ve anlaşmalı olan kurumlarla ilişkinizin teyit edilmesi.
 • Pazarlama, Medya ve İletişim, Çağrı Merkezi bölümleri tarafından kampanyalara katılım ve kampanya bilgisi verilmesi, Web ve mobil kanallarda özel içeriklerin, somut ve soyut faydaların tasarlanması ve iletilebilmesi.

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Özel Sen Jorj Avusturya Hastanesine ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

 1. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla HASTANE tarafından Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

 1. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve HASTANE’ nin faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda HASTANE’nin akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

 • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu,
 • 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu,
 • 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname,
 • Özel Hastaneler Yönetmeliği,
 • Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Korunması Yönetmeliği,
 • Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuat hükümleridir.

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

 1. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel sağlık verilerine erişim ve bu verileri isteme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesine ve/veya kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme hakkını haizsiniz.

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

 1. Veri Güvenliği

HASTANE kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

 1. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, www.sjh.com.tr/kisisel-verilerin-korunmasi web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

 • (i) Sen Jorj Avusturya Hastanesi Bereketzade mah. Bereketzade Medresesi sok. No:7 Beyoğlu/İSTANBUL, Türkiye adresine kargo ile ıslak imzanızı taşıyan bir dilekçe ile “Yönetim Kurumsal Sekretarya” departmanı dikkatine Zarfına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılarak gönderebilirsiniz,
 • (ii) Noter kanalıyla gönderebilir,
 • (iii) avusturya.senjorjhastanesi@hs03.kep.tr adresine güvenli elektronik ya da mobil imzalı olarak, kayıtlı elektronik posta adresi veya sistemimizde kayıtlı elektronik e-posta adresiniz aracılığıyla ve/veya
 • (iv) HASTANE’ye hitaben yazdığınız “word veya pdf.” formatındaki bir dosyayı güvenli e-imza ile imzalayarak kvkk@sjh.com.tr e-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazarak iletebilirsiniz.

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, www.sjh.com.tr/kisisel-verilerin-korunmasi web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

Call Now Button