fbpx Skip to content

LAZERLE TEDAVİ (HEMOROİD (BASUR) – ANAL FİSTÜL – KIL DÖNMESİ)

Lazerle Tedavi (Hemoroid (Basur) - Anal Fistül - Kıl Dönmesi)

PAYLAŞ

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Lazerle Tedavi

Uzun zamandır tıpta birçok alanda kullanılan lazerle tedavi yöntemi, geçen zamanda yeni alanlarda kullanılmaya başlanmıştır. Göz ameliyatlarından makat hastalılarına, cilt lezyonlarından sindirim sistemi kanamalarına kadar birçok alanda başarı ile kullanılmaktadır. Ayrıca lazer olmayan ancak lazer diye lanse edilen başka ışık tedavileri de bulunmaktadır. Buna örnek olarak “hemoroid” tedavisinde kullanılan kızılötesi ışık (infrared fotokoagulasyon) tedavisini verebiliriz. Dermatolojide sıkça kullanılan İPL (intensive puls light) gibi ışık tedavilerini de örnek olarak verebiliriz. Hatta bazen elektro koagulasyon işlemini verebiliriz. Bu durum zaman zaman lazer isminin popülaritesini kullanarak diğer ışık tedavilerinin daha iyi bir imaj yaratması için kullanılmaktadır. Ayrıca diğer geleneksel cerrahi yöntemlerine herhangi bir üstünlüğü olmadığı alanlarda da popülaritesinden faydalanmak için lazer kullanımı tercih edilebilmektedir. Lazerle tedavi, doğru endikasyonlar konulması halinde bir çok hastalığın tedavisinde çok ciddi avantajlar sağlamaktadır. Bu yazımızda lazerin proktolojide hemoroid, anal fistül ve kıl dönmesi tedavisindeki kullanımını ele alıyoruz.

Lazerle Hemoroid Tedavisi

Bilindiği gibi basur (hemoroid) hastalığı makatta bulunan hemoroidal yastık adı verilen anotomik şişliklerin büyümesi ve dışarı sarkması sonucu oluşur. Bu şişmeye hemoroidal yapıların içindeki toplar damar ağının ıkınma sonucu uzun süre maruz kaldığı basınç artışı sebep olur. Hastalığın tedavisi bu şişliklerden kurtulmayı sağlamalıdır. Kullanılan ilaçlar şikayetleri azaltsa da kalıcı tedavi sağlamaz. Geleneksel cerrahi tedavide büyüyüp sarkmış hemoroidal yastıklar kesilip alınmaktadır. Anal bölgenin ameliyat sonrası kapatılması, temiz tutulması ve dolayısıyla dikiş atılması mümkün olmadığından açık yara bakımı ile iyileşmeye bırakılmaktadır. Bu da yaranın tuvaletle teması sonucu iltihaplanmasına ve iyileşmenin 3-4 hafta sürmesine neden olmaktadır. Ayrıca bölgenin hassasiyeti de göz önüne alındığında bu sürecin çok ızdıraplı olduğu bilinmektedir. Bütün bunların dışında ameliyat sonrası kanama, hematom, apse ve makatta darlık gibi ciddi komplikasyon riskleri vardır. Lazerle hemoroid tedavisinde basur memelerine 1 milimetreden küçük delikten lazer prob sokulup hemoroid memesinin içeriği kurutulur. Cerrahi tedavideki gibi geniş açık yaralar olmadığından ağrı ve iltihaplanma olsa da daha azdır. Kanama ve hematom görülmez. Aynı gün veya bir gün sonra taburcu edilebilir, yatak istirahatine pek ihtiyaç olmaz. Cerrahideki ciddi komplikasyonlar daha nadir görülür. Nüksetme ihtimali de düşüktür.

Lazerle Hemoroid Tedavisi

Lazerle Kıl Dönmesi Tedavisi

Kıl dönmesi hastalığı kalçada her iki kalçanın birleştiği olukta kuyruk sokumunun üzerinde bulunur. İçinde az veya çok kıl, keratin dokusu ve iltihabi granülasyon dokusu bulunan sinüzal bir yapıdır. 1 cm den başlayıp 10-15 cm büyüklüğüne kadar uzanan cilt altı sinüzal kanallardan oluşur. Yakın zamana kadar hastaların büyük bir kısmının tedavisi geleneksel cerrahiydi. Cerrahi tedavide büyük bir kesi ile çok geniş sağlıklı bir doku parçası kesilip alınmakta çukur şeklinde derin büyük bir yara oluşmaktadır. Böyle bir yaranın karşılıklı dikilmesi mümkün olmadığından bazen açık bırakılıp pansumanla iyileşmesi beklenir. Bu yaranın kapanması bazen 5-6 ayı bulmaktadır. Diğer bir yöntem de yaranın kenarından geometrik bir doku parçasının kesilip alttan serbestleştirilerek yara üzerini kapatacak şekilde çevrilip dikilmesidir. (flap ameliyatları). Flap ameliyatlarında  kalça şeklinde deformasyon ve büyük bir yara izi kalmaktadır. Ayrıca uzun süreli bir yatak istirahati gerekir. Nüksetmesi durumunda tekrar ameliyat edilmesiyle oluşabilecek doku kaybı nedeniyle yaranın kapatılması ciddi bir sorun oluşturur. Oysa lazerle tedavide sinüs deliklerinden herhangi bir kesi yapmadan girilerek küret ve fırçalarla temizlenir ve lazer probu bu delikten girilerek sinüs ablasyonu yapılır. Dikişe ihtiyaç duyulmaz, pansuman ile kapatılır. Sinüs içeriğinden bir süre akıntı olduktan sonra delikler iyileşip kapanır. Herhangi bir yatak istirahati gerekmez, ağrı neredeyse hiç olmaz ve yara izi kalmaz. Nüksetmesi halinde tedavi rahatlıkla tekrarlanabilir yada istenirse cerrahi ameliyat uygulanabilir.

Lazerle Anal Fistül Tedavisi

Anal fistül hastalığı, kalın bağırsağın son kısmından küçük bir delikle anal kanala paralel uzanan ince tüp oluşması ve bunun makatın birkaç cm yanından 1-3 mm lik bir delikle dışarı açılması sonucu oluşur. İç deliği büyük tuvalet ile devamlı temas halinde olduğundan kanaldan dışarı sürekli iltihaplı akıntı gelir ve bazen apseleşmeler olur.  Fistül kanalları anal kasların altından geçebileceği gibi kasların içinden veya üstünden de geçebilmektedir. Alçak yerleşimli fistüller cerrahi olarak tedavi edilebilirken, büyük abdest tutmayı sağlayan kasların üzerinden geçen fistüllerde ameliyat esnasında bu kasların kesilmesi gerekeceğinden cerrahi tedavi mümkün değildir. Bu hastalar “Seton” yöntemi ile tedavi edilmeye çalışılmaktadır. Ancak seton yönteminde tedavinin başarı oranı %60 civarındadır ve ayrıca fistülün içinden geçirilen silikon ip yabancı cisim olarak aylarca anal kanalda tutulmaktadır. Anal fistülün cerrahi tedavisinde en büyük sorun makat kaslarının zarar görmesine bağlı oluşan büyük abdest tutamama sorunudur. Makat kaslarının tekrar dikilmesi mümkün olmadığından bu komplikasyon hayatı çekilmez hale getirebilir. Lazerle tedavide fistülün dış deliğinden girilerek küret ile kanal temizlenir ve laser probu dış delikten kanala sokulup ablasyon yapılır ve kanalın iç deliği mucoza kaydırılıp sütüre edilerek kapatılır. Kesme işlemi olmadığından anal kaslar zarar görmez, böylece büyük abdest tutamama riski olmaz. Tedavi sonrası 1-2 hafta az miktarda akıntı olur ve yara kapanır. Yatak istirahatine ihtiyaç olmaz ve ağrı minimal seviyede olur.  Nüksetmesi halinde tedavi rahatlıkla tekrarlanabilir yada başka bir tedavi yöntemi uygulanabilir.

 

Op. Dr. Nizam Kurtdere’nin “hemoroid” ile ilgili diğer yazılarını okumak için BURAYA tıklayabilirsiniz.

 

Diğer yazılarımız için BURAYA tıklayabilirsiniz.

DAHA FAZLASINI KEŞFET

OBEZİTE NEDİR

OBEZİTE NEDİR?

Obezite, aşırı vücut yağı ile karakterize edilen bir durumdur ve dünya çapında birçok ülkede büyüyen

Kişisel verilerin elde edilmesi ve işlenmesi ile ilgili bilgilendirme

Özel Sen Jorj Avusturya Hastanesi “HASTANE olarak anılacaktır” tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

 1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz HASTANE tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve HASTANE’nin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, HASTANE  tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

 • Kimlik bilgileriniz: Adınız, soyadınız, T.C. Kimlik numaranız, pasaport numaranız veya geçici TC Kimlik numaranız, doğum yeri ve tarihiniz, medeni haliniz, cinsiyetiniz, sigorta veya hasta protokol numaranız ve sizi tanımlayabileceğimiz diğer kimlik verileriniz.
 • İletişim Bilgileriniz: Adresiniz, telefon numaranız, elektronik posta adresiniz ve sair iletişim verileriniz, müşteri temsilcileri ya da hasta hizmetleri tarafından çağrı merkezi standartları gereği tutulan sesli görüşme kayıtlarınız ile elektronik posta, mektup veya sair vasıtalar aracılığı ile tarafımızla iletişime geçtiğinizde elde edilen kişisel verileriniz.
 • Muhasebesel Bilgileriniz: Banka hesap numaranız, IBAN numaranız, kredi kartı bilginiz, faturalama bilgileriniz gibi finansal verileriniz.
 • Sağlık hizmetlerinin finansmanı ve planlaması amacıyla özel sağlık sigortasına ilişkin verileriniz ve Sosyal Güvenlik Kurumu verileriniz.
 • Hastane veya tıp merkezlerimizi ziyaret etmeniz halinde güvenlik ve denetim amaçlı tutulmakta olan kamera kayıtları görüntüleriniz.
 • Otoparkı kullanmanız halinde araç plaka veriniz.
 • Sağlık Bilgileriniz: Laboratuvar sonuçlarınız, test sonuçlarınız, muayene verileriniz, randevu bilgileriniz, check-up bilgileriniz, reçete bilgileriniz dâhil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi sırasında veya bunların bir sonucu olarak elde edilen her türlü sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel verileriniz.
 • www.sjh.com.tr sitesine veya www.sjh.com.tr/kisisel-verilerin-korunmasi adresine gönderdiğiniz veya girdiğiniz sağlık verileriniz ve sair kişisel verileriniz.
 • Özel Sen Jorj Avusturya Hastanesine herhangi birine iş başvurusunda bulunmanız halinde bu hususta temin edilen özgeçmiş dâhil sair kişisel verileriniz ile HASTANE çalışanı ya da ilişkili çalışan olmanız halinde hizmet akdiniz ve işe yatkınlığınız ile ilgili her türlü kişisel verileriniz.

HASTANE tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

 • Kimliğinizi teyit etme,
 • Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi.
 • İlgili mevzuat uyarınca Sağlık Bakanlığı ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile talep edilen bilgilerin paylaşılması.
 • Hastane ve Tıp Merkezlerimizin iç işleyişi ile günlük operasyonların planlanması ve yönetilmesi.
 • Hastane Yönetimi, Hasta Hakları, Hasta Deneyimi bölümleri tarafından hasta memnuniyetinin ölçülmesi, arttırılması ve araştırılması.
 • İlaç temini.
 • Randevu almanız halinde randevu hakkında sizi haberdar edebilme.
 • Risk yönetimi ve kalite geliştirme aktivitelerinin yerine getirilmesi.
 • Sağlık hizmetlerini geliştirme amacıyla analiz yapma.
 • Hasta Hizmetleri, Mali İşler, Pazarlama bölümleri tarafından sağlık hizmetlerinizin finansmanı, tetkik, teşhis ve tedavi giderlerinizin karşılanması, müstehaklık sorgusu kapsamında özel sigorta şirketler ile talep edilen bilgilerin paylaşılması.
 • Araştırma yapılması.
 • Yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi.
 • Sağlık hizmetlerinin finansmanı kapsamında özel sigorta şirketler ile talep edilen bilgileri paylaşma.
 • Kalite, Hasta Deneyimi, Bilgi Sistemleri bölümleri tarafından risk yönetimi ve kalite geliştirme aktivitelerinin yerine getirilmesi.
 • Hasta Hizmetleri, Mali İşler, Pazarlama bölümleri tarafından hizmetlerimiz karşılığında faturalandırma yapılması ve anlaşmalı olan kurumlarla ilişkinizin teyit edilmesi.
 • Pazarlama, Medya ve İletişim, Çağrı Merkezi bölümleri tarafından kampanyalara katılım ve kampanya bilgisi verilmesi, Web ve mobil kanallarda özel içeriklerin, somut ve soyut faydaların tasarlanması ve iletilebilmesi.

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Özel Sen Jorj Avusturya Hastanesine ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

 1. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla HASTANE tarafından Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

 1. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve HASTANE’ nin faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda HASTANE’nin akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

 • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu,
 • 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu,
 • 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname,
 • Özel Hastaneler Yönetmeliği,
 • Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Korunması Yönetmeliği,
 • Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuat hükümleridir.

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

 1. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel sağlık verilerine erişim ve bu verileri isteme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesine ve/veya kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme hakkını haizsiniz.

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

 1. Veri Güvenliği

HASTANE kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

 1. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, www.sjh.com.tr/kisisel-verilerin-korunmasi web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

 • (i) Sen Jorj Avusturya Hastanesi Bereketzade mah. Bereketzade Medresesi sok. No:7 Beyoğlu/İSTANBUL, Türkiye adresine kargo ile ıslak imzanızı taşıyan bir dilekçe ile “Yönetim Kurumsal Sekretarya” departmanı dikkatine Zarfına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılarak gönderebilirsiniz,
 • (ii) Noter kanalıyla gönderebilir,
 • (iii) avusturya.senjorjhastanesi@hs03.kep.tr adresine güvenli elektronik ya da mobil imzalı olarak, kayıtlı elektronik posta adresi veya sistemimizde kayıtlı elektronik e-posta adresiniz aracılığıyla ve/veya
 • (iv) HASTANE’ye hitaben yazdığınız “word veya pdf.” formatındaki bir dosyayı güvenli e-imza ile imzalayarak kvkk@sjh.com.tr e-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazarak iletebilirsiniz.

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, www.sjh.com.tr/kisisel-verilerin-korunmasi web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

Call Now Button