fbpx Skip to content

SAFRA TAŞLARININ AMELİYATSIZ TEDAVİSİ

Safra Taşlarının Ameliyatsız Tedavisi

PAYLAŞ

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Safra taşları, tedavi açısından bulundukları yerlere göre safra kesesi ve safra kanallarındaki taşlar olmak üzere iki bölümde incelenir. Safra kanallarındaki taşlar ameliyat ihtiyacı olmadan “Endoskopik” yöntemle tedavi edilebilirken, kesedeki taşlar için kapalı ya da açık cerrahi yöntemle ameliyat gereklidir. Bu durum anatomik yapı ile ilgilidir. Safra taşları ilaçla eritilerek ya da böbrek taşları gibi dışarıdan verilen şok dalgalarla kırılarak tedavi edilemez. Kanaldaki taşlar “Endoskopi” cihazı ile ağızdan girilerek yemek borusu, mide ve oniki parmak barsağından ana safra kanalına ulaşılır ve buradan taşlar alınabilir. Ancak safra kesesinin kanalı çok ince olduğundan keseye girilmesi mümkün değildir. Bu nedenle safra kesesi taşlarının ameliyat dışında bir tedavi seçeneği yoktur. Şimdi konuyu ayrıntılarıyla inceleyelim.

Safra Kesesi Nedir?

Safra kesesi vücudun sağında karaciğerin altına yapışık olarak safra yolları üzerinde yer alır. Büyüklüğü 8 e 4 santimetre olan içi boş bir kesedir, çok ince bir kanalla ana safra yollarına açılır. İşlevi; karaciğerde üretilen, sindirime yardımcı enzimlerin ihtiyaç duyuluncaya kadar depo edilmesi ve ihtiyaç duyulduğunda oniki parmak bağırsağına (duodenum) salgılayarak sindirime yardımcı olmasıdır.

Safra Taşları Neden Olur?

Safra maddesi içinde kolesterol bulunur, bu sıvı içeriği yoğun olduğunda çökmeye veya gruplaşarak katılaşmaya yatkın bir maddedir. Bunun yanı sıra bazı durumlarda safra salgısı içinde iltihaba sebep olan patojenler bulunabilmektedir. Bu iki durumda da safra içinde zamanla çökme ve dolayısıyla taş oluşumu gerçekleşir. Bu taşlar kesenin içinde olabilecekleri gibi kanallarda da oluşabilir ve daha ciddi semptomlar ve yan etkilere neden olabilirler. Safra yollarındaki taşlar kanalı tıkayarak sarılık ve karaciğer harabiyeti gibi komplikasyonlara neden olabileceklerinden ihmal edilmeden tedavi edilmelidir.

Safra Taşlarının Belirtileri Nelerdir?

1-Karın bölgesinin sağ üst kısmında sırta vuran ağrı

2-Ağrı ile başlayan mide bulantısı

3-Kusma

4-Sarılık

5-Titreme ile yükselen ateş

Safra Taşları Nasıl Teşhis Edilir?

Safra kesesi şüphesi ile hastaneye başvuran hastalar için uzman doktor muayenesi sonrası en güvenilir ve hızlı tanı metodu ultrasonografidir. Bu yöntem ultrason adı verilen bir cihazla ses dalgaları kullanılarak vücudun dışından çok kısa bir sürede safra kesesi ve safra yolları görüntülenerek yapılır. Sebebi ise içerideki taşlar tespit edilerek en iyi tedavi yöntemine karar verilmesine olanak sağlamaktadır.

Safra Taşlarının Ameliyatsız Tedavisi

Safra Kesesi Ameliyatının Sebepleri Nelerdir?

Sıklık sırasına göre;

1-Safra kesesi taşları

2- Safra kesesi polipleri

3-Safra kanalları ve kesede görülen kanserler

4-Tedavi edilemeyen ve ciddi şikayetlere sebep olan safra kesesi işlev bozuklukları.

Kapalı Safra Kesesi Ameliyatı

Bu ameliyatlarda batın içine girmek için açık ameliyatlarda olduğu gibi karın duvarı boydan boya kesilmez, 2 adet 1 santimetre 2 adet yarım santimetre olmak üzere 4 adet delik açılarak kamera ve gerekli aletlerle bu deliklerden karın içine girilir.  Batın karbondioksit ile şişirilerek çalışma sahası oluşturulur ve ameliyat bu deliklerden gerçekleştirilir. Karın duvarında 1 ve yarım santimetrelik küçük yaralar olduğundan, ameliyat sonrası ağrı açık ameliyata göre çok daha az olur, iyileşme süresi de aynı şekilde açık ameliyata göre çok kısadır. Hastalar sıklıkla ertesi gün taburcu edilir. Ameliyatta taşlarla birlikte safra kesesi de alınır, çünkü kese içindeki taşlar sebep oldukları kronik iltihap nedeniyle safra kesesi duvarının kalınlaşıp bozulmasına neden olur. Bu durumda kese işlevini tamamen kaybeder ve alınmaması halinde sebep olduğu şikayetler aynen devam eder.

Safra Yolu Taşlarının Endoskopi Yöntemiyle Alınması

Hasta uyutulduktan sonra bu iş için özel üretilmiş gastroskop ile ağızdan girilip yemek borusu ve mide geçilip oniki parmak barsağına ulaşılır. Ana safra kanalı buraya açılmaktadır. Açıldığı yerden kanala girilir ve kanal radyoaktif madde verilerek skopi ile görüntülenir ve içindeki taşlar basket yardımıyla alınır. Kanal ağzı genişletilerek başka oluşabilecek küçük taşların takılmadan düşmesi sağlanır. İşlem tamamlandıktan sonra hasta bir süre müşahade edildikten sonra evine gönderilir.

Endoskopik Tedavi ile Laparoskopik Cerrahi Arasındaki Fark Nedir?

Endoskopik tedavide vücudun doğal açıklığından örneğin ağızdan girilip işlem gerçekleştirilir, Laparoskopik cerrahide ise karın duvarında doğal olarak var olmayan deliklerin açılarak cerrahi müdahale uygulanır, yani hastaya küçük de olsa cerrahi kesi uygulanmakta daha önce var olmayan bir yol ile girişim yapılmaktadır.

Özet olarak ana safra kanallarındaki taşlar ameliyatsız tedavi edilebilir, ancak kese içindeki taşlar için laparoskopik ya da açık cerrahi ameliyat ihtiyacı vardır.

Diğer yazıları okumak için buraya tıklayabilirsiniz.

 

DAHA FAZLASINI KEŞFET

OBEZİTE NEDİR

OBEZİTE NEDİR?

Obezite, aşırı vücut yağı ile karakterize edilen bir durumdur ve dünya çapında birçok ülkede büyüyen

Kişisel verilerin elde edilmesi ve işlenmesi ile ilgili bilgilendirme

Özel Sen Jorj Avusturya Hastanesi “HASTANE olarak anılacaktır” tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

 1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz HASTANE tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve HASTANE’nin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, HASTANE  tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

 • Kimlik bilgileriniz: Adınız, soyadınız, T.C. Kimlik numaranız, pasaport numaranız veya geçici TC Kimlik numaranız, doğum yeri ve tarihiniz, medeni haliniz, cinsiyetiniz, sigorta veya hasta protokol numaranız ve sizi tanımlayabileceğimiz diğer kimlik verileriniz.
 • İletişim Bilgileriniz: Adresiniz, telefon numaranız, elektronik posta adresiniz ve sair iletişim verileriniz, müşteri temsilcileri ya da hasta hizmetleri tarafından çağrı merkezi standartları gereği tutulan sesli görüşme kayıtlarınız ile elektronik posta, mektup veya sair vasıtalar aracılığı ile tarafımızla iletişime geçtiğinizde elde edilen kişisel verileriniz.
 • Muhasebesel Bilgileriniz: Banka hesap numaranız, IBAN numaranız, kredi kartı bilginiz, faturalama bilgileriniz gibi finansal verileriniz.
 • Sağlık hizmetlerinin finansmanı ve planlaması amacıyla özel sağlık sigortasına ilişkin verileriniz ve Sosyal Güvenlik Kurumu verileriniz.
 • Hastane veya tıp merkezlerimizi ziyaret etmeniz halinde güvenlik ve denetim amaçlı tutulmakta olan kamera kayıtları görüntüleriniz.
 • Otoparkı kullanmanız halinde araç plaka veriniz.
 • Sağlık Bilgileriniz: Laboratuvar sonuçlarınız, test sonuçlarınız, muayene verileriniz, randevu bilgileriniz, check-up bilgileriniz, reçete bilgileriniz dâhil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi sırasında veya bunların bir sonucu olarak elde edilen her türlü sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel verileriniz.
 • www.sjh.com.tr sitesine veya www.sjh.com.tr/kisisel-verilerin-korunmasi adresine gönderdiğiniz veya girdiğiniz sağlık verileriniz ve sair kişisel verileriniz.
 • Özel Sen Jorj Avusturya Hastanesine herhangi birine iş başvurusunda bulunmanız halinde bu hususta temin edilen özgeçmiş dâhil sair kişisel verileriniz ile HASTANE çalışanı ya da ilişkili çalışan olmanız halinde hizmet akdiniz ve işe yatkınlığınız ile ilgili her türlü kişisel verileriniz.

HASTANE tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

 • Kimliğinizi teyit etme,
 • Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi.
 • İlgili mevzuat uyarınca Sağlık Bakanlığı ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile talep edilen bilgilerin paylaşılması.
 • Hastane ve Tıp Merkezlerimizin iç işleyişi ile günlük operasyonların planlanması ve yönetilmesi.
 • Hastane Yönetimi, Hasta Hakları, Hasta Deneyimi bölümleri tarafından hasta memnuniyetinin ölçülmesi, arttırılması ve araştırılması.
 • İlaç temini.
 • Randevu almanız halinde randevu hakkında sizi haberdar edebilme.
 • Risk yönetimi ve kalite geliştirme aktivitelerinin yerine getirilmesi.
 • Sağlık hizmetlerini geliştirme amacıyla analiz yapma.
 • Hasta Hizmetleri, Mali İşler, Pazarlama bölümleri tarafından sağlık hizmetlerinizin finansmanı, tetkik, teşhis ve tedavi giderlerinizin karşılanması, müstehaklık sorgusu kapsamında özel sigorta şirketler ile talep edilen bilgilerin paylaşılması.
 • Araştırma yapılması.
 • Yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi.
 • Sağlık hizmetlerinin finansmanı kapsamında özel sigorta şirketler ile talep edilen bilgileri paylaşma.
 • Kalite, Hasta Deneyimi, Bilgi Sistemleri bölümleri tarafından risk yönetimi ve kalite geliştirme aktivitelerinin yerine getirilmesi.
 • Hasta Hizmetleri, Mali İşler, Pazarlama bölümleri tarafından hizmetlerimiz karşılığında faturalandırma yapılması ve anlaşmalı olan kurumlarla ilişkinizin teyit edilmesi.
 • Pazarlama, Medya ve İletişim, Çağrı Merkezi bölümleri tarafından kampanyalara katılım ve kampanya bilgisi verilmesi, Web ve mobil kanallarda özel içeriklerin, somut ve soyut faydaların tasarlanması ve iletilebilmesi.

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Özel Sen Jorj Avusturya Hastanesine ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

 1. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla HASTANE tarafından Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

 1. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve HASTANE’ nin faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda HASTANE’nin akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

 • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu,
 • 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu,
 • 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname,
 • Özel Hastaneler Yönetmeliği,
 • Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Korunması Yönetmeliği,
 • Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuat hükümleridir.

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

 1. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel sağlık verilerine erişim ve bu verileri isteme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesine ve/veya kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme hakkını haizsiniz.

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

 1. Veri Güvenliği

HASTANE kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

 1. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, www.sjh.com.tr/kisisel-verilerin-korunmasi web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

 • (i) Sen Jorj Avusturya Hastanesi Bereketzade mah. Bereketzade Medresesi sok. No:7 Beyoğlu/İSTANBUL, Türkiye adresine kargo ile ıslak imzanızı taşıyan bir dilekçe ile “Yönetim Kurumsal Sekretarya” departmanı dikkatine Zarfına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılarak gönderebilirsiniz,
 • (ii) Noter kanalıyla gönderebilir,
 • (iii) avusturya.senjorjhastanesi@hs03.kep.tr adresine güvenli elektronik ya da mobil imzalı olarak, kayıtlı elektronik posta adresi veya sistemimizde kayıtlı elektronik e-posta adresiniz aracılığıyla ve/veya
 • (iv) HASTANE’ye hitaben yazdığınız “word veya pdf.” formatındaki bir dosyayı güvenli e-imza ile imzalayarak kvkk@sjh.com.tr e-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazarak iletebilirsiniz.

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, www.sjh.com.tr/kisisel-verilerin-korunmasi web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

Call Now Button